Mlečna formula i kozmetika za bebe

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 186, april 2021)

 

EUROMONITOR ANALIZA MLEČNE FORMULE I KOZMETIKE ZA BEBE

 

Kategorija proizvoda za bebe i decu pogođena je negativnim demografskim trendovima i posledicama pandemije, ali se očekuje da će poboljšanje ekonomske situacije i viši raspoloživi prihodi u 2021. održati rast kategorije.

 

Tokom prognoziranog perioda, potražnja za hranom za bebe doživeće prigušeni rast vrednosti prodaje, po konstantnim cenama iz 2020. Očekivano je da pandemija COVID-19 negativno utiče na rast srpske ekonomije i da više majki nego inače doji svoju decu ili priprema hranu kod kuće, kako bi srezale troškove. Ipak, specijalno tečno mleko za bebe je kategorija za čiju se prodaju očekuje da će najviše rasti tokom prognoziranog perioda, jer je veoma zgodno i jednostavno za upotrebu i raste od niske osnove. Nasuprot tome, očekuje se da će najsporiji rast imati standardna praškasta mlečna formula, uzimajući u obzir konstantne cene iz 2020.

Povećano interesovanje za druge vrste dečije hrane, slabiji rast mlečne formule

Mlečna formula ostala je u 2020. najveći segment u okviru kategorije mlečne hrane, kada se posmatra vrednost prodaje. Razlog relativne popularnosti mlečne formule leži u tome što je zgodna i laka za upotrebu i u njenom značaju za majke koje iz bilo kog razloga ne mogu da doje svoje bebe. Bilo kako bilo, mnoga zvanična tela i masovni mediji promovišu dojenje, što će, u kombinaciji sa povećanom popularnošću nekih drugih vrsta dečije hrane, verovatno dovesti do slabijeg rasta prodaje mlečne formule tokom prognoziranog perioda.

Pad nataliteta će tokom prognoziranog perioda biti nadomešćen rastom kupovne moći

Stopa nataliteta postepeno je opadala tokom analiziranog perioda, negativno utičući na prodaju hrane za bebe. Ovo je, ipak, nadomešćeno povećanjem nivoa raspoloživog dohotka pred kraj analiziranog perioda i pre početka pandemije u Srbiji. Mnogi potrošači su u tom periodu kupovali proizvode iz kategorije dečije hrane koji se ne smatraju esencijalnim, ali su početkom 2020. postali cenovno osetljiviji i sada dobar deo njih izbegava neesencijalne proizvode.

Očekuje se i dalje blagi pad stope nataliteta tokom prognoziranog perioda, što se reflektuje projektovanim smanjenjem populacije 0-14 godina. Hrana za bebe će nastaviti da trpi uticaj demografskih trendova, ali se očekuje da će poboljšanje ekonomske situacije i viši raspoloživi prihodi u 2021. održati rast kategorije.

Bonus pakovanja dečije kozmetike biće privlačna cenovno osetljivim roditeljima

Negativne stope rasta nataliteta će ostati i nastaviće da utiču na potražnju za proizvodima za bebe i decu tokom prognoziranog perioda. Iako potrošači ne vole da štede kada je reč o proizvodima za njihovu decu, smanjena kupovna moć usled pandemije COVID-19 nastaviće da ima uticaja i ne očekuje se da će oporavak biti baš brz.

Očekuje se da proizvodi kao što su oni za negu kose beba i dece, za zaštitu od sunca i higijenski proizvodi dožive oporavak tražnje tokom prognoziranog perioda. Ipak, neki od roditelja koji su se tokom krize odlučili za jeftinije alternative, mogu pri njima i ostati. Ovo može posebno prigušiti potencijal za veći rast proizvoda za negu kose beba i dece. Takođe, ova situacija može pružiti šansu masovnim proizvodima i privatnim robnim markama da imaju stabilnu prodaju, naročito ako su percipirani jednako kvalitetnim i funkcionalnim kao i premijum varijante. Ponude koje podrazumevaju gratis i bonus pakovanja mogle bi biti privlačne roditeljima koji su naročito cenovno osetljivi. Uz svest o značaju zdravlja i čistoće usled pandemijske situacije, proizvodi sa antibakterijskim svojstvima mogli bi imati dobre performanse. Slično se odnosi i na proizvode u malim pakovanjima, zgodnim za nošenje i korišćenje van kuće.