Jestivo ulje

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 51, avgust 2008.)

 

NEOPHODNO SVAKOM JELU

 

Suncokretovo ulje ubedljivo je najzastupljenije, dok biljno ulje ne prelazi dva odsto količinskog učešća.

 

Jestiva ulja našem organizmu donose najviše omega 3 masnih kiselina. Svako ulje ili smeša masnoća biljnog i životinjskog porekla može poslužiti za kuvanje, pa se u tom kontekstu u različitim delovima sveta upotrebljavaju različite vrste ulja: suncokretovo, sojino, bučino, palmino.. Kod nas, u pripremanju hrane, bez konkurencije je suncokretovo ulje.

MEMRB analiza tržišta
MEMRB je agencija koja se bavi istraživanjem tržišta robe široke potrošnje i njegove raznovrsnosti. Širok spektar proizvoda koje pokrivamo u kategorijama hrane i hemije, upotpunjuju i jestiva ulja. U ovoj analizi, bavimo se poređenjem podataka na tržištu Srbije za period april/maj ’07 – april/maj ’08. U okviru kategorije jestivih ulja, MEMRB posmatra dva osnovna segmenta: ulja za prženje i obična ulja. Ulja za prženje pokrivaju gotovo celo tržište, obična ulja se vrlo neznatno konzumiraju (ne više od 0,1 odsto). Kada su u pitanju različite vrste jestivih ulja, suncokretovo ulje je ubedljivo najzastupljenije i za ceo posmatrani period njegovo učešće nije ispod 97,8 odsto, koliko ostvaruje u periodu decembar/januar ’08, dok najviše beleži u periodu april/maj i u 2007. i u 2008. godini – 98,3 odsto. Biljno ulje ne prelazi dva odsto količinskog učešća.
Na teritoriji Srbije potrošači su veoma složni kada je u pitanju veličina pakovanja jestivih ulja. Pakovanje od 1l ima apsolutnu dominaciju sa 97,5 odsto – 98,5 odsto količinskog učešća. U 2008. godini primećuje se izvesni porast učešća pakovanja od 5l, koja sa 0,9 odsto u aprilu/maju ’07 dostižu 2,3 odsto u periodu april/maj ’08. Pakovanja od 2l i 3l imaju zanemarljivu prisutnost u upotrebi. Slična je situacija kada se posmatraju različite vrste pakovanja jestivih ulja. PET pakovanje je ubedljivo najrasprostranjenije sa 97,3 odsto u poslednjem posmatranom periodu, što jeste za 1,3 odsto manje nego u aprilu/maju ’08. Upravo ta razlika otišla je u prilog pakovanju PEHD (plastični kanisteri) koje polako raste tokom vremena i u aprilu/maju ’08 ostvaruje 2,3 odsto. GLB (staklena flaša) i CAN (konzerva) nisu popularna pakovanja na teritoriji Srbije kada su u pitanju jestiva ulja.
Posmatrano po regionima, jestiva ulja se najviše koriste u centralnoj Srbiji, koja uzima više od polovine ukupnog tržišta i u svakom narednom periodu beleži blagi porast. U severnoj Srbiji primećuje se porast potrošnje ulja tokom celog posmatranog perioda, pa sa 19,8 odsto u periodu april/maj ’07 raste na 21,6 odsto u istom periodu tekuće godine. Nasuprot tome, istočna/jugoistočna Srbija smanjuje svoje učešće u ukupnoj potrošnji jestivih ulja sa 18,6 odsto u aprilu/maju ’07 na 17,2 odsto u aprilu/maju ’08. Takođe, u zapadnoj Srbiji, regionu gde se ulja najmanje konzumiraju, količinsko učešće opada i u poslednjem posmatranom periodu iznosi 9,5 odsto.
Sva tri tipa prodajnog objekta imaju skoro identičan učinak u ukupnoj prodaji jestivog ulja posmatrano i količinski i vrednosno. U periodu MAT 08, koji obuhvata period J/J 07-A/M 08, u velikim bakalnicama se prodaje najviše ulja (34,3 odsto količinski i 34 odsto vrednosno). Supermarketi i male bakalnice preostali deo tržišta osvajaju skoro podjednako.
Vodeći proizvođači jestivih ulja na teritoriji Srbije u poslednjem periodu april/maj ’08, poređani po abecednom redu su: Dijamant, Sunce i Vital, njihovo zbirno vrednosno učešće je 84 odsto.

