PIVO

(tekst je objavljen u Progressive magazinu broj 209, jul/avgust 2023)

GfK

Minimarketi su najdominantniji format

U posmatranom četvoromesečnom periodu, pivo je barem jednom kupilo 64% domaćinstava u Srbiji. Prosečna frekvencija kupovine je oko 7 puta, odnosno malo manje od dva puta mesečno, pokazuju podaci GfK.

U fokusu ovog istraživanja je kupovina piva u periodu od februara do maja 2023. godine u Srbiji.

U posmatranom četvoromesečnom periodu, pivo je barem jednom kupilo 64% domaćinstava u Srbiji. Prosečna frekvencija kupovine je oko 7 puta, odnosno malo manje od dva puta mesečno, pri čemu je zabeležen blag pad kako frekvencije, tako i penetracije.

Ako posmatramo prodajne formate unutar kategorije piva, minimarketi se izdvajaju kao najdominantniji format sa 28% količinskog učešća, zatim slede tradicionalne prodavnice sa 26% i supermarketi sa 25% učešća. Hipermarketi ostvaruju 9% količlinskog udela. Aman se izdvaja kao prodavac sa najvišom lojalnošću.

Top 3 proizvođača piva u Srbiji ‘odnose’ čak 87% količinskog učešća unutar ove kategorije i, abecednim redosledom, to su: Carlsberg, Heineken i Molson Coors (Apatinska pivara). Heineken se izdvaja kao proizvođač sa najvišom lojalnošću.

Količinski udeo privatnih marki unutar kategorije piva je nizak, svega 4%. Udeo promocija je u posmatranom periodu iznosio 23% od ukupne kupljene količine piva, pri čemu je zabeležen blag pad udela promocija u odnosu na isti period prethodne godine.