Pašteta

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br 183, decembar 2020)

 

RETAIL ZOOM: INFORMACIJE O PROMETU PAŠTETA NA TRŽIŠTU MALOPRODAJE

 

Na teritoriji Srbije, prema istraživanju kompanije Retail Zoom, a ako poredimo period poslednjih godinu dana sa istim periodom prošle godine, u prodaji pašteta dolazi do blagog količinskog rasta od 1,1% kategorije. Najvažniji kanal prodaje kod pašteta je kanal srednjih i velikih radnji (od 40 do 300m²).

 

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće pašteta na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od novembra 2019. do oktobra 2020. godine, dakle proteklih godinu dana. U toku posmatranog perioda u severnoj Srbiji je generisano 30% prodatih količina, vrednosno je to 30% tržišnog učešća takođe. U Beograd, količinski posmatrano, ‘odlazi’ 27% prodaje, a vrednosno to čini 32% tržišta, dok je kumulativno u regionu zapadne i istočne Srbije prodato 43% količina, što čini 38% vrednosno posmatrano.

Kanali prodaje

Najveće količine paštete su u periodu od novembra 2019. godine do oktobra 2020. godine prodate kroz kanal srednjih i velikih radnji (40% količinski i 37% vrednosno), u kanalu malih radnji je prodato 21% količina, a u kanalu hiper i super marketa 39% količina.

Veličina pakovanja

Ukoliko bismo posmatrali nekoliko osnovnih veličina pakovanja, možemo primetiti da pakovanje od 75g učestvuje sa 24% u prodatim količinama, pakovanje od 95g ‘nosi’ 18% količina, pakovanje od 50g učestvuje sa 14% u ukupnim prodatim količinama, pakovanje od 130g ‘nosi’ 11%, pakovanje od 125g takođe 11%. Sva preostala pakovanja pojedinačno imaju znatno manje učešće.

Paštete od mesa učestvuju sa 82% u ukupnim prodajnim količinama, riblje paštete ‘nose’ 11% prodatih količina, a ostatak čine vegetarijanske paštete.

Vodeći igrači

Vodeći proizvođači u kategoriji pašteta po količinskom i vrednosnom tržišnom učešću, rangirani po abecednom redu, su: Carnex, Droga Kolinska, DTD Ribarstvo, Neoplanta, Yuhor.