21. SEMPL

“Veštačkim glasom teško je izazvati emocije”

Tako kaže Ema Rodero (Emma Rodero), istraživač i profesor na odeljenju za komunikaciju na Univerzitetu Pompeu Fabra (Španija), koja se u okviru rada u laboratoriji Media Psychology Lab između ostalog bavi merenjem psihofiziološkog odziva slušalaca i analizira, kako zvuk i glas mogu da poboljšaju nivo pažnje, pamćenja i razumevanja medijskih poruka.

Emma Rodero“Zanimljivo je koliko malo pažnje robne marke posvećuju glasu i zvukovima. Čini se kao da su zvučni efekti u potpunosti nestali, što je velika šteta. Naime, sva moja istraživanja pokazuju da oni na potrošače imaju veoma veliki uticaj,” kaže Ema Rodero (Emma Rodero), koja će biti jedan od ključnih govornika 21. konferencije medijskih trendova SEMPL, koja će se održati 28. i 29. novembra u hotelu Bernardin u Portorožu.

Emu će više od hiljadu trista učesnika ovogodišnje konferencije čuti kako im govori da odgovarajući glasovi i zvukovi mogu da povećaju pažnju potrošača, koje treba izbegavati, a koji stvaraju osećaj neprijatnosti, što može biti velika pomoć pre svega prilikom javnih nastupa. Kakvi zvukovi povećavaju motivaciju i stvaraju jači emotivni odgovor, kako povećati podsećanje na poruku koja se čula i šta je ono što kod zvuka i glasa povećava uključenost potrošača u poruku. Učesnici neće samo saznati šta su zaključci istraživanja, već će slušati i o tome kako se ona sprovode. Zašto je važno merenje fizioloških odziva pojedinaca i kolika je dodata vrednost mernog trougla svesnog odziva pojedinaca na glas i zvuk.

Govornik će se dotaći i sve omiljenije teme veštačkih glasova: “Veštački glasovi su adekvatni za kraće poruke. U poređenju sa ljudskim nemaju mnogo elemenata koji stvaraju emocije. Oni takođe imaju uvek isti ritam, a fali im i intonacija. Rezultati našeg istraživanja su jasni, ljudi su emotivna bića i zato više vole ljudski glas”, tvrdi gospođa Rodero.

A zvuk i glas nisu važni samo u oglašavanju, već i u medijima. Ema Rodero (Emma Rodero) će objasniti kako može zbog nedovoljnih kvalifikacija kadra, koji se bavi sinhronizacijom, televizijskim ili radio voditeljstvom i najavljivanjem doći do neodgovarajućeg i pogrešnog korišćenja glasa. Objasniće zašto je bitan trening vokalnih tehnika, kakvu ulogu i uticaj ima intonacija i zašto je prirodni glas najbolja odlika govornika.

 

Problem je suštinski pokretač inovacija

Na 21. konferenciji medijskih trendova SEMPL, koja će se održati 28. i 29. novembra u Portorožu, učesnici će između ostalog saznati zašto osnov inovacije nisu ideje, već su od suštinskog značaja dobri, smisaoni problemi. “Jedan od načina traženja dobrog problema je da potražite nešto, što ljudi pokušavaju da zaobiđu u svakodnevnom životu. Ako prepoznate takav problem, doći će i ideje”, uveren je uspešni preduzetnik, izvršni direktor i jedan od najvažnijih stručnjaka u oblasti inovacija Greg Satell.

Greg Satell1Govornik i konsultant Greg Satell je među svojim dostignućima najponosniji na svoj rad u Korespondent magazinu u Ukrajini, gde su kao najvažnija nezavisna novinarska organizacija igrali važnu ulogu u narandžastoj revoluciji odnosno pozitivnoj transformaciji države. Na primerima socijalne, društvene i političke transformacije vukao je paralele sa transformacijom poslovanja, upravljanja zaposlenima i potrošačima i ispunjavao praznine u literaturi o upravljanju promenama na način, koji se do sada nije mogao naći. “Ključno je da kod uvođenja promena budete spremni na otpor. Dakle, treba vam plan za podršku promenama koje želite da uvedete i istovremeno plan protiv otpora”, uveren je Satell.

Autor knjiga Mapping innovation i Cascades: How to Create a Movement that Drives Transformational Change u prvoj knjizi o inovaciji ne govori samo kao o jednokratnom događaju, već kao o procesu otkrivanja, inženjeringa i transformacije. A poslednja knjiga govori o transformaciji. “Oduševilo me kako u vreme revolucije na hiljade različitih ljudi, koji bi u nekim normalnim okolnostima radili hiljadu različitih stvari, odjednom rade istu stvar. Naravno, odmah me interesovalo kako bih to mogao da prenesem u poslovanje. Kako bih mogao potrošače, koji žele da kupe toliko različitih stvari, da usmerim u kupovinu onoga što bih želeo da im prodam”, govori Satell o inicijalnim idejama za svoju poslednju knjigu.

Inače, Satell je između ostalog i autor uspešnog bloga, zbog kog ga je svetski poznati portal Innovation Excellence svrstao na drugo mesto liste ‘Top 40 blogera o inovacijama’, a IDG kao jednog od ’10 digitalnih transformatora koje valja pratiti’. “Nadam se da to znači da moj rad pomaže ljudima. To je naime sve što želim, da pružim pomoć,” skromno komentariše dostignuća vredna pažnje jedan od centralnih govornika ovogodišnje konferencije.

 

Pozivamo vas 28. i 29. novembra u Portorož, gde ćete imati priliku da čujete brojne globalno prepoznatljive glasove, a neće faliti ni zanimljivih zvukova. Brze prijave za 21. SEMPL na raspolaganju su već za 190 evra.