TIKVEŠ POSTAO DEO GRUPE VODEĆIH SVETSKIH VINARIJA ZA BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMENA

3. IV 2023 | Vinarija Tikveš postala je prva vinarija jugoistočne Evrope koja se pridružila ’International Wineries for Climate Action (IWCA)’. Članice ove grupe su 40 vodećih svetskih vinarija iz 10 zemalja na pet kontinenata. Sve članice su uticajne vinarije u svojim regionima, lideri u aktivnostima zaštite životne sredine i prirodnih resursa i imaju naučno zasnovan pristup smanjenju emisije ugljenika i njihovog uticaja na klimatske promene.

IWCA kao partner Ujedinjenih nacija najavio je nove članove grupe, među kojima su dve poznate američke vinarije, Opus One Winery i Ste. Michelle Wine Estates i vinarija Tikveš kao prva vinarija iz regiona.

IWCA je javno pozdravio uključivanje Tikveša u organizaciju, posebno ističući dosadašnju posvećenost i liderstvo u sprovođenju aktivnosti na ublažavanju klimatskih promena u regionu. U zvaničnom saopštenju o proširenju organizacije sa tri nova člana, Tikveš je opisan kao vinarija osnovana 1885. godine sa vekovnom tradicijom proizvodnje vina, savršenim prirodnim uslovima, toplim i strastvenim ljudima i autentičnom kulturom. Pozitivnim uticajem koji ima na društvo i životnu sredinu, Tikveš trasira put celoj vinskoj industriji u regionu, kaže se u saopštenju kompanije.

“Pridruživanje Tikveša ovoj grupi vodećih svetskih vinarija rezultat je naše dosadašnje strategije, napora i opredeljenja za sprovođenje svetske prakse i standarda održivog razvoja. Želimo da svetu predstavimo najbolje od makedonskog teroara, dočaravajući boje, ukuse i bogato nasleđe. Naša je obaveza prema budućim generacijama da smanjimo emisije i obezbedimo održivost naših vina. Istovremeno, članstvo Tikveša u ovoj organizaciji trebalo bi da bude motiv za druge vinarije i dodatni podstrek da još predanije radimo na tome da postanemo prva zelena vinarija u ovom delu sveta“, izjavio je ovim povodom predsednik  Upravnog odbora vinarije Tikveš Svetozar Janevski.

Vinarije iz celog sveta koje su članice IWCA prepoznate su kao lideri u borbi protiv klimatskih promena koje su identifikovane kao najveća pretnja sa kojom se svet suočava, a posebno poljoprivreda, uključujući industriju vinogradarstva i vinarstva. Članstvom u ovoj organizaciji vinarije se obavezuju da će aktivno raditi na smanjenju emisija gasova staklene bašte u atmosferu, sve do postizanja globalnog cilja nulte emisije ugljenika, najkasnije do 2050. godine. Neke od najvećih i najpoznatijih vinarija na svetu već su članice ove organizacije, kao što su Torres, Contallation Brands i Gloria Ferrer.

Članstvo u IWCA omogućiće Tikvešu pristup najboljim strategijama i globalnim praksama za smanjenje emisije gasova staklene bašte, ali u isto vreme dati mogućnost da podeli sa drugim vinarijama širom sveta svoja pozitivna iskustva i akcije koje preduzima za smanjenje emisije ugljenika da bi se postigla veća održivost.