KAFA

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 174, decembar 2019)

 

SVAKO IMA SVOJ RITUAL

Ako posmatramo kanale preko kojih tzv. domaća kafa stiže do potrošača, najviše ovih proizvoda prodato je u velikim prodavnicama – vrednosno 40%, slede male prodavnice sa 30,2%, potom hiper/super marketi sa 26,2%, dok je najmanje ove kafe prodato u trafikama (3,6%).

 

Nielsen analiza tržišta domaće kafe

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Svako ima svoju kafu, pravo na pauzu za kafu, svoju priču o kafi, svoj ritual ispijanja kafe. Ona za svakog ima posebno značenje, posebnu filozofiju, svako ima pravo da misli da je priprema najbolje, da kafa postoji samo i baš zbog njega.
Vremenom su priprema, serviranje i uživanje u kafi postali do te mere važni da joj se sada posvećuje poseban segment izučavanja i u gastronomiji i ugostiteljstvu.
Danas se kafa uzgaja u više od 70 zemalja, prvenstveno u ekvatorijalnom pojasu Amerike, Južne Azije, Indije i Afrike, a Kolumbija i Brazil proizvode čak 40% sve kafe na svetu.
U poslednjih desetak godina na našem tržištu je i sve više proizvođača tzv. domaće kafe. Svi se trude i da je upakuju tako da svako bez mnogo napora može da utone u aromatičnu paru koja izlazi iz šoljice i trenutno se razbudi.
Zbog svega pomenutog važno je videti i kakva je prodaja tzv. turske kafe u Srbiji iz godine u godinu, a upravo o tome govore podaci o prodaji robe široke potrošnje agencije Nielsen.
Analiza prodaje turske kafe koju vam predstavljamo obuhvata period od novembra 2018. do oktobra 2019. godine.

Prodaja po kanalima i regionima

Na osnovu analize tržišta kojom je obuhvaćen pomenuti period, u Srbiji je u odnosu na isti period prethodne godine uočljiv pad vrednosne prodaje turske kafe za -4,1%, takođe po druga dva prodajna kriterijuma zabeležen je pad prodaje ovog proizvoda, i to količinski za -3,4% i komadno za -5,4%.
Značajno je pomenuti da je u vezi sa kanalima preko kojih turska kafa stiže do kupaca, a uključeni su objekti hiper/super marketa, velikih/srednjih prodavnica, malih prodavnica i trafika, u objektima hiper/super marketa zabeležen pad prodaje turske kafe: vrednosno za -1,9%, količinski za -1,2% i komadno za -1,8%, dok je najveći pad u u objektima do 40m² i iznosi -9,4%.
Posmatrano po regionima Srbije, vrednosna prodaja turske kafe najveća je u regionu jugoistočne Srbije (28,2%), sledi region Vojvodine sa 26,2%, zatim centralno-zapadna Srbija sa 25,2%, dok je najmanja u Beogradu (20,5%).
Ako posmatramo kanale preko kojih turska kafa stiže do potrošača, najviše ovih proizvoda prodato je u velikim prodavnicama – vrednosno 40%, slede male prodavnice sa 30,2%, potom hiper/super marketi sa 26,2%, dok je najmanje turske kafe prodato u trafikama (3,6%).

Vodeći igrači

Kada govorimo o najvećim proizvođačima turske kafe, najzastupljeniji na srpskom tržištu su sledeći (po abecednom redu): Allcafe, Dobro jutro, Grand Prom, Moravka Pro i Strauss Adriatic. Ovih pet proizvođača ‘zauzima’ 86,7% vrednosnog i 84,5% količinskog udela u ukupnoj prodaji turske kafe na srpskom tržištu.

Po tipu pakovanja

U analizu prodaje turske kafe uključena je i podela po tipu pakovanja na: vrećice (bags), kutije (boxes), limenke (tins). U Srbiji je u analiziranom periodu najviše prodato turske kafe u vrećicama i na njih u ukupnoj prodaji ‘otpada’ 98,9% vrednosnog i 99,2% količinskog udela.

Po veličini pakovanja

Takođe važna za analizu prodaje turske kafe jeste i njena podela po veličini pakovanja. Najviše ovog proizvoda prodato je u pakovanju od 200g (vrednosno 56,3% i količinski 56,7%), slede pakovanje od 100g (vrednosno 37,2% i količinski 36,9%) i pakovanje od 500g (vrednosno 4,7% i količinski 5%). Sva ostala pakovanja turske kafe, veća i manja, imaju manji vrednosni i količinski udeo u ukupnoj prodaji ovog proizvoda na srpskom tržištu u posmatranom periodu.

