Vesna Vučurević, Univerexport

arin065-vesna-vucurevic

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 65, oktobar 2009.)

 

Vesna Vučurević, generalni direktor Univerexporta

 

SPREMNI ZA NOVE PODUHVATE

 

“Kompaniji Univerexport domicilno tržište je Vojvodina i mi se na tom području već 19 godina razvijamo. Spadamo u jedan od vodećih trgovinskih lanaca na teritoriji Vojvodine, a rezultati koje smo na ovom tržištu postigli su značajni. Ovo je naš dom i tako volimo i da se naši potrošači osećaju. Naravno da to ne znači da nećemo otvarati vrata potrošačima i na teritoriji van Vojvodine, ali to su neki dugoročni planovi, jer moramo priznati da je tržište Srbije ima prostora za investicije, a mi smo uvek spremni za nove poduhvate.”

 

Kompanija Univerexport osnovana je 25. septembra 1990. godine, a idejni tvorci tada porodičnog preduzeća bili su Jovanka i Bogdan Rodić. Porodična firma, tada je imala četiri, a danas više od 1.000 zaposlenih. Sa zavisnim preduzećima ta cifra prelazi 1.500 ljudi. “Godina 2008. za Univerexport je bila izuzetno uspešna. Univerexport je u prethodnoj godini ostvario prihode od 9 milijardi dinara, a celokupan poslovni sistem Univerexporta u istom periodu ostvario je prihode od oko 12,5 milijardi dinara. Naravno da uspesi ne dolaze sami od sebe i da iza njih stoji dugogodišnji rad i ulaganja, kao i nada da će svaka sledeća godina biti još uspešnija. Ova nam je počela izuzetno lepo…”, kaže za Progressive magazin Vesna Vučurević, generalni direktor Univerexporta, čiju su roditelji pre devetnaest godina osnovali firmu.

Ekonomska kriza vas nije omela u planovima za otvaranje distributivnog centra i nove poslovne zgrade?
Ekonomska kriza jeste opasnost, ali i izazov. Pravilnim usmeravanjem investicija, a pritom ne mislim samo na prodajnu mrežu, ekonomska kriza postaje i šansa za nove pomake. Mi smo tokom 2008. godine najavili otvaranje novog distributivnog centra Univerexporta i nove poslovne zgrade i te planove smo i ostvarili.

Da li ste to uspeli da ostvarite iz sopstvenih sredstava ili uz pomoć kredita?
Izgradnja novog poslovnog kompleksa je samostalni investicioni projekat, koji je bio izuzetno kompleksan zadatak, ali je uspešno obavljen.

Recite nam nešto više o distributivnom centru? Koje je površine, koji su kapaciteti, kako će funkcionisati distribucija, kakva tehnologija je primenjena?
Distributivni centar je opremljen najsavremenijom opremom za rad, a prostire se na površini od 5.020 metara kvadratnih, što ne predstavlja i ukupnu površinu za skladištenje. Prilaz je omogućen preko 10 savremenih prijemnih rampi. Skladištenje i distribucija robe vrši se na 5.700 komisionih mesta, putem lokacijskih oznaka, a uz pomoć savremenog softverskog rešenja. U okviru distributivnog centra postoje i četiri plus komore i jedna minus komora, kao i dve komore za voće i povrće, ukupne površine od oko 550 kvadrata. Celokupan distributivni centar projektovan je da zadovlji sve potrebe Univerexporta i da omogući sve vidove savremenog poslovanja. Lokacija distributivnog centra ujedno je i lokacija novog sedišta kompanije Univerexport, a celokupan poslovni kompleks nalazi se pored autoputa Beograd-Novi Sad- Subotica. Poslovni kompleks prostire se na oko 8.800 metara kvadratnih, u okviru koga posluje i veleprodaja, sa velikim ‘show room’-om na površini većoj od 230 kvadrata, a u prizemlju i na spratu nalaze se kancelarijski prostori. Ceo koncept upotpunjen je i restoranom za zaposlene, kao i VIP restoranom i kafićem.

