Vlažne maramice

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 199, jul/avgust 2022)

 

VIŠE OD TREĆINE KUPLJENO JE NA PROMOCIJAMA I AKCIJAMA

Supermarketi i minimarketi su dominantni kada govorimo o formatima u kojima se kupuju vlažne maramice. Supermarketi ‘odnose’ 22%, a minimarketi 18% realizovanih količina u posmatranom periodu, pokazuju podaci GfK panela domaćinstava.

 

GfK analiza tržišta

Marko Raca, Associate Market Analyst, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta vlažnih maramica u Srbiji odnosi se na podatke GfK panela domaćinstava za period od septembra 2021. do aprila 2022. godine (analizom nisu obuhvaćene vlažne maramice za domaćinstvo).

U analiziranom periodu, vlažne maramice je bar jednom kupilo 72% domaćinstava u Srbiji. O jačini konkurencije unutar kategorije vlažnih maramica govori nam podatak da vodeće četiri kompanije ‘odnose’ 34% tržišnog učešća. To su, abecednim redosledom: Alkaloid, Lidl, Piramida 72 i Procter&Gamble. Ako govorimo o lojalnosti kupaca, kao delu novca namenjenom kupovini kategorije koji je kupac potrošio na konkretnog proizvođača, na prvom mestu je Procter&Gamble sa 33%, zatim slede Piramida 72 sa 27%, Lidl sa 24% i Alkaloid sa 23%. Najveću bazu kupaca imaju Piramida 72 i Lidl: 31% kupaca kategorije je bar jednom kupilo vlažne maramice proizvođača Piramida 72, dok je 22% njih kupilo Lidlove vlažne maramice.

Trgovačke marke čine nešto više od četvrtine (27%) vrednosti kategorije vlažnih maramica i pokazuju pozitivan trend rasta.

Više od trećine (37%) vlažnih maramica kupljenih u analiziranom periodu, kupljeno je na promocijama ili akcijama.

Supermarketi i minimarketi su dominantni kada govorimo o formatima u kojima se kupuju vlažne maramice. Supermarketi ‘odnose’ 22%, a minimarketi 18% realizovanih količina u posmatranom periodu. Hipermarketi i tradicionalne radnje beleže pad učešća, dok diskonteri i drogerije ostvaruju rast.