 

 

RETAIL ZOOM: INFORMACIJE O PROMETU INSTANT I KAFE U KAPSULAMA NA TRZŽIŠTU

Najvažniji kanal prodaje kod instant kafe je kanal srednjih i velikih radnji (od 40 do 300m²), dok je kod kafe u kapsulama to kanal supermarketa i hipermarketa (>300m²).

 

Instant kafa

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće instant kafe na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od novembra 2018. do oktobra 2019. godine. U toku posmatranog perioda, u regionu Beograd, količinski posmatrano, generisano je 24,9% prodaje. Vrednosno, region Beograd ima udeo od 29,1%. U regionu Sever količinski udeo je 28,6% a vrednosno ‘nosi’ 30,7% učešća. Regioni Zapad i Istok beleže kumulativno 40,2% vrednosne prodaje.

Segmentacija

Na teritoriji Srbije, prema istraživanju kompanije Retail Zoom u proteklih godinu dana na tržištu instant kafe, količinski posmatrano, segmentacija izgleda ovako: instant kafa čini 93%, instant kapućino 5,6%, a instant ledena kafa 1,4%; vrednosno posmatrano cifre su sledeće: instant kafa čini 92,7%, instant kapućino 6% i instant ledena kafa čini 1,3% tržišta.

Kanali prodaje

Najveće količine instant kafe su u ovom periodu prodate kroz kanal srednjih i velikih radnji (40,3% količinski, 40% vrednosno), sledi kanal malih radnji sa 32,1% količinski i 28,3% vrednosno, hiper/supermarketi učestvuju sa 22% količinski i 26% vrednosno, kanal kiosaka i benzinskih stanica 5,6% količinski i 5,7% vrednosno.

Vodeći igrači

Vodeći robni proizvođači u kategoriji instant kafa su: Grand Prom, Jacobs Douwe Egberts, Mokate SA, Moravka i Nestlé (po količinskom tržišnom učešću, rangirani po abecednom redu), dok su vrednosno posmatrano, vodeći robni proizvođači: Grand Prom, Jacobs Douwe Egberts, Mokate SA, Nestlé i kumulativno postmarani proizvođači robnih marki (rangirani po abecednom redu).

Kafa u kapsulama

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće kafe u kapsulama na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od novembra 2018. do oktobra 2019. U toku posmatranog perioda u regionu Beograd je generisano 56,3% prodatih količina, u regionu Sever količinsko učešće je 21,1% dok je kumulativno u regionu zapadne i istočne Srbije prodato 22,6% količina. Ako posmatramo vrednosno učešće primećujemo da je u regionu Beograd zabeleženo 56,9% vrednosnog tržišnog učešća, Sever beleži 21,4% vrednosnog tržišnog učešća, a istočna i zapadna Srbija kumulativno beleže 21,7% vrednosne prodaje.

Kanali prodaje

Najveće količine kafe u kapsulama su u ovom periodu prodate kroz kanal super/hiper marketa (73,2% količinski, 71,8% vrednosno), sledi kanal srednjih i velikih radnji sa 22,5% količinski i 23,1% vrednosno, male radnje učestvuju sa 2,4% količinski i 2,7% vrednosno, kanal kiosaka i benzinskih stanica sa 2% količinski i 2,4% vrednosno.

Vodeće robne marke

Vodeće robne marke u kategoriji kafe u kapsulama su: Barcaffè, Illy, Nescafé (po količinskom tržišnom učešću, rangirani po abecednom redu), dok su vrednosno posmatrano, vodeće robne marke: Barcaffè, Illy, Nescafé (rangirane po abecednom redu).

