TESTENINA

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 202, novembar 2022)

Najvažniji kanal vrednosne prodaje kod testenine u periodu od oktobra 2021. do septembra 2022. godine je kanal hipermarketa i supermarketa (preko 300m²).

Retail Zoom istraživanje

Retail Zoom Retail Audit mesečni izveštaji prikazuju informacije o prometu proizvoda na tržištu maloprodaje, po regionima kao i po kanalima prodaje, rast i pad tržišta, značaj asortimana, trend prodaje, udele na tržištu, uvid u distribuciju i cenu. Podaci su dobijeni ekstrapolacijom na osnovu panela koji obuhvata sledeće tipove prodajnih objekata: supermarkete i hipermarkete (>300m²), srednje i velike radnje (od 40 do 300m²), male radnje (<40m²), kioske i benzinske pumpe, čija geografska rasprostra-
njenost omogućava reprezentativnu sliku celog tržišta. Podatke na osnovu kojih se izrađuju izveštaji dostavljaju elektronski svi maloprodajni lanci i samostalne radnje iz Retail Zoom panela, što je više od 4.600 objekata.

TRENDOVI I GLAVNI IZAZOVI
Predviđa se da će globalno tržište testenine porasti sa 46,84 milijarde dolara u 2022. na 77,83 milijarde dolara do 2029. godine, pokazujući kontinualni kompozicioni rast tržišta (CAGR) od 7,52% u predviđenom periodu 2022-2029. Oko 40% potrošnje testenine ‘odlazi’ na tržišta Evrope. Porast svesti o zdravoj ishrani, veganski način ishrane, dijete, proizvodi i obroci koji se brzo pripremaju, su samo neki od trendova koji utiču na globalni razvoj ove kategorije. Sa druge strane, niski prinosi žitarica usled klimatskih promena i ratnih kriza na nekim od najvećih žitnica globalno predstavljaju ograničavajuće faktore u daljem razvoju kategorije testenine.

TRŽIŠTE SRBIJE
Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće testenine na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od oktobra 2021. do septembra 2022. godine, dakle u proteklih godinu dana. Cela kategorija beleži pad prodatih količina od 2%, dok je vrednosno porast od 22% u posmatranom periodu u odnosu na prethodni prouzrokovan rastom cene po kilogramu od 25%.

Po regionima
Ako posmatramo vrednosno učešće primećujemo da Beograd generiše 32%, Sever 34%, Istok 22%, a sa Zapada dolazi 12% vrednosne prodaje testenine. Količinski, Beograd ‘nosi’ 26%, Sever 36%, Istok 24%, a Zapad 14%.

Po kanalima prodaje
Najznačajniji kanal prodaje, kada je u pitanju vrednosna prodaja testenine, je kanal hipermarketa i supermarketa kroz koji se proda 42% kategorije, kroz kanal malih radnji se proda 19%, srednje i velike radnje učestvuju sa 39%. Količinski posmatrano, hipermarketi i supermarketi učestvuju sa 37%, male radnje sa 24%, dok srednje i velike radnje učestvuju sa 39%.

Prema pakovanju
Na teritoriji Srbije, prema istraživanju kompanije Retail Zoom u periodu od oktobra 2021. do septembra 2022. godine, dominantno je učešće pakovanja testenine od 400g. Ovo pakovanje učestvuje sa čak 49% u ukupnim prodatim količinama. Pakovanje od 500g ‘nosi’ 24% prodaje, od 350g učestvuje sa 18% u prodatim količinama. Vrednosno posmatrano, pakovanje od 400g generiše 39% prodaje, pakovanje od 500g učestvuje sa 32%, a pakovanje od 350g sa 13% u ukupnoj vrednosnoj prodaji testenine. Ovo su dominantna pakovanja, dok postoje još mnoge druge veličine, ali sa značajno manjim pojedinačnim učešćem u prodaji.

Vodeći igrači
Vodeći proizvođači, količinski i vrednosno posmatrano, u kategoriji testenina su (rangirani po abecednom redu): Barilla, Danubius, Kikindski Mlin, Žitopromet-Mlin i kumulativno proizvođači privatnih robnih marki.