DIJAMANT:
Kompanija Dijamant AD je sa svojim suncokretovim uljem Dijamant lider na tržištu Srbije, sa količinskim učešćem od 45,6 odsto, prema podacima MEMRB-a, za april/maj 2008. godine. Na tržištu Srbije, kompanija Dijamant u kategoriji ulja nastupa sa dva brenda: Dijamant i Omegol. Dijamant jestivo rafinisano suncokretovo ulje se dobija iz najkvalitetnijeg semena suncokreta domaćeg porekla i predstavlja bazni proizvod kompanije Dijamant AD, koji ujedno ima i najdužu tradiciju. Dijamant ulje je, po rečima Vladimira Milovića, direktora marketinga i razvoja, i prvi prehrambeni proizvod u Srbiji koji je stekao pravo na znak kvaliteta ‘Najbolje iz Vojvodine’. Da bi to postigao, Dijamant je ispunio visoke kriterijume koje je postavio Savet za standardizaciju i zaštitu intelektualne svojine, koji su, između ostalog, sledeći: HACCP standard kvaliteta, ISO 9001/2001, konstantne količine proizvoda koje zadovoljavaju potrebe tržišta, kao i profesionalno dizajniran vizuelni identitet.

Širok asortiman
Deo Dijamantovog asortimana je i Mediteran ulje, koje sadrži 80 odsto jestivog rafinisanog suncokretovog ulja i 20 odsto ekstra devičanskog maslinovog ulja i preporučuje se u mediteranskoj kuhinji za pečenje i kuvanje hrane. “Kako se na domaćem tržištu beleži povećana tražnja za maslinovim uljem i budući da je sve više potrošača koji preferiraju zdraviji način ishrane, Dijamant je svoju ponudu obogatio i najkvalitetnijim devičanskim maslinovim uljem, dobijenim iz prvog hladnog ceđenja masline”, kaže Vladimir Milović. Pored suncokretovog, maslinovog i Mediteran ulja, u okviru brenda Dijamant postoji i Ulje za prženje, čija je primarna upotreba vezana za HoReCa kanal, ali je svakako namenjeno i upotrebi u prehrambenoj industriji i domaćinstvu. Brend Omegol je nastao kao rezultat savremenih tendencija u proizvodnji zdrave hrane. “Dijamant je prva kompanija na domaćem tržištu koja je otišla korak dalje u proizvodnji ulja, plasirajući na tržište proizvod kakav je Omegol ulje”, ističe Milović. Omegol predstavlja mešavinu tri vrste ulja i to: ulja repice, suncokreta i kukuruzne klice. Sadrži povoljan odnos Omega-3 i Omega-6 esencijalnih masnih kiselina, koje pomažu u prevenciji oboljenja kardiovaskularnog sistema, štite srce i preventivno deluju na pojavu moždanog udara. Iz Dijamantovog asortimana u ponudi se trenutno izdvajaju sledeća ambalažna pakovanja: PET boca 1l i balon od 5l, pri čemu potrošači na tržištu Srbije preferiraju pakovanje od 1l.

U brend se konstantno ulaže
“U Dijamantu se neprekidno radi na unapređenju brendova, kako kroz očuvanje kvaliteta postojećih proizvoda, tako i kroz rad na inovacijama i uvođenju novih proizvoda. Podjednaka pažnja posvećuje se kvalitetu proizvoda i njihovom dizajnu, a takav je slučaj i sa uljem u čiji brend se konstantno ulaže”, kažu iz ove kompanije. Glavni konkurenti Dijamantu su AD Vital, Sunce i Fabrika ulja Banat. Kompanija Dijamant, iz godine u godinu, izvozi određene količine jestivog ulja na tržišta bivše Jugoslavije. Za ovu godinu iz Dijamanta, međutim, kažu da je u znaku domaćeg tržišta. Po rečima direktora marketinga i razvoja Vladimira Milovića, nedostatak sirovina i činjenica da je Dijamant jedini proizvođač na tržištu Srbije koji je imao dovoljne količine sirovina, rezultirali su time da fokus bude na domaćem potrošaču, koji je u prilici da kupi sva ulja iz asortimana kompanije Dijamant AD po konkurentnim cenama.

