METRO AG – USPEŠAN POČETAK GODINE

16. I 2018 |

 • Like-for like prodaja u prvom kvartalu 2017/18 iznad prošlogodišnjeg nivoa;
 • Prodaja u Metro veleprodajnom segmentu podržana kontinuirano jakim razvojem u Istočnoj Evropi i porastom like-for-like prodaje u Nemačkoj;
 • Real beleži stabilan rast tokom božićnog perioda nakon uspešnog ponovnog pokretanja brenda u novembru 2017;
 • Prodaja u prvom kvartalu je u skladu sa izgledima za celu finansijsku godinu 2017/18.

 

Na osnovu preliminarnih rezultata Metro AG je u prvom kvartalu 2017/18. godine ostvario rast prodaje u poređenju sa istim periodom prethodne godine. “Imajući u vidu izazovano tržišno okruženje, iza nas je stabilan božićni kvartal. Prodaja u prvom kvartalu je u skladu sa izgledima za celu finansijsku godinu i mi veoma posvećeno nastavljamo sa planovima za finansijsku 2017/18”, izjavio je Olaf Koch, predsednik borda Metroa AG.

 

Metro

 

    METRO    

Q1 2016/17

     

Q1 2017/18

     
                         
    Prodaja (€ milijarda)    

10.1

     

10.1

     
    Promena (€)    

-1.1%

     

0.2%

     
    Promena    

-0.9%

     

1.5%

     
    (u lokalnoj valuti)            
                       
    Like-for-like

0.2%

     

0.8%

     

 

 • U prvom kvartalu ostvaren je pozitivan rast like-for-like prodaje u veleprodajnom segmentu, dok Real beleži stabilan razvoj uprkos manjem broju radnih dana u ovom periodu;
 • Zabeležen je rast prodaje od +0,2% uprkos značajnim negativnim efektima valute; a ostvaren je rast od +1,5% u lokalnoj valuti;
 • U prethodnoj godini segment ‘ostali’ uključio je rezultate prodaje Realovih objekata u Rumuniji, koji su u međuvremenu zatvoreni. Segment ‘veleprodaje’ još uvek nije uključio rezultate prodaje za Pro à Pro.

 

Metro Wholesale

 

    METRO Veleprodaja    

Q1 2016/17

     

Q1 2017/18

     
                         
    Prodaja

8.0

     

8.1

     
    (€ milijarda)            
                       
    Promena    

-0.3%

     

0.6%

     
    (€)            
                       
    Promena

-0.1%

     

2.3%

     
    (u lokalnoj valuti)            
                       
    Like-for-like

0.7%

     

1.0%

     
                         

 

 • Ostvaren je rast like-for-like prodaje uprkos negativnim efektima – manji broj radnih dana i pomeranje proslave kineske nove godine:

–          Podržano u svim regionima, uključujući i Nemačku (okvirno +2%);

–          Negativan LfL razvoj (okvirno -9%) naspram pozitivnog Q1 2016/17 koji je zabeležen u Rusiji;

–          HoReCa klijenti i poslovanje hranom nastavljaju da budu glavni pokretači rasta prodaje;

 • Na prijavljeni porast prodaje od 0,6% uticao je negativan efekat valuta, posebno u Turskoj i Kini;
 • Segment dostave nastavlja da se razvija i doprinosi ukupnom rastu prodaje;
 • Proces digitalizacije u segmentu malih i srednjih preduzeća razvija se veoma dobro, te je od decembra 2017. broj korisnika udvostručen;
 • Do 31. decembra broj prodajnih objekata porastao je na 760, sa ukupno 9 novih objekata u odnosu na isti datum prošle godine. U prvom kvartalu 2017/18, 3 objekta su otvorena (1 u Rusiji, 2 u Kini) a 2 objekta su zatvorena (1 u Italiji, 1 u Poljskoj).

Real

 

 

    Real    

Q1 2016/17

     

Q1 2017/18

     
                         
    Prodaja

2.1

     

2.0

     
    (€ milijarda)            
                       
    Promena    

-4.0%

     

-0.5%

     
    (€)            
                       
    Like-for-like

-1.7%

     

0.0%

     

 

 • Real je započeo novu finansijsku godinu sa solidnom performansom. Like-for-like prodaja je na nivou prošle godine, uprkos značajnom negativnom efektu – smanjenom broju radnih dana:

–          Nekoliko neprehrambenih kategorija je pokazalo pozitivan razvoj;

–          Dobar razvoj u prehrambenim kategorijama, čak i na visoko konkurentnom tržištu.

 • Blago opadanje prodaje zabeleženo je delimično usled zatvaranja objekata u prethodnoj godini, kao i jednog u tekućem kvartalu;
 • Nastavljen snažan porast on-line poslovanja real.de;
 • Ponovno pozicioniranje brenda i obnova 9 objekata sa jačim fokusom na hranu (naročito ultra-svežih i bio-proizvoda), uključujući iskustva Markthalle Krefeld;
 • Do 31. decembra 2017, mreža objekata uključuje 281 objekat, jedan manje u odnosu na isti datum prethodne godine (privremeno zatvaranje Aschaffenburg objekta).