Baby vlažne maramice

KATEGORIJA BELEŽI RAST PRODAJE

(Tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 210, septembar 2023)

Najveći udeo u prodaji vlažnih maramica za bebe ostvaruje kanal velikih prodavnica uključujući i drogerije, i to 41,2% vrednosno i 37% količinski. Na drugom mestu su supermarketi koji beleže udeo u vrednosnoj prodaji od 31,2% i količinskoj prodaji od 34,1%.

NielsenIQ analiza tržišta:

Prema podacima iz NielsenIQ panela za praćenje prodaje robe široke potrošnje za posmatrani period avgust 2022 – jul 2023, kada je u pitanju ukupna prodaja na nivou Srbije, kategorija vlažnih maramica za bebe beleži rast prodaje kako vrednosno (12,1%), tako i količinski (7,7%).

Po kanalima prodaje
Kada je u pitanju količinska prodaja, najveći rast kategorije vlažnih maramica za bebe realizovan je u supermarketima, i to 14,1%, dok je u malim prodavnicama i hipermarketima zabeležen pad od 6 i 5,2% respektivno.
Najveći udeo u prodaji vlažnih maramica za bebe ostvaruje kanal velikih prodavnica uključujući i drogerije, i to 41,2% vrednosno i 37% količinski. Na drugom mestu su supermarketi koji beleže udeo u vrednosnoj prodaji od 31,2% i količinskoj prodaji od 34,1%.

Po regionima
Vrednosna prodaja vlažnih maramica za bebe u posmatranom periodu je ostvarila najveći rast u zapadnoj Srbiji (13,7%), a zatim slede Vojvodina sa 13,1%, jugoistočna Srbija sa 12,7% i Beograd koji beleži najmanji procenat rasta: 10,3%.
Najveći vrednosni udeo u prodaji baby vlažnih maramica ostvaren je u Beogradu (34,05%), sledi Vojvodina sa 25,97%, jugoistočna Srbija sa 20,46% i zapadna Srbija sa 19,51%.

Po broju komada u pakovanju
Na srpskom tržištu, u posmatranom periodu, ubedljivo najviše vlažnih maramica za bebe nalazi se u pakovanju od 72 komada, sa vrednosnim učešćem od 29,7%, potom od 80 komada sa udelom od 11,7% i 60 komada sa učešćem od 8,3%.

Vodeći igrači
Top četiri proizvođača u kategoriji vlažnih maramica za bebe (abecednim redom) su: Alkaloid, Nevena, Piramida 72 i Procter&Gamble, sa kumulativnim vrednosnim učešćem od 39,1%.