Testenina

(foto: Freepik)

Tokom analiziranog šestomesečnog perioda, 85% domaćinstava u Srbiji je bar jednom kupilo suve testenine, što predstavlja pad penetracije u odnosu na isti period prethodne godine. Frekvencija kupovine blago raste u odnosu na prethodnu godinu i iznosi šest puta u posmatranom periodu.
(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 214, feb’23.)

GfK analiza tržišta:
U fokusu ovog istraživanja je kupovina suvih testenina u domaćinstvima Srbije, u periodu od maja do oktobra 2023. godine.

CPS GfK
GfK Panel domaćinstava
u Srbiji već godinama
kontinuirano prati FMCG
potrošnju domaćinstava.
Na godišnjem nivou, iz
reprezentativnog uzorka
domaćinstava, detaljne
informacije o više od
pola miliona FMCG korpi
‘slivaju’ se u našu bazu
podataka, što nam
omogućava iscrpan
pregled i dubinsko
razumevanje strukture i
dinamike tržišta, kao i veliki
broj analiza usmerenih ka
pronalaženju odgovora na
pitanja i probleme naših klijenata.

Tokom analiziranog šestomesečnog perioda, 85% domaćinstava u Srbiji je bar jednom kupilo suve testenine, što predstavlja pad penetracije u odnosu na isti period prethodne godine. Frekvencija kupovine blago raste u odnosu na prethodnu godinu i iznosi šest puta u posmatranom periodu.

Supermarketi se izdvajaju kao maloprodajni format sa najvećim količinskim učešćem, od 30%, u kupovinama suvih testenina. Slede minimarketi čije učešće u odnosu na prethodnu godinu raste i dostiže 26% i diskontni lanci, čije učešće opada i iznosi 23%. Tradicionalne prodavnice beleže količinsko učešće od 13%, dok hipermarketi ostvaruju 7% učešća. Lidl je trgovački lanac sa najvećom lojalnošču kupaca, mada ona opada u odnosu na isti period prethodne godine.

Trgovačke marke beleže pad količinskog učešća, koje sada iznosi 35%. Lojalnost PL-u takođe opada u posmatranom periodu i iznosi 48%. To znači da trgovačke marke čine skoro polovinu od ukupne količine suvih testenina koju kupci trgovačkih marki ovih testenina kupe. Udeo suvih testenina kupljenih na promocijama raste i dostiže 35%.

Pet vodećih brendova ‘odnosi’ 64% ukupne količine kategorije i to su, abecednim redom: Barilla, Combino, Danubius, Sentella i Tiradell. Najveću lojalnost kupci pokazuju prema brendu Danubius.

Izlazak Progressive magazina br.214, zakupom oglasnog prostora u ovoj rubrici, pomogla Barilla