SIR

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 191, oktobar 2021)

 

SIR NA SRPSKOM MALOPRODAJNOM TRŽIŠTU

 

Najvažniji kanal prodaje sira u periodu septembar 2020 – avgust 2021. je bio kanal hiper i super marketa i region Beograd.

 

Evropska mlečna industrija je zrelo tržište koje je dobro uspostavljeno i organizovano sa nizom proizvoda i kanala distribucije. Odlučujući pokretač za ovaj sektor je dinamika cena sirovog mleka – koja se određuje na globalnom tržištu. U zemljama Evropske unije mlečni proizvodi i dalje rastu (čak i sa početkom pandemije COVID-19) – ističe se mleko u prahu poslednjih godina sa kompozicionom godišnjom stopom rasta (CARG) od 13,7% i sir prema istoj stopi rasta (CAGR) od 13,3% do 2020. godine.

Karakteristično je da veliki igrači u ovoj industriji uživaju veće marže i otporniji su na volatilne promene tržišta. Čini se da su kompanije za proizvodnju mleka u dobroj poziciji i da je budući uspeh u internacionalizaciji mlečne industrije. Najveći izazov leži u postizanju koordinacija za održavanje ravnoteže rasta koja stvara vrednost, umesto prevelike ponude.

Rast učešća sira u totalu mlečnih proizvoda

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće kategorije sira na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od septembra 2020. do avgusta 2021. godine. Prema tim podacima, kategorija sira beleži porast učešća u totalu mlečnih proizvoda na 7% u prodatim količinama (+0,3 procentna poena u odnosu na period septembar 2019 – avgust 2020) i na 26% u vrednosnoj prodaji (+1,2 procentna poena u odnosu na prethodno uporedno razdoblje).

U periodu od septembra 2020. do avgusta 2021. kategorija sira zabeležila je pad prodatih količina od 4,5%, vrednosna prodaja je imala blagi pad od 0,3%, dok je komadna prodaja pala za 1,1%. Veliki uticaj na ova kretanja ima rast cene sira po jedinici prodaje od 4,4% u odnosu na prošlu godinu.

Po regionima

U toku posmatranog perioda u Beogradu je generisano 40% prodatih količina sira i 44% vrednosne prodaje, region Sever ‘nosi’ 28% količina i vrednosti, Istok i Zapad zajedno 32% prodatih količina (što je 28% prodajne vrednosti).

Po kanalima prodaje

Kroz kanal hiper i super marketa je prodato 52% količina sira, što je vrednosno 57%, kanal velikih i srednjih radnji beleži 39% količina, a vrednosno je to 36% ukupne prodaje. Iz kanala malih radnji dolazi 9% prodatih količina, što je 7% vrednosne prodaje.

Po vrsti sira

U okviru kategorije tvrdi i polutvrdi sir (kačkavalj, gauda, edamer, trapist…) učestvuju sa 29% u ukupnim količinama i 40% u vrednosnoj prodaji, procesirani sir (zdenka, tost listići, topljeni…) čini 5% prodatih količina i vrednosti, dok ostatak čini beli sir (mladi sir, sirni namazi, sitan sir, kajmak…) sa 65% ukupnih količina.

Vodeći igrači

Vodeći proizvođači u kategoriji sira u posmatranom periodu po količinskoj prodaji (poređani po abecednom redu) su: Bayerische Milchindustrie, Belje, Imlek, Lactalis (Somboled), Mlekara Šabac, Savencia (Mlekoprodukt) i kumulativno proizvođači privatnih robnih marki. Vodeći proizvođači su isti kako količinski, tako i vrednosno.