Žitarice za doručak

Foto: Freepik

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 218, jun 2024)

NAJVIŠE SE PRODAJU U SUPERMARKETIMA

Najveći količinski udeo u prodaji žitarica za doručak odmah spremnih za jelo beleži kanal supermarketa – u posmatranom periodu taj udeo iznosi 55%. Kroz kanal velikih radnji proda se 21% količina, a za njima slede radnje srednje veličine sa 9%. Hipermarketi beleže količinski udeo od takođe 9%, dok male prodavnice ostvaruju 6% učešća, pokazuju podaci NIQ panela.

Istraživanje NIQ

Gde najviše kupujemo žitarice za doručak odmah spremne za jelo i koja pakovanja su nam najprivlačnija pokazuju podaci iz NIQ RMS panela prodaje. Podaci agencije NielsenIQ se odnose na količinsko učešće na tržištu Srbije za period od juna 2023. do maja 2024. godine.
Vrednosna prodaja ove kategorije u Srbiji tokom posmatranog perioda je u porastu od 4%, dok sa druge strane količinska i komadna prodaja beleže pad od 1% i 5% u odnosu na isti period godinu dana ranije.

Po kanalima prodaje
Najveći količinski udeo u prodaji žitarica za doručak odmah spremnih za jelo beleži kanal supermarketa – u posmatranom periodu taj udeo iznosi 55%. Kroz kanal velikih radnji proda se 21% količina, a za njima slede radnje srednje veličine sa 9%. Hipermarketi beleže količinski udeo od takođe 9%, dok male prodavnice ostvaruju 6% učešća.

Po regionima
U Beogradu je, tokom posmatranog perioda, prodato 39% kategorije žitarica za doručak spremnih za jelo, u Vojvodini 30%, u jugoistočnoj Srbiji 17%, a u centralno-zapadnoj Srbiji 14%.

Po vrsti proizvoda
Kada govorimo o vrsti proizvoda, najveći udeo u količinskoj prodaji beleže nedijetalne žitarice i musli sa 55% i 40% učešća. Na trećem mestu je dijetalni musli sa 4% učešća.

Sa ili bez dodataka
Najveću količinsku prodaju ostvaruju žitarice za doručak bez ikakvih dodataka sa 34% udela na tržištu, slede čokoladne žitarice sa 19%, žitarice sa ukusom kokosa sa 6% i voćne žitarice sa 4%. Ostali ukusi imaju manji udeo na tržištu.

Po tipu pakovanja
Prema tipu pakovanja, najprodavanije su žitarice za doručak spremne za jelo u kesama (62%), a slede žitarice u kutijama (34%).

Vodeći igrači
Vodeći proizvođači (po abecednom redu) su: Bambi, Fun&Fit, Moravka Pro, Nestlé, Swisslion Takovo i proizvođači privatnih robnih marki zbirno.
Vodeće robne marke (po abecednom redu) su: Čar na dar, Fun&Fit, Nesquik, Nestlé Corn Flakes, PlazMix i privatne robne marke zbirno. ç