Miloš Jauković, Delhaize Serbia

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 124, decembar 2014)

 

VELIKI PLANOVI I ULAGANJA NA SRPSKOM TRŽIŠTU

 

Ukupna investicija u Distributivni centar je iznosila 50 miliona evra, a obuhvatila je kupovinu zemljišta, izgradnju glavnog i svih pomoćnih objekata, opremu i finansiranje dela komunalne infrastrukture.
Razgovarala: Dragana Vraneš

Nakon samo 14 meseci od početka izgradnje, kompanija Delhaize Serbia je 18. novembra otvorila Distributivni centar u Staroj Pazovi na 70.000m², koji po svojim karakteristikama predstavlja jedinstven sistem distribucije u Srbiji. O značaju i mogućnostima ovog centra, kao i o planovima za naredni period u oblasti lanca snabdevanja i logistike razgovarali smo sa Milošem Jaukovićem, potpredsednikom logistike Delhaize Serbia.

Šta karakteriše novoizgrađeni distributivni centar kompanije Delhaize Serbia? Koje su njegove ključne prednosti?
Njegova osnovna namena je centralno skladištenje i pouzdana distribucija robe na dnevnom nivou do svih maloprodajnih objekata kompanije.
Izrađen je po savremenim tehnološkim rešenjima koja nam omogućavaju veću operativnu efikasnost, očuvanje kvaliteta proizvoda i smanjenje troškova i nivoa zaliha u celokupnom lancu snabdevanja. Nalazi se u industrijskoj zoni Stare Pazove uz sam Koridor 10 (E75), pa imamo brz pristup svim glavnim putnim pravcima u Srbiji.

Možete li nam reći nešto više o kapacitetima centra?
U ovom trenutku imamo 83.000 paletnih mesta koja su raspoređena u 70.000m² skladišnog prostora i prema tome naš distributivni centar spada u najveće industrijske objekte ovog tipa na Balkanu. Sa 120 pretovarnih rampi i više od 300 viljuškara, na dnevnom nivou moguće je komisionirati i isporučiti 6.500 paleta razne robe, što bismo mogli da uporedimo sa oko 200 kamiona sa prikolicom. U skladu sa razvojem kompanije na tržištu Srbije, ovaj centar može da se proširi na površinu i do 125.000m².

Koliko ljudi će centar zapošljavati?
Do kraja ove godine zaposlićemo 400 radnika različitih obrazovnih i strukovnih profila, a do 2020. godine posao u našem centru imaće oko 750 radnika.

Koliko objekata ćete moći da snabdevate iz distributivnog centra na dnevnom nivou? Da li su u pitanju samo objekti iz Delhaizeovog sistema ili i neki drugi trgovački objekti?
Svakoga dana isporučuje se količina robe dovoljna za snabdevanje oko 500 i više prodavnica koja može da podrži našu rastuću maloprodajnu mrežu. To znači da će se svi objekti Maxija, Tempa i Shop&Go-a snabdevati iz ovog centra, a u planu je i snabdevanje objekata naših profesionalnih kupaca i partnera koji robu nabavljaju od nas.

Koji sve tipovi robe mogu da se skladište u centru i kako je garantovana njena bezbednost i kvalitet?
Našim potrošačima je važno da imaju poverenje u proizvode koje kupuju. Zbog toga, brinemo o bezbednosti proizvoda, a podjednako velika pažnja posvećuje se efikasnoj distribuciji hrane uz očuvanje kvaliteta. Trudimo se da od momenta prijema svežu robu isporučimo u sve naše objekte za najviše 24 časa. Zajedno sa svojim partnerima, ulažemo u savremenu distributivnu flotu koja u potpunosti obezbeđuje očuvanje temperature i punu sledljivost robnih tokova do maloprodajnih objekata.
U distributivnom centru možemo da skladištimo sve tipove robe na svim temperaturnim režimima uz potpunu kompjutersku kontrolu i dodatnu ukaznu kontrolu tehnologa. Prostor u ambijentalnom režimu zauzima 44.400m², sledeći po velični je deo skladišnog prostora za sveže voće i povrće koji zauzima 9.400m², dok sektor u kome skladištimo smrznut asortiman zauzima gotovo 5.000m².

O kolikoj je investiciji reč – direktnoj i indirektnoj (ulaganje u kanalizacionu mrežu, prilazne puteve itd)?
Ukupna investicija iznosila je 50 miliona evra, a ona je obuhvatila kupovinu zemljišta, izgradnju glavnog i svih pomoćnih objekata, opremu i finansiranje dela komunalne infrastrukture. Imamo podršku i dobru saradnju sa opštinom Stara Pazova, izgradili smo kanalizacionu mrežu u dužini od četiri kilometra, kružni tok na putnom pravcu Stari Banovci-Vojka sa pristupnim putem do Distributivnog centra, kao i deo vodovodne mreže od raskrsnice puteva Stara Pazova-Nova Pazova i Stari Banovci-Vojka do Distributivnog centra kompanije. Još jedan deo posla tek predstoji, a to je izgradnja priključne petlje na autoput.

Da li je, s obzirom na veličinu i mogućnosti ovog distributivnog centra, planirano otvaranje novih objekata na srpskom tržištu u godini koja je pred nama?
Naravno, širenje mreže je nužno i u skladu sa planovima o rastu i razvoju.

Da li ste, prilikom planiranja i realizovanja projekta izgradnje, u obzir uzimali neka iskustva kompanije Delhaize na međunarodnom nivou?
To što smo deo velike internacionalne grupe nam omogućava da primenimo međunarodno iskustvo na lokalno tržište. Uzeli smo u obzir znanje u vezi sa izgradnjom i eksploatacijom objekata ovoga tipa i Delhaize grupe i pojedinih evropskih kompanija specijalizovanih za pružanje logističkih usluga. Cilj nam je bio da proširimo svoja znanja i prikupimo relevantne informacije, a krajnji rezultat koji smo dobili je savremeni distributivni centar sa inovativnim rešenjima u potpunosti prilagođen razvojnim potrebama Delhaize Serbia. Posebno smo ponosni na činjenicu da je na kraju ovo delo lokalnog tima mladih i uspešnih ljudi.

Kakvi su materijali i tehnologije korišćeni prilikom izgradnje, o čemu ste sve vodili računa?
Vodili smo računa o zaštiti životne sredine, pa je, između ostalog, ova zgrada energetski efikasna. Primenjena rešenja kao i centralno upravljanje (BMS, SCADA) svim sistemima i podsistemima nam omogućavaju 15 odsto niži utrošak energije u odnosu na konvencionalna skladišta ovoga tipa. Ugradnja najmodernije opreme, kao i primena inovativnih tehnologija omogućavaju visoku operativnu efikasnost uz poštovanje svih bezbednosnih standarda.

Da li će, uz čuvanje, skladištenje i distribuciju robe, u centru biti ponuđene još neke dodatne usluge?
Otkako smo realizovali ideju izgradnje i otvaranja Distributivnog centra usredsređeni smo na ostvarivanje ciljeva kompanije za naredne tri godine. U domenu lanca snabdevanja i logistike to znači da želimo da postanemo pouzdan i efikasan oslonac daljem razvoju svih formata Delhaize Serbia uz pružanje kvalitetnog i fleksibilnog servisa našim potrošačima i poštovanje rigoroznih standarda bezbednosti hrane. U skladu s tim fokusirani smo na osnovne usluge Centra, a siguran sam da ćemo zacrtane ciljeve i ostvariti.