SOSOVI I UMACI

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 202, novembar 2022)

Procenat domaćinstava koja su kupila sosove i umake u posmatranom sedmomesečnom periodu iznosi 96%. Frekvencija kupovine je 9, odnosno malo više od jednog puta mesečno, pokazuju podaci GfK.

GfK analiza tržišta

Slavica Kovačević, Junior Research Consultant, Consumer Panel & Services:
U fokusu ovog istraživanja je kupovina sosova i umaka u Srbiji, u periodu od decembra 2021. do juna 2022. godine.
U analiziranu kategoriju sosova i umaka ubrajamo sosove za roštilj, kečap, majonez i senf. Procenat domaćinstava koja su kupila sosove i umake u posmatranom sedmomesečnom periodu iznosi 96%. Frekvencija kupovine je 9, odnosno malo više od jednog puta mesečno.
Prodajni formati koji se izdvajaju u ovoj kategoriji jesu supermarketi sa 32% količinskog učešća, zatim slede minimarketi sa 24%, diskontni lanci sa 15%, tradicionalne prodavnice sa 13% i hipermarketi sa količinskim učešćem od 12%. Kao prodavac sa najvećom lojalnošću kupaca izdvaja se Maxi.
Kao vodeći proizvođači izdvajaju se, abecednim redosledom, Dijamant, Lidl i Polimark, koji zajedno ‘odnose’ 68% ukupne kupljene količine. Proizvođač sa najvećom lojalnošću je Dijamant, dok je proizvođač sa najvećom relativnom penetracijom Polimark.
Nešto manje od jedne trećine, odnosno 30% kupljene količine, potiče od promocija. Udeo trgovačkih marki raste i u posmatranom periodu iznosi 24% ukupne količine.