Kako nabavljate robu? Da li sarađujete direktno sa proizvođačima?
Trgovinski lanci su spona između proizvođača i potrošača, tako da je najveći broj naših poslovnih partnerstava vezan upravo za nabavku robe, jer je to i jedna od početnih karika u lancu. Većina saradnje je direktno sa proizvođačima, dok internacionalne kompanije sa našim tržištem sarađuju preko distributera.

Kakav odnos imate sa proizvođačima? Da li obaveze izmirujete na vreme?
Sa proizvođačima gradimo uzajaman kvalitetan poslovni odnos, u okviru koga obe strane treba da budu zadovoljne, jer najbolji poslovni partner je zadovoljan partner. Što se tiče aktuelne teme, vezane za rokove plaćanja, Univerexport izmiruje svoje obaveze na vreme i to je još nešto čime se možemo pohvaliti.

Oseća li Univerexport posledice krize u nekom drugom smislu? Kojem?
Kriza koja evidentno postoji, najviše je dotakla naše potrošače. U tom smislu, Univerexport oseća posledice, kroz nesigurnost potrošača, preferencije koje su više okrenute svakodnevnim namirnicama, ali smatramo da će se i ovakva situacija, skoro biti prošlost.

Koju strategiju ste primenili u borbi protiv krize?
Sve više energije potrebno je ulagati baš u potrošača. Asortiman, savremeni enterijeri,… to je nešto što većina boljih trgovinskih lanaca manje–više može da ponudi. Ono što je danas, više nego ikad, potrebno potrošaču, to je ulaganje u njega.

Da li ste uočili promene u kupovnim navikama potrošača? Ako jeste, o kakvim promenama je reč?
Broj kupovina se nije smanjio, prefrencije jesu. Trenutno se na tržištu dešava ono što je po svim predviđanjima i bilo napominjano, a to je smanjenje kupovine luksuznih namirnica, u korist osnovnih namirnica. Takođe, odnos kupovine prehrane i neprehrane, raste u korist prehrane. To su sve normalna dešavanja u ovakvim situacijama i zapravo je potrebno naći najbolji mehanizam, da se izbalansira neravnoteža koja se dešava u kupovnim navikama potrošača.

Da li je pojačan rad na razvoju sopstvenih robnih marki jedna od strategija borbe za potrošača u vreme krize?
Rad na razvoju trgovinske marke, pod nazivom BašBaš odavno je započet, ali se pojavljivanje na tržištu preklopilo sa ‘kriznim vremenima’. Univerexport je još u počecima svog razvoja, bio okrenut ličnim proizvodnim pogonima, što se u neku ruku može smatrati, izvorom za razmišljane ili pretečom današnje trgovinske marke.

Da li biste ovu kategoriju razvijali i da nije bilo krize?
Sigurno, jer kao što sam već rekla, te planove smo već odavno počeli da razvijamo, stim da smo sve radili postepeno, tražeći prave i sigurne partnere za saradnju, kao i pravo ime, dizajn i sve prateće segmente, koji treba da zadovolje potrošača.

Recite nam nešto više o asortimanu vaše trgovačke marke?
Krajem ovog meseca, u prodaji će se pronaći paleta od 15 artikala, pod nazivom BašBaš. Planiramo da trgovinska marka bude asortimanski zastupljena i u prehrani i neprehrani, a sarađujemo sa domaćim proizvođačima, sa kojima već imamo uspešnu poslovnu saradnju.

Kakvi su dalji planovi za razvoj privatnih robnih marki i šta od toga očekujete?
Planovi su da pod imenom BašBaš, u narednih godinu dana, plasiramo 120 proizvoda i da ti proizvodi u pripadajućim kategorijama dostignu do 20 odsto učeešća u prodaji.

Prema Vašem mišljenju, kako potrošači u Srbiji reaguju na privatne robne marke i da li su dovoljno informisani o njima?
Većina potrošača, iako kupuje proizvode određenih trgovinskih marki, nije svesna toga. Po uzoru na razvijenija tržišta situacija se i kod nas značajno menja, tako da potrošači polako počinju svesno da kupuju trgovinske marke, odnosno da racionalno kupuju.

