KAFA U KAPSULAMA

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 182, Novembar 2020)

 

RETAIL ZOOM RETAIL AUDIT: INFORMACIJE O PROMETU KAFE U KAPSULAMA

 

Najvažniji kanal prodaje kod kafe u kapsulama je kanal super i hiper marketa. Iako je u pitanju još uvek mala kategorija, treba reći da ona na tržištu Srbije beleži značajan rast.

 

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće kafe u kapsulama na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od oktobra 2019. do septembra 2020. godine. Iako je ovo relativno mala kategorija, ona beleži značajan rast na tržištu Srbije, količinski čak 50%, što je vrednosno 49% u odnosu na isti period prethodne godine.

Ako posmatramo vrednosno učešće, primećujemo da Beograd generiše 49,8%, Sever 23%, Istok 18,5%, a sa Zapada dolazi 8,7% vrednosne prodaje. Količinski, Beograd ‘nosi’ 48%, Sever 23,5%, Istok 19,7%, a Zapad 8,8%.

Kanali prodaje

Najznačajniji kanal prodaje, kada je u pitanju vrednosna prodaja, je kanal hiper i super marketa kroz koji se proda 61,5%, kroz srednje i velike radnje se proda 33%, kroz male radnje 4,1% a kroz kioske i benzinske pumpe 1,4% kategorije. Količinski posmatrano, raspored je sledeći: hiper i super marketi ‘nose’ 60,4%, velike i srednje radnje 34,1, male radnje 4,4%, a kiosci i benzinske pumpe svega 1,1%.

Vodeći igrači na tržištu

Vodeći proizvođači, količinski posmatrano, u kategoriji kafe u kapsulama su: Droga Kolinska, IllyCaffe, Kilo Coffee Roasters, Nestlé i kumulativno proizvođači privatnih robnih marki (rangirani po abecednom redu). Vrednosno posmatrano, vodeći proizvođači su isti.

Vodeći brendovi

Vodeći brendovi, količinski posmatrano, u kategoriji kafe u kapsulama su: Barcaffè, Illy, Kafeterija, Nescafé i kumulativno proizvođači privatnih robnih marki (rangirani po abecednom redu). Vrednosno posmatrano, isti su učesnici i u ovom slučaju.