GfK analiza tržišta
GfK Beograd ConsumerScan – Panel domaćinstava je istraživački projekat specifičan po svojoj kontinuiranosti, naime ispitivanje traje neprekidno. S obzirom da je metodologija standardizovana na nivou GfK grupe, svi rezultati su uporedivi i lako se mogu uočiti specifičnosti tržišta različitih država. Uzorak panel istraživanja u Srbiji čini 1.500 domaćinstava koja, putem posebnog dnevnika, prijavljuju svoje dnevne kupovine robe široke potrošnje koja je namenjena isključivo za potrošnju unutar domaćinstva (sva potrošnja van domaćinstva nije uključena). Na taj način se mogu dobiti informacije o veličini tržišta, učešću proizvođača ili uočiti promene u kupovnom ponašanju, razvoju maloprodaje, trendovima…
Analiza tržišta jestivih ulja se odnosi na podatke GfK panela domaćinstava od oktobra 2007. zaključno sa martom 2008. godine.
– Jestiva ulja spadaju u neizostavni sastojak gotovo svake kuhinje. O tome svedoči podatak da je 88,5 odsto domaćinstava u posmatranom periodu kupilo bar jedno jestivo ulje. Ipak, treba pomenuti da određen broj domaćinstava i dalje tradicionalno koristi svinjsku mast za pripremu jela, mada je za očekivati da će se taj broj korisnika sve više smanjivati sa rastom svesti o zdravijem načinu ishrane.
– Na srpskom tržištu dominira suncokretovo ulje sa 98 odsto količinskog učešća, dok sva ostala ulja zauzimaju preostali deo. Takva situacija je delimično uslovljena i ponudom na tržištu, ali i tradicija ipak ide u prilog suncokretovom ulju. Dolaskom stranih lanaca i pojavom velikih formata, poboljšava se i ponuda jestivog ulja u maloprodaji. Sada je već moguće pronaći ne samo maslinovo ulje, već i ulje od koštica grožđa, kikirikija, palme i druga.
– Iako je panelom domaćinstava registrovano više od 30 proizvođača, tek tri vodeća igrača zauzimaju skoro 85 odsto tržišta (abecednim redom: Dijamant, Sunce i Vital). Zanimljivo je pomenuti da su se u ovoj kategoriji pojavile i trgovačke marke ulja (Fedela, Aro, CBA, Spar…)
– Posmatrajući pokazatelje uspeha, odmah uočavamo da je Dijamant privukao najveći broj kupaca: od ukupnog broja kupaca ulja, skoro 70 odsto njih je kupilo bar jedan Dijamant. Vital nešto zaostaje sa 56,4 odsto, dok je Sunce privuklo najmanje kupaca u poređenju sa prethodnim markama.
– Pokazatelji lojalnosti izražavaju isti poredak. Dijamant ima najlojalnije kupce (oni zadovoljavaju 54,7 odsto svojih potreba za jestivim uljem upravo markom Dijamant). Sledi Vital, koji beleži lojalnost kupaca od skoro 46 odsto, dok su kupci Sunca najmanje lojalni u poređenju sa kupcima ostalih analiziranih marki.
– U vezi sa prethodno pomenutom tezom o razvoju svesti o zdravijoj ishrani, na tržištu se pojavljuju i funkcionalni proizvodi (sa omega 3 masnim kiselinama, mešavine različitih tipova ulja bez holesterola i slično). Ipak, daljem razvoju tržišta i rastu funkcionalnih jestivih ulja treba da doprinesu i proizvođači, koji će edukativnim i promotivnim kampanjama uticati na sazrevanje svesti o zdravoj ishrani i pozitivnim uticajima funcionalnih jestivih ulja na zdravlje ljudi. Nažalost, bitan faktor koji će uticati na brzinu usvajanja novih proizvoda je cena, s obzirom da je suncokretovo ulje i dalje cenovno najpovoljnije u poređenju sa svim ostalim tipovima ulja.

