SAPUN

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 204, januar/februar 2023)

76% DOMAĆINSTAVA U SRBIJI JE BAREM JEDNOM KUPILO SAPUN

Od ukupne vrednosti generisane u posmatranom periodu, 67% potiče od čvrstog sapuna, dok tečni sapun doprinosi sa 33%. Supermarketi se izdvajaju kao ubedljivo najdominantniji maloprodajni format sa vrednosnim učešćem od 37%, pokazuju podaci GfK.

GfK analiza tržišta

Slavica Kovačević, Junior Research Consultant, Consumer Panels & Services:
U fokusu ovog istraživanja je kupovina sapuna u Srbiji, u periodu od maja do oktobra 2022. godine.
U posmatranom šestomesečnom periodu 76% domaćinstava u Srbiji je barem jednom kupilo sapun. Prosečna frekvencija kupovine je 3.4 puta, malo više od jednom u dva meseca. U odnosu na isti period godinu dana ranije zabeležen je pad kako penetracije tako i frekvencije. Od ukupne vrednosti generisane u ovom periodu, 67% potiče od čvrstog sapuna, dok tečni sapun doprinosi sa 33%.
Supermarketi se izdvajaju kao ubedljivo najdominantniji maloprodajni format sa vrednosnim učešćem od 37%. Zatim slede drogerije sa 18% i minimarketi sa 16% učešća. Diskontni lanci i hipermarketi ‘odnose’ po 9%, pri čemu je za hipermarkete zabeležen pad od 7pp u odnosu na prethodnu godinu. Tradicionalne prodavnice su takođe zabeležile pad u vrednosnom učešću i u posmatranom periodu ono iznosi 6%. Prodavac sa najvišom lojalnošću kupaca unutar ove kategorije je Maxi.
Od preko 80 proizvođača sapuna, top tri kompanije ‘odnose’ 44% ukupne vrednosti. Abecednim redosledom, to su: Delhaize, Schwarzkopf & Henkel i Unilever. Delhaize se izdvaja kao proizvođač sa najvišom lojalnošću kupaca.
Unutar kategorije sapuna, 30% vrednosti je generisano proizvodima kupljenim na promocijama, stoga se promocije izdvajaju kao bitan faktor pri kupovini sapuna. Trgovačke marke doprinose sa 28% ukupnoj vrednosti kategorije, pri čemu je zabeležen blagi pad u odnosu na isti period godinu dana ranije.