Pivo

Kategorija piva u posmatranom periodu beleži rast. Pivo se i dalje najviše kupuje u malim radnjama, a najveći rast komadne i vrednosne prodaje su zabeležile benzinske stanice.

Nielsen analiza tržišta

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Pivo predstavlja jedno od najčešće konzumiranih alkoholnih pića na svetu. Osim što je osvežavajući alkoholni napitak, pivo se smatra i hranom, jer sadrži sirovine koje doprinose njegovoj nutritivnoj vrednosti, a to su voda, ječam, pivski kvasac i hmelj. Pivo je deo nacionalne kulture mnogih naroda, a koliko je popularno u Srbiji pokazuju podaci iz Nielsen RMS panela prodaje za period od juna 2020. do maja 2021. godine.

Prednjači jugoistočna Srbija

Kada je u pitanju ukupna prodaja na nivou Srbije, zabeležen je rast u odnosu na isti period prethodne godine – vrednosna prodaja veća je za 1,9% kao i komadna prodaja dok količinska ima blagi pad (0,9%). Vrednosna prodaja piva u posmatranom periodu zabeležila je najveći rast u jugoistočnoj Srbiji (7%), a pad u zapadnoj Srbiji (1,7%). Najveća količinska prodaja piva ostvarena je u jugoistočnoj Srbiji (27,3%) i centralno-zapadnoj Srbiji (25,7%), dok je nešto manja količina piva prodata u Vojvodini (24,3%) i u Beogradu

(21,4%). Slični su podaci i kada posmatramo komadnu prodaju: 28% u jugoistočnoj Srbiji, 26,1% u zapadnoj Srbiji, 23,4% u Vojvodini i 21,3% u Beogradu.

Najveći rast komadne i vrednosne prodaje na benzinskim stanicama

Posmatrano po kanalima prodaje, najveći rast komadne prodaje ostvaren je na benzinskim stanicama (15,3%), potom slede velike i srednje prodavnice sa rastom od 9%, hiper i super marketi (4,5%), dok male prodavnice beleže pad komadne prodaje od 4,1% i kiosci i paviljoni beleže neznatni pad od 0,7%.

Kada je u pitanju vrednosna prodaja, u velikim i srednjim prodavnicama zabeležen je rast 7,8%, a u hiper/supermarketima 4,9%. Na kioscima i u paviljonima vrednosna prodaja je smanjena za 0,2%, a u malim prodavnicama za 3,8%. Benzinske stanice i ovde prednjače sa rastom od 16% u odnosu na isti period prethodne godine.

Vrednosna prodaja po regionima

Najveću vrednosnu prodaju beleže regioni centralno-zapadna i jugoistočna Srbija (po 25,1%), sledi Vojvodina (24,6%) i na kraju Beograd (23%).

210730_pivo-Nielsen

Pivo se i dalje najviše kupuje u malim prodavnicama

Najveći udeo u prodaji piva beleži kanal malih prodavnica i to 42,1% po vrednosti, 43,6% po količini i 44,4% po komadu. Na drugom mestu su velike i srednje prodavnice u kojima je zabeležena vrednosna prodaja od 34,2%, količinska od 35,9% i komadna od 35,8%. Pivo se najmanje prodavalo na kioscima i u paviljonima (vrednosna prodaja 5,4%, količinska 3,9% i komadna 3,8%).

Flaše su još uvek omiljene

Ako posmatramo prema tipu pakovanja, vrednosno, najprodavanije je pivo u flašama (61,2%), dok je prodaja piva u limenkama znatno manja (38,7%).

Posmatrano po veličini pakovanja, najviše se prodaje pivo u pakovanju od 0,5l koje beleži vrednosnu prodaju od 83,1% i količinsku od 83,2%, na drugom mestu je pakovanje od 2l sa vrednosnom prodajom od 8,5% i količinskom prodajom od 11,2%, dok se znatno manje prodaju piva od 0,33l (vrednosna prodaja 4,5% i količinska prodaja 3%).

U posmatranom periodu veća količina piva se prodala u povratnoj ambalaži (55%), dok je u nepovratnoj ambalaži ostvarena količinska prodaja od 45%.

Vodeći igrači

Top pet proizvođača u Srbiji ostvarilo je u posmatranom periodu količinsku prodaju od 96,2% i vrednosnu prodaju od 96,1%. Top pet proizvođača (poređanih abecednim redom) su: Bavaria, Carlsberg, Heineken, Molson Coors i Niška pivara.

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 189, jul/avgust 2021)