INSTANT KAFA

FokusInstantKafa

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 182, Novembar 2020)

 

INSTANT KAFA OSTVARILA VREDNOSNI RAST

 

Klasični miksevi, odnosno 2u1 i 3u1 miksevi, ‘nose’ čak 53% kategorije, tradicionalna instant kafa 37%, a specijaliteti 10%, prema podacima GfK Panela domaćinstava.

 

GfK analiza tržišta instant kafe

 

Jelena Milutinović, Research Consultant, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta instant kafe u Srbiji odnosi se na podatke GfK Panela domaćinstava za period od novembra 2019. godine do jula 2020. godine.

U kategoriju instant kafe uključena je tradicionalna instant kafa, klasični miksevi i specijaliteti kao što su miksevi za ledenu kafu i kapućino. Za vreme analiziranih devet meseci, instant kafa je ostvarila vrednosni rast u odnosu na isti period godinu dana ranije. Rast dolazi od povećanog broja kupaca koji je dostigao nivo od 83% ukupnog broja domaćinstava, ali i od veće učestalosti kupovine. Prosečna cena nije zabeležila značajne promene.

Klasični miksevi, odnosno 2u1 i 3u1 miksevi, ‘nose’ čak 53% kategorije, tradicionalna instant kafa 37%, a specijaliteti 10%. Iako tradicionalna instant kafa ‘pokriva’ 37% učešća kategorije, njeni kupci su joj veoma lojalni. Oni potroše čak 60% novca namenjenog kategoriji na tradicionalnu instant kafu. Ipak, najveću bazu kupaca imaju 3u1 miksevi, koje je bar jednom kupilo 73% kupaca instant kafe.

Vodećih pet proizvođača dominira kategorijom, sa 86% učešća u ukupnoj vrednosti. Ne uključujući proizvođače trgovačkih marki, vodeći proizvođači (poređani abecednim redosledom) su: Franck, Grand kafa, JDE, Mokate i Nestlé. Na trgovačke marke ‘odlazi’ 9% vrednosti kategorije.

Najveću bazu kupaca ima Nestlé, čije proizvode je bar jednom kupilo 78% kupaca instant kafe. Za njim slede JDE i Mokate koje je odabrala trećina kupaca kategorije. Neki od instant proizvoda Grand kafe kupilo je 26% kupaca kategorije. Bazu kupaca Franck instant kafe čini 8% kupaca kategorije, a oni troše četvrtinu novca namenjenog instant kafi upravo na ovaj brend. Najveću lojalnost je ostvario Nestlé, 62%.

Među formatima, najveće učešće zabeležili su supermarketi, 28%. Slede minimarketi i tradicionalne prodavnice sa 25% i 24%. U hipermarketima je realizovano 11% vrednosti kategorije, a u diskontnim lancima 7%.

Za proizvodom koji je bio na promociji je bar jednom poseglo 60% kupaca kategorije, a ukupno učešće promocija u vrednosti kategorije je bilo 36%.