DRAGAN PENEZIĆ, BAT

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 198, jun 2022)

 

ODRŽIVO POSLOVANJE JE DUGOROČNI CILJ

 

Kada je reč o našem tržištu i fabrici u Vranju, tokom poslednje tri godine postigli smo značajne rezultate u oblasti održivosti. Ulaganja i opredeljenost kompanije ka smanjenju štetnih uticaja poslovanja na zajednicu doprineli su rezultatima naše fabrike koji se ogledaju u smanjenju otpada na deponiji za 35%, smanjenju emisije ugljen dioksida za 56% i reciklaži otpada od čak 95%.

 

Za British American Tobacco, prethodne godine obeležile su dobre poslovne odluke i izvrsni rezultati u domenu ulaganja u zajednicu, angažovanja zaposlenih, zaštite životne sredine i dostignuća na tržištu, što je povod za razgovor sa Draganom Penezićem, menadžerom za regulatorne poslove i odnose sa državnim organima kompanije BAT.

Na šta ste posebno ponosni i šta je za vas lično najveći uspeh BAT-a?

Strateški posmatrano, najznačajnije je da smo u prethodnoj i prvoj polovini ove godine uspeli da održimo odlične poslovne rezultate, uprkos krizi koja je uticala na celokupnu industriju. Postavili smo temelje za ubrzan rast u godinama koje dolaze, prvenstveno kroz dalji razvoj proizvoda nove generacije, kao što je glo, ali i značajnim rezultatima na polju održivosti i inovacijama proizvodnog portfolija. Međutim, ono na šta smo posebno ponosni jeste upravo angažovanost naših zaposlenih u svim aktivnostima koje se tiču doprinosa oporavku i razvoju zajednice u kojoj poslujemo, kako u Vranju, tako i na nivou čitave zemlje. U to smo se uverili i 2021. godine, za vreme pandemije, kada smo pružili značajnu podršku kako lokalnoj zajednici tako i socijalnom sistemu na nivou Srbije. Prema tome, zadovoljstvo je raditi u kompaniji sa vrhunskim timom, koja kao svoju viziju ima mnogo više od isključivog stvaranja profita.

BAT svoje poslovanje bazira na ESG (Environmental, Social, Governance) strategiji i smanjenju štetnih uticaja poslovanja na životnu sredinu. Kakve rezultate beleži fabrika u Vranju na polju implementacije ciljeva iz globalne ESG strategije?

Klimatski, ekološki, kao i sve veći društveni izazovi kreiraju okruženje koje privreda mora da prati. Upravo iz tog razloga, smatram da društveno-odgovorno poslovanje i ekologija nisu više isključivo povezani samo sa izgradnjom reputacije kompanija, već i neophodnošću očuvanja prirode i ekosistema za buduće generacije. BAT već više od dve decenije posluje u skladu sa principima održivog razvoja, a ispunjenjem ciljeva iz globalne ESG strategije i izgradnje Boljeg sutra (A Better Tomorrow) uvrstio se među lidere na ovom polju.

Kada je reč o našem tržištu i fabrici u Vranju, tokom poslednje tri godine postigli smo značajne rezultate u oblasti održivosti. Ulaganja i opredeljenost kompanije ka smanjenju štetnih uticaja poslovanja na zajednicu doprineli su rezultatima naše fabrike koji se ogledaju u smanjenju otpada na deponiji za 35%, smanjenju emisije ugljen dioksida za 56% i reciklaži otpada od čak 95%. Istovremeno, koristimo 100% struje iz obnovljivih izvora, dok je u toku postepeni prelazak na korišćenje prirodnog gasa umesto mazuta, uz značajno smanjenje emisija. Takođe, korišćenjem solarnih panela za zagrevanje vode štedimo električnu energiju, što je još jedan značajan korak u procesu implementacije održivog razvoja.

Kako vidite budućnost duvanskih proizvoda, da li očekujete da će većina korisnika vremenom preći na alternative klasičnim cigaretama?

Dugoročni trend konzumacije duvanskih proizvoda je relativno stabilan, uz blagi pad konzumacije cigareta poslednjih godina na uštrb novih kategorija. Svesni smo da proizvodi koji sagorevaju duvan predstavljaju rizik po zdravlje, ali isto tako znamo da veliki broj ljudi širom sveta i dalje želi da konzumira nikotinske proizvode. Upravo iz tog razloga, BAT je već godinama u procesu transformacije, gde je cilj da, uz korišćenje nauke i inovacija, kreiramo i unapređujemo nove proizvode koji punoletnim pušačima pružaju manje rizične alternative.

U skladu s tim, BAT je na globalnom nivou postavio ambiciozan cilj da do kraja 2030. godine dostigne broj od 50 miliona korisnika proizvoda nove kategorije. Verujemo da smo, zahvaljujući stručnjacima koji rade na njihovom razvoju, na dobrom putu da to i ostvarimo.

Zajedno sa NALED-om, podržali ste otvaranje prvog reciklažnog dvorišta za kabasti otpad u Sremskoj Mitrovici, prvog te vrste u Srbiji. Možete li nam reći nešto više o samom projektu i njegovom značaju za lokalnu zajednicu?

Upravo tako. Građani Sremske Mitrovice od sada će sav kabasti otpad moći da odlažu u osam specijalnih kontejnera u okviru novoformiranog reciklažnog dvorišta, prvog centra ove vrste u Srbiji. Ovaj projekat ne samo da će značajno doprineti zaštiti životne sredine u lokalnoj zajednici, već će i sami građani imati veliki benefit kroz smanjenje računa za komunalne usluge. U skladu s tim, velika je čast biti deo ovakvog projekta za koji verujemo da je samo jedan u nizu koraka ka izgradnji kvalitetnije životne sredine za sve građane. Zahvalni smo svim partnerima koji su podržali realizaciju ove inicijative, a građanima što su pokazali da im je svest o ekologiji na visokom nivou i da su i sami postali pokretači promena u zajednici u kojoj žive.