KONFERENCIJA EVROPSKOG FONDA ZA JUGOISTOČNU EVROPU

19. IX 2019 | Blizu 300 predstavnika međunarodnih i regionalnih finansijskih institucija, investitora, centralnih banaka i najvećih evropskih donatora okupilo se danas u Beogradu na konferenciji Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (European Fund for Southeast Europe – EFSE). Ovogodišnja EFSE konferencija, pod sloganom ‘Podsticanje preduzetništva’, bila je posvećena poboljšanjima i inovacijama koje finansijski sektor može da primeni kako bi omogućio veći pristup finansiranju mikro i malim preduzećima.

Na konferenciji su predstavljena i razmenjena iskustva u vezi sa konkretnim rešenjima kada su u pitanju izazovi sa kojima se suočava ovaj ključni sektor ekonomije u Jugoistočnoj Evropi, odnosno Turskoj, Ukrajini, Belorusiji, Rumuniji, Bugarskoj, Moldaviji i zemljama Kavkaza. Panelisti, među kojima su bili predstavnici banaka i mikrokreditnih institucija, predstavili su najbolja iskustva odgovornog finansiranja, prilagođena potrebama preduzetnika koji žele da razviju svoje poslovanje. Takođe, na konferenciji je bilo reči i o alternativnim finansijskim i nefinansijskim rešenjima koja pokreću inovacije na tržištu.

Poseban fokus stavljen je na finansiranje poljoprivrednika, kao i na usluge fintech kompanija i njihovu saradnju sa finansijskim institucijama i preduzetnicima.

Investitorima, centralnim bankama, pružaocima finansijskih usluga iorganizacijama za podršku poslovanju pridružili su se i sami preduzetnici čije poslovanje finansiraju EFSE partneri. Njihovo učešče u panel diskusijama pružilo je direktan uvid u potrebe lokalnih preduzeća, odnosno koji vid podrške je potreban za dalji razvoj i zapošljavanje. Sajam preduzetništva, koji je održan tokom konferencije, predstavio je nekoliko mikro i malih preduzeća čiji je uspeh podržan kroz aktivnosti Fonda.

“Mikro i mala preduzeća su glavni oslonac ekonomija u regionima u kojima radi Evropski fond za Jugoistočnu Evropu. Okupljajući ključne aktere koji mogu da podrže razvoj preduzetnika i omoguće im pristup potrebnim resursima, Fond doprinosi održanju ekonomskog rastu u zemljama operacija.” istakao je Christoph Tiskens, predsednik Upravnog odbora Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu.

Evropski fond za Jugoistočnu Evropu osnovala je Nemačka razvojna banka (KfW) 2005. godine uz podršku Evropske unije, Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke i drugih javnih i privatnih investitora. Od svog osnivanja, ovaj investicioni fond plasirao je blizu tri milijarde evra u 16 zemalja operacija, iz kojih je isplaćeno blizu milion kredita krajnjim korisnicima sredstava, u ukupnom iznosu od sedam milijardi evra za mikro i mala preduzeća i domaćinstva.