NA FORTENOVA GRUPU PRENESENO 18,53% DEONICA MERCATORA

01. IV 2020 | U utorak, 30. marta 2021. započet je postupak prenosa deonica Poslovnog sistema Mercator na Fortenova grupu. Deonice koje je Sberbank imala u Poslovnim sistemima Mercator zamenjene su za udeo u Fortenova grupi te je na Fortenova grupu preneseno 18,53% deonica Mercatora. Udeo Sberbank u vlasništvu Fortenova grupe time je porastao na 44%.

„Jučerašnji početak prenosa deonica Mercatora na Fortenova grupu i prodaja Poslovnog područja Zamrznuta hrana, koja je zaključena u ponedeljak, deo su optimizacije portfolija Fortenova grupe koji je usmeren na jačanje kapitalne strukture i konsolidaciju  ključnih područja u kojima je Fortenova grupa tržišni lider. Kada započeti postupak transfera deonica Mercatora na Fortenova grupu bude završen, Fortenova grupa će s Mercatorom biti regionalni tržišni lider u maloprodaji, koji će imati znatne kapacitete za ulaganja i dalji rast “, rekao je glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško, komentarišući početak postupka prenosa deonica Mercatora.

Peruško je takođe naglasio kako su kompanije Fortenova grupe u pandemijskoj godini bile ključne za snabdevanje kupaca na tržištima na kojima posluju, zahvaljujući i hiljadama velikih i malih, domaćih i stranih dobavljača s kojima kompanije Fortenova grupe imaju dugotrajne i stabilne odnose.

“Predstojeća integracija Mercatora s maloprodajom Fortenova grupe je velika prilika za sve ključne dobavljače”, istakao je Peruško, nadovezujući se na objavljeni izveštaj slovenačkog vanrednog poverenika u Mercatoru, koji je potvrdio potpunu usklađenost poslovanja Mercatora sa slovenačkim Lex Mercatorom. U izveštaju je istaknuto kako je Mercator svojim strateškim slovenačkim dobavljačima ponudio mogućnost potpisa dugoročnih ugovora o saradnji, koje su potpisali svi oni koji su u takvim ugovorima našli svoj poslovni interes.