SEED UNAPREDIO PROCES TRGOVINE

03. XII 2021. | Sistemska razmena elektronskih podataka (SEED) koja postoji od 2010. godine unapredila je upravljanje granicama na Zapadnom Balkanu, a nadograđena verzija SEED+, dodatno će povećati efikasnost i pojednostaviti procedure, poručeno je na tematskom sastanku koji je juče održan u Budvi. U praksi, ovo će značiti dodatno smanjenje vremena čekanja na prelazima, pojednostavljene procedure inspekcije, smanjenje formalnosti i manje troškove.

Sastanak u Budvi okupio je predstavnike carina, fitosanitarnih i veterinarskih službi svih CEFTA članica, Evropske komisije i italijanske carine, koji su ujedno i partneri na projektu SEED.

Kako je ocenio direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić SEED+ je jedan od najvažnijih prioriteta u CEFTA-i, koji će pored razmene podataka između uprava carina uključiti i sve agencije koje se bave carinjenjem robe, a na kraju će se proširiti i na oblast trgovine uslugama što je predviđeno i Planom za zajedničko regionalno tržište. SEED+ ce omogućiti i uvođenje e-sertifikata, što će dovesti do trgovine bez papira u CEFTA-i, koja se donedavno smatrala dalekom budućnošću.

“Očekujemo da SEED+ projekat omogući primenu standarda i instrumenata predviđenih Sporazumom o olakšanju trgovine, Svetske Trgovinske Organizacije, koji su inkorporirani u Dodatni Protokol 5 uz CEFTA, što ce u krajnjoj instanci doprineti ubrzanju i olakšanju uvoznih i izvoznih procedura u regionu. Na taj način će biti olakšan i pristup zajedničkom Evropskom tržištu i veća konkurentnost kompanija iz CEFTA strana”, izjavio je Duško Marinković, pomoćnik direktora Uprave carina Republike Srbije.

SEED je imao ključnu ulogu u sprovođenju inicijative zelenih koridora. Generalni direktor direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju Maciej Popovski kazao je da su zeleni koridori u prethodnom periodu pokazali svu svoju snagu i važnost regionalne ekonomsko trgovinske saradnje.

“Imate našu punu podršku da i u narednom periodu nastavite sa dostignućima na ovom polju i da ona budu što vidljivija u praksi. Nema sumnje da zajedničko regionalno tržište ima potencijal da donese ogromne i trajne benefite za sve građane Zapadnog Balkana. Upravo je regionalno tržište najbolji put za ulazak na jedinstveno evropsko tržište i Evropsku uniju”, rekao je Popovski.

Kako je istakao direktor Uprave za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković, SEED+ je od ključne važnosti za uprave nadležne za fitosanitarne poslove. “Kroz Seed+ sistem unapred ćemo dobiti podatke o pošlijkama i na taj način dobiti mogućnost da efikasnije raspolažemo resursima, a dodatno kroz ove aktivnosti će se unaprediti sistem razmene podataka što je u skladu sa našim naporima da se uskladimo sa zahtevima koje postavlja EU u ovoj oblasti“, zaključio je Đaković.

 

Kako će izgledati SEED+ u praksi

Implementacija SEED+ će dodatno doprineti jednostavnijem procesu inspekcije, te smanjiti formalnosti u okviru razmene podataka između različitih administracija kada je posredi prevoz robe.

SEED+ će obuhvatiti dve glavne karakteristike – razvoj CEFTA TRACES NT, digitalne platforme koja će omogućiti elektronsku razmenu sertifikata i nadogradnju trenutnog SEED-a za carine.

CEFTA TRACES NT će omogućiti izradu i razmenu fitosanitarnih, veterinarskih i farmaceutskih sertifikata i ulaznih dokumenata CEFTA članicama u skladu sa pravnim tekovinima EU i praksama država članica EU.

Takođe, omogućiće brzu razmenu informacija o neusaglašenim pošiljkama koje se tiču bezbednosti hrane i robe i olakšati upravljanje rizikom odbijenih pošiljki.

Carinski SEED nadograđen na carinski SEED+ doprineće većoj komunikaciji između različitih carinskih uprava u regionu i doprineti poboljšanoj razmeni podataka sa pozitivnim uticajem na unutar regionalne trgovinske tokove.

Krajnji korisnici SEED+ biće ministarstva trgovine, carine, veterine, fitosanitrne službe i instituti za javno zdravlje članica CEFTA. Korisnici iz svih CEFTA članica biće obučeni za korišćenje novog SEED+ sistema i biće im dostupna adekvatna tehnička pomoć i korisnička dokumentacija.