Vladimir Vuković, Aleva

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 160, jul/avgust 2018)

 

NAŠ NAJJAČI ADUT SU ZAPOSLENI

 

Strategija naše kompanije je stalna modernizacija, povećanje efikasnosti i produktivnosti, striktno poštovanje standarda kvaliteta i permanentno prilagođavanje asortimana potrebama tržišta.
Razgovarala: Marija F. Šmit

Istorija AD Aleve počinje davne 1947. godine, kada se kompanija bavila isključivo preradom začinske paprike na tradicionalni način. Početkom 70-tih Aleva se opredeljuje za moderniji pravac razvoja, započinjući proizvodnju dehidrisanih proizvoda po sopstvenim recepturama, prilagođavajći se zahtevima savremenog potrošača za prozvodima koji će mu omogućiti brzu i jednostavnu pripremu ukusnog obroka. Tako Aleva, koja je ostala sinonim za mlevenu začinsku papriku, danas sa posebnom pažnjom razvija kategorije koje ravnopravno sa paprikom učestvuju u prihodima kompanije i u asortimanu ima više od 160 proizvoda. Zapošljava 350 radnika i sarađuje sa isto toliko kooperanata. Od privatizacije do danas, Aleva beleži konstantan rast prihoda, povećanje proizvodnje, rast izvoza i uvećanje poslovne dobiti. Aleva godišnje preradi između 7.000 i 10.000 tona povrća (pretežno paprike) i proizvede oko 70 miliona upakovanih proizvoda. O rezultatima, novim fabričkim postrojenjima, planovima i mnogim drugim temama, razgovarali smo sa Vladimirom Vučkovićem, menadžerom u sektoru finansija i unukom vlasnika kompanije Aleva Hristivoja Miloševića.

Kompanija Aleva je prošle godine proslavila svoj 70. rođendan. Šta biste nam mogli reći o tome koliko su se i na koji način, po vašem mišljenju, tokom poslednjih decenija promenili zahtevi tržišta i potrošači, a koliko se promenila sama Aleva i u kakvu je kompaniju ‘izrasla’?

Uloga proizvođača i potrošača i njihov međusobni odnos se u poslednjim decenijama značajno menjao. Potrošač je iz jedne pasivne uloge konzumenta onoga što se nalazi na tržištu, bez velike mogućnosti izbora, dobio ulogu aktivnog učesnika procesa usmeravanja i plasiranja proizvoda na tržište. Danas potrošači imaju jasniju sliku šta žele, traže dodatne informacije o proizvodu, pažljivije čitaju deklaraciju, biraju i zahtevaju sve kvalitetnije i kvalitetnije proizvode.

Zahvaljujući decenijskom poverenju naših potrošača, Aleva se izborila za mesto jednog od vodećih domaćih proizvođača prehrambenih proizvoda. U nastojanju da sačuvamo tu poziciju, u konkurenciji multinacionalnih, regionalnih i domaćih kompanija ne smemo da stojimo u mestu i da se zadovoljimo onim što smo već postigli, već moramo da razvijamo nove proizvode, nove robne grupe, nova tržišta.

Koje momente u toku Alevine istorije biste izdvojili kao najvažnije?

Kompanija koja ovako dugo postoji, svakako ima mnogo događaja koji predstavljaju važne trenutke u njenoj istoriji.

Aleva je počela sa radom neposredno nakon završetka drugog svetskog rata kada su brojne grane industrije počele intenzivno da se razvijaju. Kao deo Industrije za preradu i mlevenje paprike sa kojom je započeo proces industrijalizacije paprikarstva u Jugoslaviji, a od 1952. godine kao samostalno preduzeće, Aleva je bila aktivni učesnik a često i nosilac njenih najvažnijih događaja poput razvoja novih sorti paprike, uvođenja savremenih mašina za preradu i pakovanje, automatizacije procesa proizvodnje.

Važan događaj u novijoj istoriji naše kompanije je svakako i vlasnička transformacija Aleve 2005. Ovaj događaj istovremeno označava početak razvoja Aleve kao porordične kompanije. Od samog početka procesa intenzivno je ulagano u njen razvoj, modernizaciju proizvodnih postrojenja, jačanje sopstvenih brendova i unapređenje proizvodnog asortimana kompanije (novi dizajn logotipa i pakovanja, novi proizvodi i nov pristup tržištu). Posebna pažnja posvećena je integraciji velikog broja domaćih kooperanata – primarnih proizvođača poljoprivrednih kultura poput paprike, paštrnaka i crnog luka – čime je Aleva uključila u svoju proizvodnju više od 300 porodica iz Novog Kneževca i okoline.

