TIKVEŠ PLASIRAO MODERNU MOBILNU PUNIONICU VINA

10. V 2023 | Vinarija Tikveš uvela je još jednu tehnološku inovaciju u vinsku industriju – mobilno punjenje vina. Upotreba ove tehnologije, koja se prvi put primenjuje na području zapadnog Balkana, od velikog je značaja za dalje unapređenje kvaliteta vina proizvedenih u vinarijama koje se nalaze u okviru poseda gde se uzgaja grožđe, poznatijim kao butik vinarije.

Dolazak prve mobilne punionice vina u Makedoniju rezultat je dugogodišnje saradnje Tikveša sa italijanskim i svetski poznatim proizvođačem opreme za punjenje vina GAI.

Prva vina koja se pune uz pomoć ove savremene mobilne opreme su proizvedena na posedu Domaine Lepovo, gde se nalazi i istoimena butik vinarija. U njoj se proizvode vina koja su deo brend – platforme Tikveš Châteaux & Domaines.

Glavna prednost upotrebe mobilne tehnologije punjenja i opreme je  mogućnost da se vino flašira tamo gde se proizvode, odnosno na samom posedu. Na ovaj način je omogućeno da vino zadrži svoj visok kvalitet, jer se izbegava transportovanje do udaljenih punionica.

“Punjenje je izuzetno važan deo procesa proizvodnje vina. Punjenje na istoj lokaciji gde se proizvodi, korišćenjem kvalitetnih i sofisticiranih mobilnih linija koje zadovoljavaju najviše standarde, održava se intenzitet aroma u vinu, produžava se životni vek, odnosno vreme odležavanja u boci, a vino uspeva da dugo zadrži svežinu i autentične karakteristike podneblja u kome se proizvodi”, objašnjavaju enolozi Tikveša.