 

All Cafe

Dejan Krupniković, direktor:
Firma Allcafe s.z.t.r. iz Čačka predstavlja se na tržištu sa brendovima Kraljica kafa i Car kafa.
Kada je reč o Kraljica kafi, u prodaji su dve vrste, Kraljica kafa classic i Kraljica kafa premium u pakovanjima od 100g i 200g, kao i instant kafe 2u1 i 3u1. Ista je situacija i sa Car kafom – na tržištu je dostupna Car kafa i Car kafa light, takođe u pakovanjima od 100g i 200g.
Naši proizvodi su zastupljeni kako u malim radnjama, tako i u velikim trgovinskim lancima. Kada je reč o prodaji, naš vodeći brend je Kraljica, mada je Car prati, u zavisnosti od terena prodaje.
U cilju poboljšanja prodaje, trudimo se da kroz svakodnevne posete našim kupcima zadovoljimo ukuse krajnjih potrošača, kako kvalitetom, tako i cenovno. U toku godine organizujemo razne marketinške aktivnosti i akcijske prodaje, što je rezultiralo time da prodaja naše kafe iz godine u godinu raste.

 

Grand kafa/Atlantic Grupa

Dijana Mujanić Mišković, regionalni rukovodilac za izgradnju brenda u Strateškom poslovnom području Kafa:
U više od dva miliona domova u regionu dan počinje uz Grand kafu, koju u segmentu sveže mlevene kafe predstavljaju naši brendovi Grand kafa Gold, Grand Aroma i Grand DeLuxe. Zato što shvatamo koliko je šoljica omiljene kafe važna, u Grand kafi uživanje i zadovoljstvo potrošača posmatramo kao stratešku vrednost kompanije.
Zbog toga smo ovoj porodici proizvoda nedavno dodali još jednog člana – Grand kafu Strong koju izdvaja jedinstven način mlevenja i pečenja, za sve one koji žele snažniji doživljaj kafe i istinski uživaju u moćnom ukusu omiljenog crnog napitka. Osim što konstantno unapređujemo kvalitet svojih proizvoda, menjali smo i njihova pakovanja: taman toliko da idu u korak sa vremenom, ali i da ostanu bliska, voljena i prepoznatljiva. Sada je celokupan portfolio sveže mlevene Grand kafe dobio novo ruho, u elegantnim mat pakovanjima, koja asociraju na toplinu, bliskost i druženje – i uz prepoznatljiv miris i ukus.
Iako je izazov zadržati poziciju najvećeg proizvođača u regionu, čini se da je još izazovnije pridobiti nove generacije koje žele potpuno svoje uživanje u kafi, prilagođeno ličnim navikama i ‘on the go’ načinu života. Kako u svakom izazovu vidimo priliku, kreirali smo Grand Black’n’Easy – revolucionarnu inovaciju u kategoriji kafe – prvu pravu tursku kafu spremnu za minut.

 

Illy/Sapori Group

Kompaniju Illy je 1933. godine osnovao Frančesko Illy, a tradiciju je nastavio njegov sin Ernesto. Firma je i nakon toga ostala porodična, iako je narasla na globalne razmere i prisutna je sa svojim proizvodima u više od 140 zemalja sveta.
Illy kafa prži se u tri najčešća oblika: normal, tamno pržena i bez kofeina. Limenka se tradicionalno koristi još od početka proizvodnje, dok se tek sredinom sedamdesetih došlo do saznanja zašto je taj način pakovanja najbolji.
Glavne karakteristike Illy kafe su da je to 100% arabika kafa – mešavina devet vrsta najbolje uzgajane i izabrane kafe (kafa se bere sa devet lokacija u svetu, a Brazil je prisutan u najvećem procentu, oko 60%). Izbor kafe se vrši zrno po zrno.
Ima do četiri puta manje kofeina od ostalih kafa na tržištu i jedinstveno pakovanje pod pritiskom gasa koji ne dopušta gubitak kvaliteta ukusa i mirisa, bez obzira na vremenske uslove. Kafa je hlađena nakon pečenja hladnim vazduhom, pa ne oksidira i ne gubi na masi.
Illy kafa je dostupna u HoReCa pakovanju, u okviru Office programa i u okviru Illy Home programa.
llly je veoma veliku pažnju posvetio segmentu kafe za kuću. Dostupne su: Kafa u zrnu, Mlevena kafa i Filter kafa u pakovanju od 250g, Instant kafa u pakovanju od 16g. Tu je i Kafa u kapsulama u različitim varijantama: Illy normal, Illy scura (jače pečena kafa), Illy lungo (za duže kafe), Illy bez kofeina, Monoarabika Brazil, Monoarabika Costa Rica…
Preduzeće Sapori Group je već duže od 15 godina generalni uvoznik i distributer Illy kafe, kao i celokupnog asortimana iz Illycaffe grupacije.