Potvrda da je ovakav porodični pristup poslovanju priznat od strane lokalne i šire zajednice su i mnoga priznanja koja su dodeljena vlasniku kompanije, između ostalih, zvanje počasnog građanina Novog Kneževca.

Prošle godine ste najavili izgradnju novih fabričkih postrojenja, dokle se stiglo sa tim planovima, koje su najvažnije investicije Aleve u proteklom periodu?

Svesni da se uslovi na tržištu, kako u našoj industriji tako i na finansijskom tržištu, neprestano menjaju i da je neophodno da se te promene stalno i sa velikom pažnjom prate, odlučili smo da ovako jednu ozbiljnu investiciju realizujemo po fazama. Trenutno je u toku nekoliko važnih poslova koji će, nadamo se, biti završeni do kraja godine: nabavka novih, savremenih mašina za pakovanje, izgradnja postrojenja za prečišćavanje voda, kao i izgradnja magacina za repromaterijal i ambalažu za sektor nabavke. Projekat izgradnje magacina je i najveći u tekućoj godini, s obzirom na to da je reč o više celina objedinjenih na jednom mestu, u kojima se čuvaju materijali pod različitim uslovima, koji zajedno čine prostor veličine 3.000 paletnih mesta.

Nakon završetka svih faza projekta, biće to moderna fabrika dizajnirana u skladu sa svim svetskim zahtevima i standardima, koja će omogućiti maksimalnu uštedu energenata, kao i optimizaciju svih faza rada.

Kakve rezultate ste zabeležili tokom 2017. godine, kada je reč o proizvodnji i prihodima?

I u 2017. godini nastavili smo pozitivan trend iz prethodnih godina kada je u pitanju rast proizvodnje i prihoda od prodaje. Pozitivnom trendu je naročito doprinelo ostvarenje specifičnih ciljeva koje sebi svake godine zadajemo: učešće novih proizvoda u ukupnoj prodaji, učešće strateških kategorija u ukupnoj prodaji, smanjivanje zavisnosti od najvećih robnih grupa…

Aleva je lider na domaćem tržištu u kategorijama začinske paprike, instant supa, dodataka jelima i ostalih monokomponentnih začina. U kojim još kategorijama smatrate da ima prostora za dalji rast i osvajanje boljih pozicija na tržištu?

Aleva nije lider samo u kategorijama koje potrošači poistovećuju sa njenim imenom, kao što su mlevena začinska paprika ili namenski dodaci za pripremu tradicionalnih jela, već i u onim namenjenim potrošačima koji prate savremene trendove i kojima su potrebni proizvodi maksimalno jednostavni za pripremu. Tu pre svega mislim na Quik supe – instant supe koje se pripremaju bez kuvanja i namenjene su za jednu porciju odnosno 1 šolju supe i orijentalne i začine specifične za određene regione.

Prostora za širenje i bolje pozicije svakako ima i u ovim kategorijama u kojima smo već lideri, ne samo proširenjem asortimana novim ukusima već i odgovorom na specifične zahteve potrošača kroz posebne linije ili potkategorije, bilo specifičnim sastojcima (poput linije Aleva Natur koja je potrošačima u više naših kategorija ponudila proizvode bez pojačivača ukusa), prilagođenim porcijama ili pakovanjima. Sa druge strane, proizvodni kapaciteti, a pre svega ljudski resursi koje imamo, daju nam mogućnost da u narednom periodu svoj portfolio proširimo nekim novim kategorijama proizvoda koje će, verujemo, potrošači prihvatiti i zavoleti.

Na koji način uspevate da se održite među vodećim prehrambenim proizvođačima u Srbiji, koji su, po vašem mišljenju, glavni Alevini aduti u borbi sa konkurencijom?

Pošten odnos i dugoročna saradnja sa svim kupcima, distributerima i partnerima je temelj poslovnog uspeha, a postojanost kvaliteta prepoznata od strane tržišta i potrošača je neraskidivo vezana za ime Aleva. Naš ključni adut su pre svega naši zaposleni: u proizvodnji, sektorima prerade i razvoja rade ljudi koji imaju višedecenijsko iskustvo u kompaniji i u radu sa kategorijama koje proizvodimo. O poštovanju zadatih standarda kvaliteta se ne pregovara, nema odstupanja radi postizanja niže cene koliko god da smo svesni da je tržište traži.

