Kupke za bebe

PO VREDNOSNOM UČEŠĆU PREDNJAČE DROGERIJE

(Tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 210, septembar 2023)

Pod kupkama za bebe podrazumevamo gelove za kupanje, šampone i sapune namenjene bebama. Ako posmatramo prodajne formate unutar ove kategorije, izdvajaju se drogerije sa 33% vrednosnog učešća. Zatim slede supermarketi i minimarketi sa 19% i 18%, respektivno.

GfK analiza tržišza

U fokusu ovog istraživanja je kupovina kupki za bebe u periodu od februara do maja 2023. godine. Pod kupkama za bebe podrazumevamo gelove za kupanje, šampone i sapune namenjene bebama.
U posmatranom četvoromesečnom periodu, kupke za bebe je kupilo 26% domaćinstava Srbije, sa prosečnom frekvencijom od 1,7 odnosno manje od jednom u dva meseca. Zabeležen je pad kako penetracije, tako i frekvencije. Porast prosečne plaćene cene proizvoda ove kategorije u odnosu na isti period prethodne godine iznosi 14%.

Vodeći igrači
Top tri proizvođača – dm, Lomax i Schwarzkopf & Henkel – realizuju 47% vrednosnog učešća unutar posmatrane kategorije.

Prodajni formati
Ako posmatramo prodajne formate unutar kategorije kupki za bebe, format koji se izdvaja su drogerije, sa 33% ukupnog vrednosnog učešća. Zatim slede supermarketi i minimarketi sa 19% i 18%, respektivno. Tradicionalne prodavnice imaju učešće od 15%, dok ostali formati imaju manji udeo. Prodavac koji se izdvaja po najvećoj lojalnosti kupaca ove kategorije je dm.

Promocije i PL
Četvrtina generisane vrednosti potiče od proizvoda kupljenih na promocijama. Udeo privatnih marki je znatno porastao u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 15% u razdoblju od februara do maja 2023. godine.

Čak 54% kupovina kupki za bebe pripada Stock-Up kupovnoj misiji
Osnovni indikatori kao što su penetracija, frekvencija i vrednosno učešće nam govore o zdravlju proizvoda, brenda ili kategorije. Međutim, drugi deo jednačine za uspešno vladanje na tržištu obuhvata poznavanje kupca: koja je motivacija za odlazak u kupovinu? U slučaju kupki za bebe, više od polovine svih kupovina, odnosno 54%, spada u Stock-Up vrstu kupovne misije. Jedna od odlika ove vrste misija jeste i veliki udeo promocija po kupovini. Posmatranjem totalnog FMCG tržišta u datom periodu, Large Stock-Up misije čine 3% svih kupovina, dok je taj procenat pet puta veći kod kupki za bebe. Svakodnevne kupovne misije kao što su Top-Up imaju značajno manji udeo u kategoriji kupki za bebe, čak pet puta manji nego na total FMCG tržištu.