Omekšivači i tretmani za kosu

Foto: Freepik

(tekst je objavljen u Porgressive magazinu br. 213, decembar 2023)

Omekšivači generišu 43% ukupne vrednosti, a tretmani za kosu, pod koje spadaju maske za kosu, ulja, serumi i specijalni tretmani, generišu 57% vrednosti.

GfK analiza tržišta:

U fokusu ovog istraživanja je kupovina omekšivača i tretmana za kosu u periodu od juna do septembra 2023. godine u Srbiji.
U posmatranom četvoromesečnom periodu, proizvod ove kategorije je barem jednom kupilo 28% domaćinstava u Srbiji, sa prosečnom frekvencijom od 1,6. Prosečna plaćena cena je porasla u odnosu na isti period prethodne godine za 20%. Omekšivači generišu 43% ukupne vrednosti, a tretmani za kosu, pod koje spadaju maske za kosu, ulja, serumi i specijalni tretmani, generišu 57% vrednosti.
Ako posmatramo prodajne formate, drogerije se izdvajaju kao ubedljivo najdominantniji format sa 53% vrednosnog učešća. Sledeći format su tradicionalne prodavnice sa 10% učešća, supermarketi sa 9% i svi preostali formati zajedno generišu 28% vrednosti ove kategorije. Prodavac sa najvišom lojalnošću je Lilly.
Top proizvođači unutar kategorije omekšivača i tretmana za kosu ‘odnose’ 61% ukupne vrednosti, i to su (abecednim redosledom): dm, L’Oréal (Garnier i L’Oréal), Schwarzkopf&Henkel i Stevan Still Cosmetics. Proizvođač sa najvišom lojalnošću je L’Oréal. Lojalnost vodećem proizvođaču iznosi 44%.
Udeo trgovačkih marki je porastao u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 20% ukupne vrednosti kategorije. Lojalnost trgovačkim markama je zabeležila pad. Malo više od četvrtine generisane vrednosti, 26%, potiče od proizvoda kupljenih na promociji, dok vrednosna lojalnost promocijama iznosi 76%, odnosno kupci koji kupuju proizvode i na promocijama na njih odvajaju 76% budžeta namenjenog za ovu kategoriju.

Slavica Kovačević,
Junior Research Consultant,
CPS GfK