NIS: ZAPOSLENI SU GLAVNI RESURS ZA USPEŠNO POSLOVANJE

10112020g-nis

Strpljivo gradeći partnerski odnos sa zaposlenima i radeći na povećanju njihovog zadovoljstva, moderne kompanije trasiraju put ka poslovnim uspesima. 

10. XI 2020 | Vreme nezaustavljivih inovacija u kojem živimo donelo je brojne promene u svim aspektima poslovanja velikih kompanija. Pritom se ne misli samo na proizvodne procese, već i na one koji ne mogu lako da se izraze brojkama, a možda i najviše doprinose da poslovni rezultati budu dobri – odnos prema zaposlenima. Iako krajnji uticaj svih promena na tržište rada za sada nije sasvim izvestan, jedno je jasno – borba poslodavaca za mlade talente koji mogu da odgovore na sve izazove modernog poslovanja biće oštra i dugotrajna. U isto vreme, poslodavci će morati da odgovore i na pitanje kako da zadrže stručne kadrove koji svojim znanjem i iskustvom doprinose razvoju. Zbog toga, veliki broj kompanija temeljno radi na unapređenju odnosa sa svojim zaposlenima i ulaže u njihov razvoj, dok istovremeno osmišljava načine kako da ‘regrutuje’ mlade talente.

 

Ovaj trend primetan je i na domaćem tržištu. Jedna od kompanija koje posebnu pažnju posvećuju radu sa mladima je i naša najveća naftna kompanija, NIS. Tako je Naftna industrija Srbije pokrenula veoma atraktivne programe za mlade. Pre svega, reč je o programu za studente pod nazivom ‘NIS Calling’, koji je nastao 2018. godine i zasniva se na 320 sati prakse u kompaniji koju izabrani kandidati mogu da iskoriste tokom tri meseca i usklade ih sa obavezama na fakultetu. Na ovaj način studentima treće, četvrte i pete godine studija (master ili apsolvent) omogućeno je da tokom različitih sezona u godini konkurišu za praksu u NIS-u, u skladu sa traženim pozicijama. Pritom, svaki student na praksi ima svog mentora koji prati njegov razvoj i pomaže mu tokom adaptacije i realizacije zadataka.

 

Takođe, u želji da privuče nove mlade stručnjake, NIS je ove godine pokrenuo i program ‘NIS Energy’, namenjen diplomcima i master studentima koji svojim idejama mogu da pruže novu energiju kompaniji, ali i da dobiju šansu da se profesionalno razvijaju u jednoj od najvećih domaćih kompanija kroz jednogodišnji, plaćeni program. Kandidati se za ‘NIS Energy’ mogu prijaviti do 30. novembra, uz uslov da imaju manje od godinu dana radnog iskustva. Pored praktičnog rada u kompaniji, program uključuje i raznovrsne treninge, stručna predavanja i obuke, kao i rad na individualnom projektu. Posle godinu dana, polaznici imaju mogućnost da se zaposle u kompaniji.

 

Sa druge strane, pandemija novog korona virusa dodatno je ubrzala promene u oblasti upravljanja ljudskim resursima i zaposleni od kompanija očekuju stabilnost i mogućnost da ostvare svoje potrebe. Zbog toga u NIS-u navode da pažljivo osluškuju svoje zaposlene, nastoje da im obezbede stabilnost i sigurnost, uz fleksibilne oblike rada. U tom pravcu je uveden čitav niz pogodnosti među kojima su i postepeni povratak na radno mesto za sve zaposlene koji su koristili bolovanje duže od godinu dana, skraćeno radno vreme tokom dana dogovorenog s rukovodiocem i drugi.

 

Napori NIS-a da unapredi praksu u oblasti upravljanja ljudskim resursima dobili su u septembru i eksternu potvrdu. Tada je ova kompanija izabrana za najpoželjnijeg poslodavca u Srbiji u istraživanju portala Infostud, u kom je učestvovalo više od 10.000 ispitanika. Ovo priznanje, kako navode u NIS-u, nije samo znak da su na dobrom putu, već i obaveza da i ubuduće unapređuju zadovoljstvo svojih zaposlenih. Na ovaj način, promovišući princip jednakih šansi za sve zaposlene i kulturu saradnje, transparentnosti i inovativnosti, NIS radi i na ostvarenju jednog od ciljeva održivog razvoja UN – pravu na dostojanstven rad i ekonomski rast. U NIS-u navode da će ovi principi i nadalje biti njihova inspiracija za ostvarivanje još boljih poslovnih rezultata i unapređenje partnerstva sa zajednicom.