SUPE

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br 200, septembar 2022)

 

SUPERMARKETI I MINIMARKETI SU DOMINANTNI KADA GOVORIMO O FORMATIMA U KOJIMA SE KUPUJU SUPE, POKAZUJU PODACI GFK

Supermarketi generišu 31%, a minimarketi 30% tržišne vrednosti kategorije supe. Hipermarketi i tradicionalne prodavnice beleže pad vrednosnog učešća, dok diskontni lanci beleže rast.

 

GfK analiza tržišta

Slavica Kovačević, Junior Research Consultant, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta kategorije supe u Srbiji odnosi se na podatke GfK panela domaćinstava za period od oktobra 2021. do aprila 2022. godine.

U analiziranom periodu, supu je bar jednom kupilo 81% domaćinstava u Srbiji. Kao potkategorije se izdvajaju supe u kesici sa vrednosnim učešćem od 76% i kocke za supu sa učešćem od 24%.

Od oko 50 proizvođača ove kategorije, pet kompanija ‘odnosi’ čak 71% tržišnog učešća. To su, abecednim redosledom: Aleva, Nestlé, Podravka, Swisslion i Yumis. Ako govorimo o lojalnosti kupaca, kao delu novca namenjenom kupovini kategorije koji je kupac potrošio na konkretnog proizvođača, na prvom mestu je Swisslion sa 43%, slede Podravka (38%), Nestlé (33%), Aleva (28%) i Yumis (25%). Malo manje od pola, odnosno 46% kupaca kategorije je bar jednom kupilo supu proizvođača Nestlé, dok je 36% njih bar jednom kupilo Podravkinu supu, 27% Alevinu, 26% Yumisovu, a 23% Swisslionovu.

Trgovačke marke čine svega 10% tržišne vrednosti kategorije. Malo manje od jedne četvrtine (22%) ukupne vrednosti potiče od artikala kupljenih na promociji.

Supermarketi i minimarketi su dominantni kada govorimo o formatima u kojima se kupuju supe. Supermarketi generišu 31%, a minimarketi 30% tržišne vrednosti kategorije supe. Hipermarketi i tradicionalne prodavnice beleže pad vrednosnog učešća, dok diskontni lanci beleže rast. Kao trgovac sa najvećom lojalnošću kupaca u ovoj kategoriji izdvaja se Univerexport.