Insekticidi i repelenti

NAJVIŠE SE KUPUJU U BEOGRADU

U svim regionima zabeležen je vrednosni i količinski rast prodaje insekticida i repelenata u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju podaci NielsenIQ panela.

Istraživanje NIQ

Sa dolaskom sunca i lepog vremena, ono što ume da pokvari boravak napolju ili popodnevnu dremku u hladu su svakako razni insekti, bubice, komarci. Danas, na tržistu Srbije sve više se poklanja pažnja zaštiti od istih. Koje proizvode najviše koristimo, gde ih najviše kupujemo i koja pakovanja su nam najprivlačnija, pokazuju podaci iz NIQ RMS panela prodaje za period od aprila 2023. do marta 2024. godine.
Prodaja insekticida i repelenata u Srbiji tokom ovog posmatranog perioda je u porastu, pa je tako vrednosna prodaja ovih proizvoda zabeležila rast od 37,2% u odnosu na isti period godinu dana ranije, količinska prodaja rast od 16,8%, a komadna prodaja rast od 11,7%. Naravno, bitno je napomenuti da je ovo izuzetno sezonalna kategorija koja u letnjim mesecima ostvari najveći deo ukupne godišnje prodaje. Jul i avgust iz godine u godinu su meseci koji generišu najveći deo kategorije, dok januar i februar najmanje doprinose.

Kanali prodaje
NielsenIQ panel posmatra prodaju u više različitih kanala prodaje – hiper/supermarketi, velike prodavnice, srednje i male prodavnice, kiosci i paviljoni, kao i drogerije. Prodaja ovih proizvoda u hiper/supermarketima beleži rast u sva tri tipa prodaje – količinski (14,7%), vrednosno (37,2%) i komadno (9,5%). Velike, srednje i male prodavnice prikazuju sličan trend rasta prodaje u odnosu na isti period prethodne godine.
Insekticidi i repelenti imaju najveći udeo u vrednosnoj prodaji u velikim i u prodavnicama srednje veličine (55,1)%, dok volumenski takođe najveći udeo imaju velike i prodavnice srednje veličine (45,6%). Na drugom mestu vrednosno su super i hiper marketi sa 33,1% prodaje, male prodavnice sa 11,8%, a najmanje vrednosno učešće imaju kiosci i paviljoni.

Po regionima
U svim regionima zabeležen je vrednosni i količinski rast prodaje insekticida i repelenata u odnosu na isti period prethodne godine. Beograd ostvaruje rast od 44,5% vrednosne prodaje, centralno-zapadna Srbija od 44,3%, jugoistočna od 23,7%, dok je u regionu Vojvodine zabeležen najveći rast od 46,4%.
Posmatrano po udelu insekticida i repelenata po regionima, najveća količina prodata je u Beogradu (41,8%), dok je u Vojvodini taj procenat manji i iznosi 22,7%. U jugoistočnoj i centralno-zapadnoj Srbiji se proda znatno manja količina insekticida i repelenata. Količinska prodaja u jugoistočnoj Srbiji je 19,6%, a u centralno-zapadnoj 15,9%.

Po nameni i veličini proizvoda
Najprodavaniji insekticidi i repelenti su svakako oni za komarce sa 31,1% vrednosnog učešća, potom za muve i komarce sa 11,6%.
Ako posmatramo veličinu proizvoda, najviše vrednosno učešće imaju pakovanja od 100ml sa 16,5%, potom slededi pakovanje od 400ml sa 15,3% vrednosnog učešća i 600ml sa 10,4%. Ostala pakovanja nešto manje doprinose kategoriji insekticida i repelenata.

‘Refill’ vs. ‘non-refill’
Kada je reč o tome da li proizvod ima dopunu ili ne, odnos je sledeći – vrednosno ‘non refill’ ima učešće od 85,6%, a ‘refill’ od 14,4%. Količinski posmatrano situacija je malo drugačija: ‘non refill’ ima učešće od 40,6%, dok ‘refill’ učestvuje sa 59,4%

Vodeći igrači
Top pet proizvođača insekticida i repelenata ‘zauzima’ 83,4% vrednosne prodaje i 93,2% količinske prodaje. Top pet proizvođača (poređanih po abecednom redu) su: Bros SP.J.Poland, Ebano, Lomax Company, Papirna Moudry i SC Johnson.

DROGERIJE BELEŽE PORAST VREDNOSNOG UČEŠĆA

U analiziranoj kategoriji trgovačke marke su od manjeg značaja, dok brendovi odnose 99% njene ukupne vrednosti, pokazuju podaci CPS GfK.

Istraživanje GfK

Ana Kovačević,
Junior Research Consultant, Consumer Panel Services
GfK

U fokusu ovog istraživanja je kupovina proizvoda za zaštitu od insekata u domaćinstvima u Srbiji, u periodu od jula do novembra 2023. godine. Tokom analiziranog perioda, insekticide i repelente je barem jednom kupilo 16% domaćinstava u Srbiji, pri čemu je zabeležen blagi rast penetracije u odnosu na isti period prethodne godine. Frekvencija kupovine iznosi 1,5 puta u posmatranom periodu.

Kanali prodaje
Među maloprodajnim formatima izdvajaju se drogerije koje generišu nešto više od četvrtine ukupne vrednosti kategorije. Uz to, one beleže porast vednosnog učešća od 5,6pp u odnosu na 2022. godinu. Supermarketi i tradicionalne prodavnice imaju po 21% učešća.

Po segmentima
Od različitih vrsta analiziranih proizvoda ističu se repelenti koji odnose 25% vrednosti kategorije. Slede aerosoli čije učešće opada za 9,3pp i koje u posmatranom periodu iznosi 21%. Tablete ostvaruju porast vrednosnog učešća, koje dostiže 20%.

Vodeći igrači
Top tri proizvođača generišu 70% vrednosti kategorije insekticida i repelenata, a to su, abecednim redosledom: Bros, Lomax Company i SC Johnson.

Promocije i trgovačke marke
U analiziranoj kategoriji trgovačke marke su od manjeg značaja, dok brendovi odnose 99% njene ukupne vrednosti. Udeo insekticida i repelenata kupljenih na promociji iznosi 33%.

O Consumer Panel Services GfK

Ponosimo se time što smo partner od poverenja za FMCG industriju kada se radi o pružanju važnih shopper insight-a. Obezbeđujemo ključne informacije o tome ko kupuje šta, gde, koliko, koliko često i zbog čega kupuje ili ne kupuje. Sa našim visokokvalitetnim podacima koje konstantno prikupljamo, konsaltingom i ekspertizom, pomažemo našim klijentima u kreiranju vrhunskog iskustva kupaca na svakom od stadijuma tokom shopper journey procesa.

Kontinuirano pratimo ponašanje kupaca na različitim lokacijama gde oni obavljaju svoje kupovine, što nam omogućava da izmerimo njihov „footprint” i našim klijentima obezbedimo iscrpan pregled i dubinsko razumevanje, kako prošlih, tako i sadašnjih i budućih ponašanja i motivacije kupaca.  

Consumer Panel Services GfK je sada deo YouGov group.  

Više informacija na http://www.gfk-cps.com/