SOKOVI 100% VOĆE

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 174, decembar 2019)

 

RAST VREDNOSNE PRODAJE

Posmatrano po regionima Srbije, vrednosna prodaja sokova 100% voće najveća je u Beogradu (53,7%), u Vojvodini iznosi 22%, u jugoistočnoj Srbiji je 11,9%, a u regionu centralno-zapadne Srbije 12,5%.

 

Nielsen analiza tržišta

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Na osnovu analize tržišta kojom je obuhvaćen period od novembra 2018. do oktobra 2019. godine, u Srbiji je uočljiv rast vrednosne prodaje sokova 100% voće od 2,8% u odnosu na prethodno posmatrani period, dok količinska prodaja beleži pad od -2%, a komadna od -0,4%.

Prodaja po kanalima i regionima

Značajno je pomenuti da je u vezi sa kanalima preko kojih sokovi 100% voće stižu do kupaca, a uključeni su objekti hiper/super marketa, velikih, srednjih i malih prodavnica i trafika, povećana njihova prodaja u velikim/srednjim prodavnicama (vrednosno 7,6%, količinski 3,2% i komadno 5,8%), dok je pad prodaje zabeležen u kioscima i paviljonima po sva tri kriterijuma (vrednosno -17%, količinski -17,7% i komadno -28,8%).
Posmatrano po regionima Srbije, vrednosna prodaja sokova 100% voće najveća je u Beogradu (53,7%), u Vojvodini iznosi 22%, u jugoistočnoj Srbiji je 11,9%, a u regionu centralno-zapadne Srbije 12,5%.
Ako posmatramo kanale preko kojih 100% voćni sokovi stižu do potrošača, a to su hiper/super marketi, velike, srednje i male prodavnice i trafike, najviše ovih proizvoda prodato je u hiper/super marketima po sva tri prodajna kriterijuma (vrednosno 55,4%, količinski 55,1% i komadno 56%), slede velike/srednje prodavnice, dok je najmanje sokova 100% voće prodato u trafikama (vrednosno 4,7%, količinski 3,2% i komadno 5%).

Vodeći igrači

Kada govorimo o najvećim proizvođačima 100% sokova od voća, najzastupljeniji na srpskom tržištu su sledeći (po abecednom redu): Fresh&Co, Fruvita, Nectar, Rauch i Vino Župa. Ovih pet proizvođača kumulativno ima učešće od 88,7% vrednosno, odnosno 93,8% količinski.

Po ukusu

Važna za analizu prodaje sokova 100% voće jeste njihova podela po ukusu. I pored veoma velikog spektra ukusa gotovo sveg voća i najrazličitijih mešavina voćnih ukusa, na srpskom tržištu najprodavaniji su sokovi sa ukusima: pomorandže sa 34,7% učešća, jabuke sa 20,3%, jabuke + breskve sa 11,2%.

Po veličini pakovanja

Takođe, važna za analizu prodaje sokova 100% voće jeste i podela po veličini pakovanja. Ubedljivo najveću prodaju – vrednosno 47,6% i količinski 56,7% – beleži pakovanje od 1l, a na drugom mestu je pakovanje od 750ml, dok su na trećem mestu pakovanja od 330ml i 200ml.