Aleva je porodična kompanija, dobro organizovana, ali sa otvorenijim vezama između sektora unutar kompanije i neposrednijim odnosom između zaposlenih, čime je omogućena brza razmena ideja, njihova evaluacija i razrada do same realizacije ukoliko se prihvati. Tržište od nas zahteva da budemo inovativni i otvoreni za nove ideje, da brzo ali i mudro reagujemo, stoga moramo konstantno da ulažemo u naše zaposlene, njihovu edukaciju kroz treninge u renomiranim evropskim kompanijama sa kojima sarađujemo, međunarodne specijalizovane sajmove, konferencije i drugo.

Kakva je pozicija Aleve na regionalnom tržištu i koja su danas najaktuelnija izvozna tržišta?

Jedan od strateških ciljeva kompanije je da izjednačimo učešće prodaje na domaćem tržištu sa izvozom. Trenutno najveći deo izvoza je upravo u zemlje bivše Jugoslavije. Od 2000. godine krenulo se još ambicioznije sa izvozom u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku…

Danas smo prisutni na svim teritorijama u regionu izuzev Slovenije. U završnoj smo fazi priprema za ulazak i na ovo tržište čime bismo kompletirali regionalnu zastupljenost. Na većini ovih tržišta smo među najznačajnijim igračima, posebno u kategorijama u kojima smo lideri i na domaćem tržištu. To je dokaz da je dobar proizvod nadnacionalna kategorija.

Obezbeđenje dugoročne stabilnosti, između ostalog, znači i da ne zavisimo od jednog tržišta i da tražimo i otvaramo nova. Iako je region bivših jugoslovenskih zemalja najbitniji, Aleva svoje proizvode plasira i u brojne evropske i vanevropske zemlje. Stav je kompanije, kao što sam pomenuo, da bi odnos prodaje na domaćem tržištu i izvoza trebalo da bude ujednačen. Još uvek nismo na tom nivou, ali intenzivno radimo i očekujemo da ćemo zacrtani cilj i ostvariti u naredne 2-3 godine.

U saradnji sa našim ruskim i beloruskim distributerima ulistani smo u velike internacionalne i lokalne lance, u više regiona. Ono što nam sada predstoji je žestoka borba sa konkurentima za potrošače, jer je ulistavanje samo prvi korak.

Da li su u planu i neka sasvim nova izvozna tržišta? Koje su najveće prepreke prilikom osvajanja novih tržišta i na koji način uspevate da ih prevaziđete?

Trenutno smo fokusirani na tržišta Rusije, Belorusije i Evropske unije. Naročito smo ponosni na plasman na veoma konkurentno tržište Nemačke, gde smo sa našim dugogodišnjim partnerom ulistali proizvode u velike trgovinske lance, kao što su Real, Rewe i Hit Dohle. Planiramo da na jesen predložimo posebnu akcijsku ponudu za ove lance, kako bismo u saradnji sa njima našli put do nemačkog potrošača.

Prisutni smo i rastemo u Mađarskoj, Austriji, a odnedavno i u Albaniji, a uporedo nastojimo da razvijamo i prekookeanska tržišta, kao što su Kanada, Australija i Novi Zeland, kao i tržišta Bliskog istoka. Uglavnom su potrošači proizvoda naši ljudi koji žive u dijaspori, ali nastojimo da se krug potrošača proširi.

Ono što za nas predstavlja najveći izazov u izvozu na ova tržišta je borba sa ogromnom i rastućom konkurencijom, kao i zahtevi sertifikacije i ambalaže za inostrana tržišta.

U kom pravcu će se dalje širiti portfolio vaših proizvoda? Na koji način određujete šta ćete novo ponuditi tržištu?

Pratimo trendove u Evropi i u svetu, sarađujemo sa renomiranim stranim partnerima, kao što je švajcarska kompanija Haco. Pomenuo sam važnost saradnje svih sektora unutar Aleve kada je u pitanju razvoj novih proizvoda. Takođe, u kompaniji svaki zaposleni može da da ideju za novi proizvod bez obzira na to da li je deo užeg tima koji radi na projektu.

Kada je reč o trendovima u industriji u kojoj poslujemo, potrošači sve više traže proizvode sa redukovanim sadržajem šećera, takođe, u svetu raste učešće proizvoda za vegetarijance i vegane, dok se na tržištima u regionu sve više traže posni i proizvodi bez sastojaka životinjskog porekla, ide se ka ‘prečišćavanju’ deklaracija eliminisanjem potencijalnih alergena i aditiva, funkcionalnoj hrani…

Kakav je odgovor Aleve na sve veću težnju potrošača ka što zdravijoj i funkcionalnijoj ishrani?

