HLEB I PEKARSKI PROIZVODI

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 198, jun 2022)

 

PROMET HLEBA I PEKARSKIH PROIZVODA NA TRŽIŠTU  SRBIJE

 

Najvažniji kanal vrednosne prodaje za ovu kategoriju je kanal hipermarketa i supermarketa (preko 300m²).

 

Retail Zoom analiza

Retail Zoom Retail Audit mesečni izveštaji prikazuju informacije o prometu proizvoda na tržištu maloprodaje, po regionima kao i po kanalima prodaje, rast i pad tržišta, značaj asortimana, trend prodaje, udele na tržištu, uvid u distribuciju i cenu. Podaci su dobijeni ekstrapolacijom na osnovu panela koji obuhvata sledeće tipove prodajnih objekata: supermarkete i hipermarkete (>300m²), srednje i velike radnje (od 40 do 300m²), male radnje (<40m²), kioske i benzinske pumpe, čija geografska rasprostranjenost omogućava reprezentativnu sliku celog tržišta. Podatke na osnovu kojih se izrađuju izveštaji dostavljaju elektronski svi maloprodajni lanci i samostalne radnje iz Retail Zoom panela, što je više od 4.100 radnji.

Trendovi i glavni izazovi

Prema raspoloživim podacima EU, pekarski proizvodi imaju veoma zrelo tržište, koje se konsoliduje. Naime, veza između rasta prodaje (prosečno 4,5% u poslednjih nekoliko godina) i pada marže ukazuje da je potrošnja u zapadnoj Evropi skoro dostigla svoj vrhunac. Dakle, cena sirovina diktira veliki deo tržišta, što bruto marže stavlja pod pritisak. Ukupan trend u poslednjih pet godina je opadanje marže u svakom delu lanca vrednosti. Identifikovano je nekoliko trendova, do COVID-19 krize:

 

Moderne pekare rastu na račun tradicionalnih – Potrošnja pekarskih proizvoda je stabilna poslednjih godina, ali se tržišni udeo pomera sa zanatskih pekara prema modernim pekarama (uključujući pekare u maloprodajnim lancima), omogućavajući industrijskim pekarima da rastu (prosečni godišnji rast neto prodaje od 4,5% do 2020). Tržišni udeo zanatskih pekara je opao sa 42% na 37% do početka COVID-19 krize, dok su industrijski pekari tržišni udeo povećali sa 52% na 58% u istom periodu, pružajući moguće objašnjenje za trenutne metrike rasta u zasićenoj industriji;

Što je proizvod zdraviji, to je veća stopa rasta – ali ne i profit – Opšte je poznato da se fokus potrošača u EU pomera ka zdravijim alternativama. Ovo zapažanje je podržano kretanjima neto prodaje u poslednjih nekoliko godina u različitim formatima prodavnica. Što se tiče profita, to je obrnuto: bruto marže su znatno veće za kolačiće, kolače i peciva, dok su bruto marže tokom ovih godina najviše pod pritiskom za proizvođače hleba;

Trend automatizacije je najvidljiviji u veoma velikim kompanijama – Automatizacija je važan trend na evropskom tržištu pekara. Ovo se prvenstveno može objasniti činjenicom da je sektor u celini vođen cenama sirovina. Dakle, automatizacija je put napredovanja ka efikasnijem proizvodnom procesu. Podaci podržavaju ovaj trend: rast neto prodaje premašuje rast osoblja.

 

Glavni izazovi pekarske industrije u EU su kako da ostvari rast u profitabilnim segmentima i kako da ostvari dodatnu vrednost koju proizvođač može da komunicira, na rastućem tržištu industrijski proizvedenog svežeg hleba.

Tržište Srbije

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće hleba i pekarskih proizvoda (peciva) na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od maja 2021. do aprila 2022. godine, dakle u proteklih godinu dana. Ukoliko uporedimo ovaj period sa istim godinu dana ranije, primetan je rast količinske prodaje kategorije od 7,1%, kao i komadne prodaje od 8,1%. Nešto je veći rast vrednosne prodaje (21%), koji je generisan od rasta cena od 13% po jedinici prodaje (kg). U skupu prehrambenih kategorija, kategorija hleba i pekarskih proizvoda povećava svoje vrednosno učešće na 4,2% kao i u potrošačkim korpama koje Retail Zoom prati kroz maloprodajni panel u poslednjih godinu dana.

Najznačajniji kanal prodaje za hleb i pekarske proizvode kada je u pitanju vrednosna prodaja je kanal hipermarketa i supermarketa kroz koji se proda 51% kategorije, kroz kanal velikih i srednjih radnji se proda 40% kategorije, dok male radnje učestvuju sa 8%. Količinski posmatrano, hiper i super marketi učestvuju sa 42%, velike i srednje radnje sa 47%, a male radnje sa 11%.

U poslednjih godinu dana u klasičnoj maloprodaji od maja 2021. do aprila 2022. godine, u kategoriji hleba i pekarskih proizvoda poraslo je vrednosno učešće hleba sa 77% na 80%, dok ostatak prodaje čine pekarski proizvodi (peciva). Primetan je rast hleba (pakovanog i svežeg) od 10% kada je reč o vrednosnoj prodaji u istom posmatranom periodu. Istovremeno, vrednosna prodaja pekarskih proizvoda raste 35% u klasičnoj maloprodaji, a tome doprinose porast cena i proširenje asortimana u ponudi klasičnih trgovaca.

Na osnovu Pareto analize, 80% vrednosne prodaje kategorije hleba i pekarskih proizvoda dolazi od ukupno 11% pojedinačnih artikala, gde je najdominantniji beli hleb (54%), zatim razne vrste integralnog hleba (31%) i peciva (15%).

Među novolansiranim proizvodima u poslednjih godinu dana, od maja 2021. do aprila 2022, u kategoriji hleba i pekarskih proizvoda najdominantnije su burger lepinje, sa 40% ukupne prodajne vrednosti novolansiranih proizvoda.