Synovate analiza tržišta
U martu 2008. godine, agencija Synovate je sprovela istraživanje upotrebe robe široke potrošnje među građanima Srbije. Jedan od ispitivanih artikala bila su jestiva ulja. Istraživanje je sprovedeno telefonskim putem (CATI metodologija – Computer Assisted Telephone Interview) na nacionalno reprezentativnom uzorku od 600 ispitanika starosti 18-60 godina koji su u svom domaćinstvu zaduženi za kupovinu, pri čemu su podjednako bili zastupljeni muškarci i žene. Kada je u pitanju odnos snaga među pojedinim markama jestivog suncokretovog ulja na srpskom tržištu, prvo što se može uočiti je da se u svesti ispitanika javljaju tri marke suncokretovog ulja – Dijamant, koji kao poznatu marku navodi 36 odsto ispitanika, Vital 31 odsto, i Sunce 24 odsto. Što se tiče najčešće korišćene marke suncokretovog ulja redosled je isti, samo se procenti razlikuju, tako da Dijamant najčešće koristi 51 odsto, Vital 29 odsto, a Sunce 15 odsto korisnika. Sve druge marke imaju daleko niže rezultate na oba ova parametra. Učestalost korišćenja suncokretovog ulja među korisnicima opada sa povećanjem prihoda. Učestalost korišćenja maslinovog ulja među korisnicima raste sa stepenom stručne spreme i sa porastom primanja, a od svih korisnika najređe ga koriste penzioneri, domaćice i poljoprivrednici. Beograđani i Vojvođani, u odnosu na stanovnike drugih regiona, značajno više koriste maslinovo ulje. Kada govorimo o poznatosti marki jestivog maslinovog ulja, prvo što primećujemo je da su procenti mnogo niži nego kod poznatosti marki suncokretovog ulja i da čak 79 odsto ispitanika ne može da se seti nijedne marke maslinovog ulja, što se može objasniti mnogo višim procentom korišćenja suncokretovog (77 odsto) u odnosu na maslinovo ulje (21 odsto). Spontano, marku Monini pominje svega šest odsto, Minervu četiri odsto, a Olitaliu tri odsto ispitanika. Iste tri marke navode se i kao najčešće korišćene marke maslinovog ulja – Monini najčešće koristi 22 odsto, Minervu i Olitaliu po 16 odsto korisnika. Kao što smo već napomenuli, suncokretovo ulje koristi 77 odsto ispitanika, maslinovo 21 odsto, dok tikvino (bundevino), susamovo i druge vrste ulja imaju zanemarljiv udeo u korišćenju. Suncokretovo ulje ima i najveću učestalost korišćenja – 61 odsto korisnika ga koristi svakog dana. Detaljnija analiza podataka pokazala je da postoje značajne razlike među demografskim grupama u poznatosti i najčešće korišćenoj marci kako suncokretovog, tako i maslinovog ulja. S godinama ispitanika raste poznatost marki suncokretovog ulja Sunce i Cvet Banata. Kada je u pitanju radni status i zanimanje, Sunce značajno više spominju penzioneri, nezaposleni i domaćice, dok Dijamant značajno manje spominju studenti i honorarno zaposleni, u odnosu na druge. Poznatost marki suncokretovog ulja Dijamant i Vital, kao i poznatost drugih marki, raste sa povećanjem mesečnih prihoda celokupnog domaćinstva ispitanika. Poznatost marki maslinovog ulja Minerva i Monini, kao i poznatost drugih marki, raste sa povećanjem stručne spreme, i sa povećanjem primanja domaćinstva. Inženjeri, ekonomisti, lekari i profesori u značajno većem procentu mogu da navedu neku marku maslinovog ulja, dok penzioneri najčešće to nisu u stanju, što se može objasniti i samom činjenicom da ga najmanje i koriste u odnosu na druge. Beograđani, u odnosu na stanovnike drugih regiona, u većem procentu navode neku marku maslinovog ulja, što se može objasniti time što ga najviše i koriste. Kada je u pitanju najčešće korišćena marka suncokretovog ulja, zapaža se da korišćenje Dijamanta raste, a Vitala opada sa povećanjem primanja domačinstva. Dijamant se značajno više koristi u istočnoj i južnoj, a Vital u zapadnoj Srbiji.

SUNCE:
Jestivo ulje Sunce je, kao i Vital, u vlasništvu kompanije Invej. Glavni brend Sunca u kategoriji jestivih ulja je Sunce Classic jestivo rafinisano suncokretovo ulje. Ono, po istraživanju Mediana Adrie, rađenom na nacionalno reprezentativnom uzorku, prema TGI bazi za 2008. godinu, kada je u pitanju penetracija jestivog ulja, zauzima treću poziciju na tržištu Srbije sa 33,93 odsto udela. Najpopularnije pakovanje ovog brenda jestivog ulja je PET boca zapremine 1l, kao i kod Vitala, a kao glavni konkurent izdvaja se Dijamant. Sunce jestivo ulje se izvozi u Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru.

VITAL:
Iz Inveja, u čijem se poslovnom sistemu nalazi Vital, kažu da je u kategoriji jestivih ulja najpopularnije Vital jestivo rafinisano suncokretovo ulje. Prema istraživanju Mediana Adrie, rađenom na nacionalno reprezentativnom uzorku, prema TGI bazi za 2008. godinu, ako se posmatra penetracija jestivog suncokretovog ulja, Vital je na drugom mestu, sa 46,78 odsto udela na tržištu Srbije. Najpopularnije pakovanje je PET boca zapremine 1l. Na tržište su nedavno izbačena Mešana jestiva biljna ulja Extra klase i to Salatno ulje i Omega 3, koja, imajući u vidu da su tek izašla iz proizvodnih pogona tek treba da nađu svoje mesto na tržištu. Za drugu polovinu godine, u Vitalu je planirana proizvodnja još jedne vrste ulja i to ulja komine masline. Glavni konkurent Vitalu je Dijamant. Vital ulje se izvozi u Albaniju, Crnu Goru, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Od ukupne realizacije ulja, izvoz čini oko 36 odsto.

Pripremila: Marija F. Šmit