Čaj

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 191, oktobar 2021)

 

ČAJ NA SRPSKOM MALOPRODAJNOM TRŽIŠTU

 

Najvažniji kanal za kategoriju čaja u Srbiji u periodu od septembra 2020. do avgusta 2021. godine bio je kanal srednjih i velikih radnji (od 40 do 300m²).

 

Čaj je topli napitak veoma popularan u mnogim zemljama. To se naročito odnosi na Aziju, pre svega Kinu, Englesku, Rusiju i zemlje Bliskog istoka. Nakon vode, čaj je najšire upotrebljavan napitak u svetu. Čaj potiče iz Kine, verovatno kao medicinsko piće. Došao je na Zapad preko portugalskih sveštenika i trgovaca, koji su ga prenosili tokom 16. veka. Ispijanje čaja postalo je moderno među Britancima tokom 17. veka, koji su počeli veliku proizvodnju i komercijalizaciju biljaka u Indiji da bi zaobišli kineski monopol tog vremena.

Količinska i vrednosna prodaja

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće čaja na maloprodajnom tržištu Srbije od septembra 2020. do avgusta 2021. U odnosu na isti period godinu dana ranije, kategorija čaja je zabeležila pad od 8% u prodajnoj vrednosti, kao i pad u prodatim količinama od 17%. Ovakvom rezultatu najviše doprinosi rast cena po jedinici prodaje od 10%.

Po regionima

U proteklih godinu dana, od septembra 2020. do avgusta 2021, najviše čaja je prodato u regionu Sever/Vojvodina, 31% količinski i vrednosno. U regionu Beograd je prodato 29% količina, dok je vrednosna prodaja u ovom regionu najveća i iznosi 34%. Region Istoka generiše 22% prodajne količine i 19% prodajne vrednosti. Ostatak prodaja dolazi iz regiona Zapad.

Po kanalima prodaje

I dalje je dominantni kanal prodaje čaja kanal velikih i srednjih radnji, koji količinski učestvuje sa 44%, a vrednosno sa 42%. Sledeći po važnosti je kanal supermarketa i hipermarketa sa količinskim učešćem od 35% i vrednosnim od 40%. Kanal malih radnji smanjuje svoje učešče količinski gledano na 21%, kao i vrednosno na 18%.

Po pakovanju i vrsti čaja

Najviše prodatih količina čaja (94%) dolazi od pakovanja u kesicama, a za njim slede granule sa 4%. Ako posmatramo vrstu čaja, količinski su najprodavaniji biljni čajevi sa 56%, zatim slede voćni sa 29%, zeleni čaj sa 9% i crni sa 4%. Isti je raspored i u vrednosnom učešću po vrsti čaja.

Vodeći igrači

Vodećih pet proizvođača u kategoriji čaja u periodu od septembra 2020. do avgusta 2021. godine (poređani po abecednom redu) vrednosno posmatrano su: Fructus, Jadar Pak, Moravka, Teekanne i Yumis.