Nega i čišćenje površina u domaćinstvu

Foto: Freepik

Srpski potrošači su se u 2023. fokusirali na osnovne i cenovno pristupačne proizvode iz ove kategorije, a mnogi su prešli na jeftinije brendove ili na privatne robne marke. Popusti su bili česti, a potrošači su uglavnom kupovali brendove/proizvode vodećih igrača u kategoriji koji su u tom trenutku bili na promociji.

Lojalnost brendovima opada, a potrošači se fokusiraju na cenovnu pristupačnost
Prema analizi Euromonitor Internationala, povećanje cena je dovelo do snažnog rasta vrednosne prodaje, dok se količinska prodaja suočila sa izazovima u 2023. godini, što je dovelo do njenog pada u kategoriji nege/čišćenja površina u Srbiji.
Srpski potrošači su se fokusirali na osnovne i cenovno pristupačne proizvode iz ove kategorije, mnogi su prešli na jeftinije brendove ili na privatne robne marke, što je dovelo do rasta tržišta trgovačkih marki u 2023. godini. Popusti su bili česti, a potrošači su uglavnom kupovali brendove/proizvode vodećih igrača u kategoriji koji su u tom trenutku bili na promociji, što je dovelo do pada lojalnosti brendovima.

Višenamenska sredstva za čišćenje ostaju najveći segment u kategoriji nege/čišćenja površina u domaćinstvu
Uprkos tome što je došlo do opadanja količinske prodaje, višenamenska sredstva za čišćenje su u 2023. godini i dalje ostala najveći segment u kategoriji nege i čišćenja površina, posmatrano količinski, i činila su oko polovine ukupne prodaje sredstava za negu/čišćenje površina.
Nijedan drugi segment sredstava za negu i čišćenje površina se ne može približiti višenamenskim sredstvima za čišćenje kada govorimo o prodajnim rezultatima ili o tome u kolikoj meri privlače srpske potrošače. To pokazuje da mnogi srpski potrošači imaju sklonost da kupuju proizvode za čišćenje u domaćinstvu pogodne za obavljanje brojnih zadataka u kući. Razlozi za to su najverovatnije ekonomske prirode, jer je kupovina jednog proizvoda za negu/ćišćenje različitih površina, u svim prostorijama, jeftinija.
Sa visokom inflacijom koja je zahvatila Srbiju, mnogi potrošači su postali osetljiviji na cene, što ih je ohrabrilo da svoju potrošnju za negu i čišćenje domaćinstva usmere samo na najosnovnije proizvode. Ovo predstavlja izazov za proizvode koji su namenjeni isključivo za određeni, specifični zadatak.
Uz pomenuto, osetljivost na cene kod lokalnih potrošača značila je i da su mnogi radije kupovali proizvode za negu/čišćenje površina u velikim pakovanjima, u bocama od 700-1.000ml, uključujući i one sa zatvaračima u spreju.