Proizvodi protiv celulita – za zatezanje kože


(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 199, jul/avgust 2022)

 

NAJVIŠE SE PRODAJU U BEOGRADU

 

Proizvodi protiv celulita se najviše kupuju u velikim i srednjim prodavnicama (uključujući drogerije) – one imaju najveći udeo u količinskoj prodaji ovih proizvoda (96,5%). Na drugom mestu su hiper/super marketi sa 3,5% prodaje, prema podacima agencije NielsenIQ.

 

Nielsen analiza tržišta

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Raznovrstan izbor proizvoda protiv celulita pruža nam mogućnost da održavanje prilagodimo potrebama svoje kože. Koji proizvodi se najviše prodaju govore podaci iz NielsenIQ maloprodajnog panela za period od juna 2021. do maja 2022. godine.

Prodaja proizvoda protiv celulita u Srbiji tokom posmatranog perioda je u padu, pa je tako vrednosna prodaja ovih proizvoda zabeležila pad od 7,8% u odnosu na isti period godinu dana pre. Količinska prodaja proizvoda protiv celulita je manja za 14,7%, dok je komadna prodaja manja za 14,8% u odnosu na isti period prethodne godine.

Po regionima

U svim regionima je zabeležen vrednosni pad prodaje proizvoda protiv celulita u odnosu na isti preriod prethodne godine. Beograd ostvaruje pad od 8,7% vrednosne prodaje, Vojvodina beleži pad od 6,7%, jugoistočna Srbija od 6,5%, a zapadna od 7,1%.

Posmatrano po udelu prodaje proizvoda protiv celulita po regionima, najveća količina prodata je u Beogradu (49,4%), sledi Vojvodina sa 21,4%, jugoistočna Srbija sa 14,5% i zapadna Srbija sa 14,6% učešća.

Kada je reč o vrednosnoj prodaji, 50,8% proizvoda protiv celulita prodato je u Beogradu, 20,9% u Vojvodini, 14% u jugoistočnoj Srbiji i 14,3% u zapadnoj Srbiji.

Po kanalima prodaje

NielsenIQ panel posmatra prodaju u više različitih kanala prodaje – hiper/super marketi, velike prodavnice, srednje i male prodavnice, kiosci i paviljoni. Prodaja ovih proizvoda u hiper/super marketima beleži pad u sva tri tipa prodaje – količinski (-23,4%), vrednosno (-2,5%) i komadno (-21,8%), a pad je zabeležen i u velikim i srednjim prodavnicama gde ulaze i drogerije: količinski -14,3%, vrednosno -7,9% i komadno -14,6%.

Proizvodi protiv celulita se najviše kupuju u velikim i srednjim prodavnicama (uključujući drogerije) – one imaju najveći udeo u količinskoj prodaji ovih proizvoda (96,5%). Na drugom mestu su hiper/super marketi sa 3,5% prodaje.

Po tipu kože i formi proizvoda

Kada se posmatra prodaja proizvoda protiv celulita koji su namenjeni određenom tipu kože, količinski se najviše proda ‘bez indikacije tipa kože’ (92%), a znatno manje ‘za sve tipove kože’ (3,5%).

Kada je u pitanju prodaja po formi proizvoda, najveću vrednosnu prodaju imaju proizvodi protiv celulita u formi gela (43,6%), potom sledi krema (20,7%), pa serum (19,2%).

Po veličini pakovanja

Ukoliko posmatramo prodaju po veličini pakovanja, proizvodi protiv celulita od 200ml imaju vrednosno učešće od 35,6%, potom sledi pakovanje od 250ml sa 27,9% i od 100ml sa 20,2%.

Vodeći igrači

Top pet proizvođača proizvoda protiv celulita ostvaruje 84,9% vrednosne prodaje i 74,1% količinske prodaje. Top pet proizvođača (poređanih abecednim redom) su: Asam, Beiersdorf, Eveline, Hemofarm i Lacote.