 

Jacobs Douwe Egberts

Marko Petrović, Marketing Manager:
Od ove godine, Jacobs je prisutan u svim većim kategorijama kafe na našem tržištu. Pored ponude instant kafe visokog kvaliteta po čemu smo prepoznatljivi, na našem tržištu je lansirana i Jacobs tradicionalna kafa, i to posebno napravljena po ukusu srpskog potrošača.
Nova tradicionalna kafa je lansirana u pakovanjima od 100, 200 i 500g i može se nabaviti u svim bolje snabdevenim radnjama. Iako je prisutna na tržištu tek nekoliko meseci, nakon lansiranja i velike marketinške kampanje potražnja konstantno raste, pa već možemo reći da su potrošači odlično prihvatili novog igrača u najvećoj kategoriji kafe. Iako je ova kategorija uglavnom rezervisana za lokalne proizvođače, Jacobs se prihvatio izazova da razvije novi blend pržene mlevene kafe koji će odgovarati ukusu srpskih potrošača i ponuditi im nešto novo. I ovaj blend kafe to zaista i jeste – nova mešavina arabika i robusta kafe, prepoznatljivog jačeg ukusa i arome.
Dodatno, specifičan je i sam način pripreme. Jacobs tradicionalna kafa za razliku od ustaljenog procesa, nastaje sporim pečenjem zrna kafe, što doprinosi bogatijoj aromi i ukusu kafe koja na ovaj način nije nikada prepržena. Ovaj proces takođe nije u potpunosti automatizovan, jer Jacobs stručnjaci određuju kada je pečenje završeno, što samo znači da se ništa ne prepušta slučaju.
U narednoj godini takođe spremamo nekoliko novih iznenađenja za naše lojalne potrošače, ali takođe i sve one koji zahtevaju kafu najvišeg kvaliteta.

 

Nestlé

Željka Stoičić, Senior Brand Manager for Beverages, Nestlé Adriatic:
Nescafé na globalnom i srpskom tržištu ima imidž visokokvalitetnog i modernog brenda kome potrošači veruju i u čijem kvalitetu i ukusu uživaju duže od 80 godina. Širok portfolio proizvoda zadovoljava različite potrebe potrošača, a sastoji se od mikseva bez pene, Nescafé 3u1 ili 2u1 proizvoda, instant kafe (Nescafé Classic, Nescafé Gold i Nescafé Crema Senzazione), mikseva sa penom (Nescafé Cappuccino) i zatvorenih sistema (Nescafé Dolce Gusto).
Prema podacima Nielsen maloprodajnog indeksa, Nescafé je na tržištu Srbije lider u segmentu mikseva bez pene, sa 64,7% vrednosnog tržišnog učešća (MAT Sep 2019, value MS), kao i u segmentu čiste topive kafe, sa vrednosnim učešćem od 66,8%, u istom posmatranom periodu.
Segment mikseva bez pene se prodaje podjednako kroz sve kanale, 26% ide kroz hiper/supermarkete, 41% kroz srednje formate, dok male prodavnice zauzimaju 26% učešća po važnosti. Najprodavaniji proizvod u ovoj kategoriji je Nescafé 3in1 Classic, a slede Nescafé 2in1, te Nescafé 3in1 Strong.
U segmentu čiste topive kafe najvažniji su Nescafé Classic 200g i 250g, dok je kod manjih vrlo popularan Nescafé Classic 20g, specifičan po svom pakovanju u ‘lancu’. Među kanalima dominiraju hiper/supermarketi sa više od 56%, srednji formati 30%, i najmanje male prodavnice, a s obzirom na poziciju u kategoriji, vrlo smo zadovoljni jer ispunjavamo svoju odgovornost lidera, razvijamo tržište i rastemo s njim.
I na daljim koracima radimo vredno i posvećeno, lokalno i u saradnji s našim razvojnim centrima u svetu, imajući na umu potrebe potrošača.
U segmentima mikseva bez pene, nedavno smo promenili recepturu, a nova tehnologija donosi puniju aromu i intenzivniji ukus kafe. U svim kategorijama neprestano ulažemo u komunikaciju prema potrošačima i u inovaciju proizvoda, a konstantno unapređujemo izgled i dostupnost na polici u svim kanalima.
Ponosni smo i na uspešno završen drugi po redu nagradni konkurs Nescafé 3in1 Generacija koji je okupio više od stotinu mladih talenata, a njih 10 dobilo je novčane nagrade za pomoć u daljem usavršavanju.