Majonez

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 190, septembar 2021)

 

STABILNA VREDNOST KATEGORIJE

 

Supermarketi i minimarketi su dominantni kada govorimo o formatima u kojima se kupuje majonez. Supermarketi ‘odnose’ 32% vrednosti kategorije, a minimarketi 26%. Slede ih tradicionalne prodavnice sa 15% i hipermarketi sa 14% vrednosti. Kroz diskontne lance je prošlo 7% kategorije, pokazuje istraživanje GfK.

 

GfK analiza tržišta

Jelena Milutinović, Research Consultant, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta majoneza u Srbiji odnosi se na podatke GfK panela domaćinstava za period od jula 2020. godine do aprila 2021. godine.

Kategorija majoneza je zabeležila stabilnu vrednost u odnosu na isti period godinu dana ranije, uprkos minimalnom padu u broju kupaca i učestalosti kupovine, a zahvaljujući blagom porastu prosečnih cena.

Tako je 88% domaćinstava u toku analiziranih 10 meseci bar jednom kupilo majonez, dok je prosečno domaćinstvo obavilo kupovinu nešto ređe od jednom mesečno.

Vodeća četiri proizvođača čvrsto dominiraju tržištem, pokrivajući čak 83% vrednosti kategorije. To su, abecednim redosledom,

Dijamant, Nestlé, Polimark i Vital. Dijamant prednjači prema broju kupaca, sa relativnom penetracijom od 73%, ali i prema lojalnosti kupaca od 54%. Polimark majonez je kupilo bar jednom 52% kupaca kategorije, a trećina njihovog budžeta za majonez je izdvojena upravo na proizvod ovog proizvođača. Nestlé je zabeležio i relativnu penetraciju i lojalnost od 31%, dok je Vital majonez bar jednom kupila četvrtina kupaca kategorije, uz lojalnost od 19%.

30% kupaca majoneza je bar jednom u posmatranom periodu kupilo light ili posnu verziju majoneza, ali je učešće ovog tipa na svega 8%, dok se klasični majonez najčešće kupuje i ‘odnosi’ 92% vrednosti kategorije.

Promocije učestvuju u ukupnoj vrednosti sa 32%, a privatne robne marke sa 12%.

Supermarketi i minimarketi su dominantni kada govorimo o formatima u kojima se kupuje majonez. Supermarketi ‘odnose’ 32% vrednosti kategorije, a minimarketi 26%. Slede ih tradicionalne prodavnice sa 15% i hipermarketi sa 14% vrednosti. Kroz diskontne lance je prošlo 7% kategorije.