KAMPANJE SA SVRHOM ’23: Dve nove kategorije svedoče o rastu društvene odgovornosti u Srbiji

Pripreme za treće izdanje prvog Festivala društveno-odgovorne komunikacije u Srbiji ‘Kampanje sa svrhom’ su uveliko u toku, a rok za prijave je produžen do 27. oktobra ove godine.

Pravo učešća na konkursu imaju sve kampanje koje su u proteklom periodu korisitile moć komunikacija za dobrobit deteta, pojedinca i društva i uticale na poboljšanje uslova života ljudi u Srbiji. Na konkurs mogu da se prijave marketinške/advertajzing agencije, PR agencije, digitalne agencije, kompanije, korporacije, mala i srednja preduzeća ali i nevladine organizacije, socijalna preduzeća, udruženja, fondacije i institucije, a takođe i mediji. Osnovni uslov za učešće jeste da je kampanja koja konkuriše za titulu ‘Kampanje sa svrhom’ realizovana u Srbiji i da je namenjena dobrobiti ljudi u Srbiji. Svi detalji konkursa u vidu Pravilnika mogu se naći na sajtu Festivala.

Svečano proglašenje dobitnika je tradicionalno zakazano za Međunarodni dan deteta, 20. novembar.

Najveća novina Festivala u odnosu na prve dve godine vezana je za narastajući značaj ESG koncepta i porast obima društveno-odgovornog poslovanja, te za neophodnost uvažavanja ciljeva održivog razvoja i održivosti uopšte. Festival Kampanje sa svrhom uvodi dve nove kategorije: Eco (Green) i Social (Yellow). Prvi put u Srbiji Kampanje sa svrhom će proglasiti po 3 najbolje društveno-odgovorne kampanje u Eco i Social kategorijama, koje će poneti titule ‘Kampanje sa svrhom Eco Grand Prix’ i ‘Kampanje sa svrhom Social Grand Prix’.

O tome ko će poneti titule odlučivaće i ove godine tim počasnih selektora, ocenjujući prijavljene kampanje po uzoru na najveće svetske advertajzing festivale. U skladu sa svojom misijom Festival će zadržati revijalni karakter uz pojačavanje simboličkog takmičarskog karaktera, doprinoseći time i povećanju kvaliteta i efikasnosti budućih kampanja za dobrobit svih.

U cilju ojačavanja kapaciteta i znanja, timu počasnih selektora ove godine priključio se i međunarodni ekspert za pitanja ‘Ciljeva odživog razvoja’ i oglašavanja, gospodin Ingmar Janson, Strateg za održivost i komunikaciju organizacije ’17-Goals’ i član Programskog odbora za održivo liderstvo promene pri ‘Hyper Island’ međunarodnoj obrazovnoj instituciji.

Tim počasnih selektora ove godine, uz nove članove, čine:
– Sanja Rajačić, Direktor odeljenja za interne komunikacije i društveno odgovorno poslovanje, Banca Intesa Beograd,
– Maja Vidaković, izvršni direktor, Alliance International Media (CorD magazine),
– Tijana Koprivica, direktor održivog poslovanja, Delta holding,
– Dr Galjina Ognjanov, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu,
– Tatjana Prokić, Osnivač, Centar za dobrobit porodice Happymamma,
– Suzana Đorđević, direktor, Hemofarm Fondacija,
– Marko Maršićević, osnivač, Marsh Creative Production,
– Sonja Dragojević, Chief Collaboration Designer, New Startegy,
– Marija Beslać, direktor za komunikaciju i partnerstva, Nordeus Fondacija,
– Dragana Živojnović, urednik, Redakcija ekološkog programa, Obrazovno-naučni program RTS,
– Marija Mitrović, direktor za filantropiju i partnerstva, Trag fondacija,
– Željka Ćirić Jakovljević, Head of Communication, UniCredit Bank Srbija,
– Ingmar Janson, Sustainability Strategy & Communication @ 17-Goals, Program Steering Board for Sustainability Change Leadership @ Hyper Island,
– Predsednik žirija: Jelena Šarenac, direktor korporativnih komunikacija, Henkel Serbia i Henkel Adria.

Inicijator Festivala, UG ‘Žute patalone’ spaja dobrobit deteta i pojedinca, a time i društva u celini sa održivim razvojem kao neraskidivo povezanim i najvažnijim društveno-odgovornim zadatkom. Kampanja koja ponese titulu ‘Kampanje sa svrhom’ je kampanja koja koristi moć komunikacija da skrene pažnju javnosti na problem vezan za decu ili pojedinca, a možda i pomogne da se taj problem reši. To je ona kampanja koja je direktno uticala na poboljšanje uslova života dece i pojedinca u Srbiji, kampanja koja je oglašavala dobrobit za sve.

Festival je nastao prateći nit jedne rečenice dr Marije Montesori, reformatora obrazovanja i borca za ženska i dečja prava: “Usmeravanje naših nastojanja za dobrobit čovečanstva znači prvenstveno da to radimo za dete”, a prerastao je u jedinstven i prepoznatljiv poslovni događaj posvećen najboljem što advertajzing može da pruži – poboljšanju života ljudi i kreiranju dobrog, podseća Tijana Adamov Ignjatović, osnivač Festivala.

Prvi festival Kampanje sa svrhom održan je 20.11.2021.

Organizacija i podrška Festivalu ove godine pripada CSR agenciji ‘Kampanje sa svrhom’, koja dodatno radi na savetodavnom i edukativnom delu platforme – prolećnom izdanju Festivala ‘Warm Up’ i posebno kreiranim Mozgaonicama za bolji svet (Brainwork For Better World). Radionice angažuju međunarodne eksperte koji uz pomoć jedinstvenih metodologija stvaraju efikasniju društveno-odgovornu komunikaciju.