Vitamini i minerali

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 190, septembar 2021)

 

VITAMINI I MINERALI BELEŽE RAST PRODAJE IZ GODINE U GODINU

 

Prodaja vitamina i minerala u Srbiji i tokom ovog posmatranog perioda je u porastu, pa je tako vrednosna prodaja ovih proizvoda zabeležila rast od 11,7% u odnosu na isti period godinu dana ranije. Količinska prodaja je veća za 8%, dok komadna prodaja raste za 9,3%.

 

Nielsen analiza tržišta

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Danas se na tržistu Srbije sve više pažnje poklanja odabiru pravih vitamina. Koje vitamine najviše koristimo, gde ih najviše kupujemo i koja pakovanja su nam najprivlačnija pokazuju podaci iz Nielsen RMS panela prodaje za period od avgusta 2020. do jula 2021. godine.

Prodaja vitamina i minerala u Srbiji tokom ovog posmatranog perioda je u porastu, pa je tako vrednosna prodaja ovih proizvoda zabeležila rast od 11,7% u odnosu na isti period godinu dana ranije. Količinska prodaja je veća za 8%, dok komadna prodaja raste za 9,3%.

Nielsen panel posmatra prodaju u više različitih kanala prodaje – hiper/super marketi, velike prodavnice, srednje i male prodavnice, kiosci i paviljoni. Prodaja ovih proizvoda u hiper/super marketima beleži rast u sva tri tipa prodaje – količinski (3%), vrednosno (12,6%) i komadno (9,8%). Velike i srednje prodavnice imale su rast vrednosne (9,6%), količinske (10,8%) i komadne prodaje (7,7%) u odnosu na isti period godinu dana pre. Male prodavnice takođe beleže rast vrednosne (15,1%), količinske (15,1%) i komadne (13,5%) prodaje.

Po kanalima prodaje

Vitamini i minerali učestvuju u vrednosnoj prodaji u hiper/super marketima sa 47,4%, velike i srednje prodavnice sa 40,1% prodaje, male sa 12,5%, dok najmanje vrednosno učešće imaju kiosci i paviljoni – svega 0,03%.

Po regionima

Ukoliko posmatramo prodaju po regionima, Beograd ostvaruje rast od 7,3% vrednosne prodaje, Vojvodina rast od 5,1%, centralno-zapadna Srbija od 19,9%, dok jugoistočna ima rast od čak 21,7%.

Posmatrano po udelu vitamina i minerala po regionima, najveća količina prodata je u Vojvodini (39,2%), dok je u Beogradu taj procenat manji i iznosi 19%. U jugoistočnoj Srbiji prodato je 26,9% količina, a u centralno-zapadnoj 15,2%.

Najprodavaniji vitamini i minerali

Najprodavaniji vitamini i minerali su svakako oni za odrasle sa 99,4% vrednosnog učešća, potom za decu sa 0,6%.

Na tablete ‘odlazi’ 92,9% prodaje, a na vitamine u prahu 7,1%.

Ako posmatramo ambalažu, u bočicama se proda 92,9% kategorije, potom slede kesice sa 4,9%, dok na kutije ‘otpada’ 2,2%.

Najzastupljeniji ukusi

Limun i pomorandža su najzastupljeniji ukusi kada je reč o vitaminima i mineralima. Ukus limuna učestvuje sa 41,2% u prodaji, pomorandža sa 25,6%, bez dodatih ukusa sa 16,6%. Ostali ukusi imaju dosta niže učešće u prodaji.

Vodeći proizvođači

Top pet proizvođača vitamina i minerala ‘zauzima’ 99,6% vrednosne i količinske prodaje. Top pet proizvođača (poređanih po abecednom redu) su: Biofar, Hemofarm, Ivančić i sinovi, Kendz ltd i Sanaplus.