Tradicionalna kafa

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 197, maj 2022)

 

Najvažniji kanal za kategoriju mlevene kafe u Srbiji je kanal srednjih i velikih radnji (od 40 do 300m²).

 

Retail Zoom analiza

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće mlevene kafe na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od maja 2021. godine do aprila 2022. godine. U odnosu na isti period godinu dana ranije, kategorija tradicionalne (mlevene ili turske) kafe je zabeležila pad od 1% u prodatim količinama, dok je zabeležen rast od 7% vrednosne prodaje. Ovome doprinosi izraženi rast cena od oktobra 2021, koji u poslednjih godinu dana iznosi 7% po jedinici prodaje (kg). U protekle tri godine cela kategorija mlevene kafe u volumenu pada 4,7% ako posmatramo kontinualnu kompozicionu promenu (CAGR).

Prodaja po regionima

U posmatranom periodu, najviše mlevene kafe je prodato u regionu Istok – 38% količinski i 37% vrednosno. U regionu Sever je prodato 23% količina, što je 24% vrednosne prodaje. Region Beograda generiše 22% prodajne količine, a 23% prodajne vrednosti. Ostatak prodaja dolazi iz regiona Zapad.

Po maloprodajnim kanalima

I dalje je dominantni kanal prodaje mlevene kafe kanal velikih i srednjih radnji, koji količinski učestvuje sa 42% i 41% vrednosno posmatrano. Kanal malih radnji i kanal hiper i supe rmarketa je ujednačen i učestvuje sa po 27% vrednosne prodaje. Preostale prodaje dolaze iz kanala kiosaka i benzinskih pumpi.

Segmentacija po veličini pakovanja

Blizu dve trećine prodatih količina (63%) dolazi od pakovanja koje sadrži 200g, a za njim sledi 100g koje ‘nosi’ 28% prodatih količina. Sledeće je pakovanje od 500g, sa učešćem od 7% u prodatim količinama. Ako posmatramo vrednost, situacija je slična, pakovanje od 200g učestvuje sa 64%, pakovanje od 100g učestvuje sa 28%, a pakovanje od 500g sa 6% u prodajnoj vrednosti. Usled volatilnih cena, dolazi do promena ponašanja kupaca i prelaska sa 200g pakovanja na 100g pakovanja u odnosu na isti period godinu dana ranije.

Vodeći igrači

Vodećih pet proizvođača u kategoriji mlevene kafe u periodu od maja 2021. godine do aprila 2022. godine (poređanih po abecednom redu), količinski posmatrano su: Atlantic Grand, Jacobs Douwe Egberts, Kafa Dobro jutro, Moravka, Strauss Adriatic. Vrednosno posmatrano, isti navedeni proizvođači čine pet prvorangiranih proizvođača u ovom segmentu kafe.