LOJALNI KUPAC JE IMPERATIV: Konferencija za poslovođe PerSu marketa

28. VII 2021 | U uslovima nezaustavljive tržišne konkurencije, lojalni kupac je imperativ, a put do te veze je više nego strateški. Za PerSu markete, lojlanost ne obuhvata samo razvoj osećanja pripadnosti kod kupca, već i razvoj tog osećanja kod svakog zaposlenog, jer jedino tim koji deli isti sistem vrednosti osvaja srce kupca, navodi se u saopštenju kompanije.

U cilju jačanja tima, kompanija kvartalno organizuje konferencije za poslovođe u PerSu marketima koji su prava prilika da se razmene iskustva i informacije, predstave rezultati, kao i planovi za naredni period. Nekoliko konferencija u poslednjih godinu dana PerSu marketi morali su da odlože zbog pandemije, ali je posle dužeg perioda nova Konferencija ipak održana.

210728_PersuKonferencija2

Tokom Konferencije govorilo se o ključnim rezultatima poslovanja PerSu marketa. Prva tema je bila ‘Covid izazovi – novi trendovi’ tokom koje se govorilo o promenama koje je sa sobom donela pandemija, kako u ponašanju kupaca, tako i u uslovima obavljanja dnevnih aktivnosti svih zaposlenih u kompaniji. Druga tema, ‘Analiza rezultata poslovanja’ bila je prilika da se predstave ostvareni rezultati tokom prve polovine godine.

210728_PersuKonferencija3

U drugom delu dana govorilo se o planovima, mogućnostima poboljšanja komunikacije sa kupcima kroz bolju organizaciju rada, efikasno predstavljanje asortimana i iznad svega kroz još bolju uslugu.

210728_PersuKonferencija4

Kako ističu iz kompanije, rukovodstvo PerSu marketa od prvog dana poslovanja razvija koncept zajedničkog uspeha, u kom važnu aktivnu ulogu imaju svi zaposleni bez obzira na poziciju. Na čelu uigranih i složnih timova su stručne i posvećene poslovođe, koje su najvažnija spona između rukovodstva kompanije i svih zaposlenih.

210728_PersuKonferencija5

PerSu tim čini više od hiljadu ljudi, pa je kvalitetna organizacija i komunikacija u okviru ovako velikog tima preduslov za napredak celokupnog poslovanja. Zbog toga je jasno determinisana strategija koja na adekvatan način, u skladu sa funkcijom, uključuje sve zaposlene put do lojalnog i zadovoljnog kupca, zadovoljnih i motivisanih zaposlenih, kao i uspešnog poslovanja, zaključuje se u saopštenju PerSu marketa.