Da li i u tom smislu Univerexport ima neku strategiju i planove kada je u pitanju edukacija potrošača i na koji način?
Univerexport planira edukaciju i predstavljanje trgovinske marke BašBaš, ali isključivo na mestima prodaje.

Pored privatnih robnih marki, koje još strategije primenjujete da biste privukli nove i zadržali stare kupce?
Iako su cene i dalje primarni faktor pri odluci o mestu kupovine, Univerexport kao kompanija koja se bavi uslužnom delatnošću smatra da su nivo i kvalitet usluge, ona vrednost više, koju Univerexport kupcu može da ponudi.

Da li smatrate da društveno odgovorno poslovanje može da utiče na odluke potrošača o mestu kupovine?
Društveno odgovorno poslovanje je deo svesti same kompanije, to nije nešto što treba nasilno ili zbog trenda da se razvija. Ako ste velika ili bar značajna kompanija na bilo kom tržištu, deo vaše odgovornosti kako kompanijske, tako i ljudske je odgovornost prema socijalnom i društvenom okruženju. Što se tiče presudnog faktora za odabir trgovinskog lanca, na osnovu društvene odgovornosti, mislim da na našem tržištu i u ovakvim socijalnim uslovima, to još uvek nije odlučujući, niti presudan faktor.

Kakve su vaše aktivnosti na tom polju?
Kao kompaniji, nije nam važno da budemo deo poznatih fondacijama, niti da se eksponiramo kao društveno odgovorna kompanija. Za naš rad znamo mi i oni kojima je pomoć pružena i kojima se pruža, to je verujte dovoljno.

Koliko objekata trenutno imate i u kojim mestima? Kojih su površina i koliki im je asortiman?
Univerexport trenutno posluje kroz tri maloprodajna formata: supermarketi, marketi i mini marketi, a ukupno ih ima 27. Pored tri maloprodajna, Univerexport posluje i kroz formate veleprodaja, kojih trenutno ima pet, u četiri grada. Celokupan poslovni sitem Univerexporta ima mnogo veći broj, kako prodajnih objekata, tako i prodajne površine.

Kakav je odnos domaće i strane robe u vašim objektima?
Univerexport je jedan od retkih domaćih trgovinskih lanaca, koji je u potpunosti posvećen očuvanju domaće proizvodnje, što se reflektuje i na odnos domaće i strane robe u prodaji.

Trenutno ste zastupljeni samo na teritoriji Vojvodine. Koji je osnovni razlog za takvu odluku?
Kompaniji Univerexport domicilno tržište je Vojvodina i mi se na tom području već 19 godina razvijamo. Spadamo u jedan od vodećih trgovinskih lanaca na teritoriji Vojvodine, a rezultati koje smo na ovom tržištu postigli su značajni. Ovo je naš dom i tako volimo i da se naši potrošači osećaju. Naravno da to ne znači da nećemo otvarati vrata potrošačima i na teritoriji van Vojvodine, ali to su neki dugoročni planovi, jer moramo priznati da je tržište Srbije ima prostora za investicije, a mi smo uvek spremni za nove poduhvate.

U slučaju da se za preuzimanje Univerexporta zainteresuje neki strani veliki trgovački lanac, da li biste pristali i pod kojim uslovima?
Ušli smo u dvadesetu godinu postojanja i za sve ove godine, takvih izazova je bilo, i verovatno će ih biti još, ali kao što vidite tu smo gde jesmo, a mislim da smo na dobrom mestu-sigurnom.

Kako će Univerexport završiti ovu godinu i kakva su vam očekivanja za narednu?
Ova godina ostaće upamćena po mnogim lepim dešavanjima, a i za poslovne rezultate dovoljno će biti reći – uspešni. U narednoj godini sigurno ne očekujemo pogoršanje poslovanja, a projektovaće odgovrajući rast.

Ana Filipović