Sa izraženom brigom o zdravlju, posebno prevenciji, naglo je porasla tražnja za funkcionalnom hranom. Napomenuo bih da je u ovom segmentu Aleva bila jedan od pionira kada je pre više godina tržištu ponudila, u okviru svoje inovativne instant kategorije Quik, supe sa funkcionalnim dodacima poput inulina, luteina i slično. Nažalost, ispostavilo se da tržište u tom momentu još uvek nije bilo spremno da prihvati ovakve proizvode, ali ne sumnjamo da će i to vreme doći.

Zahtevi za zdravijim opcijama prisutni su i u segmentu dehidrisanih proizvoda. Za ove potrošače smo osmislili liniju Aleva Natur i ponudili proizvode u više kategorija (mešavine začina, univerzalni začin, instant supe) koji u sastavu nemaju natrijum glutaminat.

Kroz koje trgovinske formate se proda najveći deo Alevinih proizvoda?

Aleva svoje proizvode plasira u svim formatima prodajnih objekata, prilagođavajući asortiman veličini objekta i regionalnim specifičnostima. Sarađujemo sa svim značajnim lancima i na domaćem i na tržištima u regionu. Kao porodična firma, posebno smo ponosni na saradnju koju imamo sa malim i srednjim radnjama, jer tu direktno dolazimo u kontakt sa vlasnicima i kroz međusobno razumevanje i uvažavanje ostvarujemo višegodišnju saradnju, na obostrano zadovoljstvo.

Da li mislite da će ulazak diskontnog lanca Lidl imati značajniji uticaj na postojeći odnos snaga među trgovcima i među proizvođačima?

Iskustvo zemalja u regionu a i šire pokazuje nam da Lidl svoju strategiju prilagođava navikama i mogućnostima svakog tržišta. Nema sumnje da će dolazak Lidla značajno uticati na domaće tržište. Kakve će to efekte imati na našem tržištu ostaje da se vidi. Mi smo razradili određen broj mogućih scenarija i svakako ćemo se prilagođavati promenama.

Na koje sve načine sarađujete i pružate podršku poljoprivrednim proizvođačima od kojih nabavljate sirovine?

Aleva sarađuje sa velkim brojem primarnih proizvođača paprike, paštrnaka, crnog luka… Kooperantima smo na raspolaganju za svaku vrstu pomoći i nastojimo da naši odnosi i podrška budu još bolji, da znaju da na nas mogu da računaju dugoročno. Tako se krajem tekuće sezone već ulazi u potpisivanje ugovora za novu sezonu, kojima se garantuju količine i cena. Obezbeđujemo im seme, finansijski podržavamo avansnim plaćanjem… U toku svih faza poljoprivredne proizvodnje naša agronomska služba je u stalnom kontaktu sa kooperantima da bismo se uverili da se striktno poštuju agro mere za sve kulture koje su nam neophodne. Redovno ih obilazimo, edukujemo, savetujemo i kontrolišemo.

Kakve rezultate Aleva očekuje od 2018. godine?

Kada je reč o ovako dinamičnom tržištu kao što je naše svaka godina nosi svoje probleme i izazove: dolazak novih velikih lanaca, slabljenje i restrukturiranje postojećih, drastične promene cena strateških repromaterijala. Nastojimo da sve relevantne promene na vreme uočimo, analiziramo i anticipiramo njihove posledice, stvarajući određene strategije kao naš odgovor na tržišne izazove. Zbog toga očekujemo da će i 2018. biti stabilna za kompaniju na šta nam ukazuju i rezultati za prvih 6 meseci.

Kakva je vaša vizija Aleve na njen 80. rođendan? Šta biste voleli da kompanija postigne u narednih 10 godina?

Strategija naše kompanije je stalna modernizacija proizvodnje, povećanje efikasnosti i produktivnosti, kao i permanentno prilagođavanje asortimana proizvoda potrebama tržišta. Važno je naglasiti i striktno poštovanje standarda kvaliteta naših proizvoda, po čemu smo poznati i priznati na tržištu. U tom smislu, ni narednih 10 godina neće biti izuzetak, s tim što ćemo u tom periodu poseban naglasak staviti na modernizaciju proizvodnje kroz faznu izgradnju nove fabrike. Na taj način bismo imali spreman odgovor na često rastuće cene sirovina i repromaterijala, a sve u nastojanju da u što manjoj meri prenosimo na naše potrošače povećanje inputa proizvodnje.

Stav komanije je da su efikasna proizvodnja i kvalitet proizvoda neophodna osnova za ostvarenje dugoročnih ciljeva. Kao kolektiv ni jednog trenutka ne zaboravljamo da kompanija postoji ne samo da bi zadovoljila želje i potrebe kupaca i ostvarila organizacione ciljeve, već i da bi doprinela dugoročnom razvoju sredine u kojoj posluje.