HENKELOVI ZAPOSLENI U AKCIJI POŠUMLJAVANJA: Pluća Beograda dobila 1.000 novih stabala

28. XI 2022 | U saradnji sa JP SrbijaŠume kompanija Henkel Srbija posadila je 1.000 sadnica hrasta kitnjaka na Košutnjaku, te još jednom pokazala svoju posvećenost zaštiti životne sredine. Zaposleni Henkela su zajedno sa svojom decom i zaposlenima JP SrbijaŠume, stvorili zelenu oazu za buduće generacije.

“Akciju pošumljavanja realizujemo kao završnu fazu inicijative brenda Loctite kojom podstičemo popravku ili prenamenu predmeta koje već imamo, i time smanjujemo stvaranje otpada. Zahvalni smo svim našim potrošačima koji su učešćem u ovoj inicijativi direktno podržali akciju pošumljavanja Košutnjaka. Prateći načela Henkelove globalne Strategije održivosti, doprinosimo zaštiti šuma i veoma mi je drago što u pošumljavanju učestvuju zaposleni Henkela sa svojom decom. Zahvaljujući našim partnerima JP SrbijaŠume učimo naše najmlađe kako da zasade sadnicu drveta, i zajedno doprinosimo zdravijoj životnoj sredini za generacije koje dolaze”, izjavio je Mladen Samardžija, Rukovodilac prodaje i marketinga ACC Adria u kompaniji Henkel.

“U ovom veku enormnih zagađenja vazduha, vode, zemljišta i celokupne životne sredine, uloga šumskih zelenih filtera je neprocenjiva. Ova činjenica je opšteprihvaćena i poznata, dok se malo zna o naporu šumarske struke da se ispune ciljevi i dosegne željena šumovitost i kvalitet šumskih ekosistema Srbije. Obnavljanje šuma u okviru koga se izvodi i sadnja hrasta kitnjaka na Košutnjaku, kao i ostale mere nege koje se primenjuju u šumarskoj praksi, iziskuju multidisciplinarno znanje, veliko finansijsko ulaganje i nesebičnu posvećenost zaposlenih. Saradnja sa društveno-odgovornim kompanijama, kakva je Henkel, omogućava da naši građani učestvuju u stvaranju zelene fabrike kiseonika na otvorenom. Na taj način se pojedinci i šira javnost mogu upoznati sa delom dugotrajnog procesa – procesa osnivanja šuma”, izjavila je Adiba Džudović, JP Srbijašume (ŠG Beograd).

Akcija pošumljavanja pluća Beograda – Košutnjaka, realizovana je u okviru regionalne kampanje Loctite ‘Reci DA’ u kojoj su učestvovali i potrošači, a sve sa ciljem podizanja svesti o odgovornom korišćenju predmeta, odnosno njihovom popravljanju radi ponovne upotrebe, čime bi se omogućila veća štednja resursa i manja potrošnja. Loctite brend lepkova, zaptivaka i sredstava za obradu površina omogućava laku popravku putem izdržljivih lepkova najnovije generacije čime se produžava životni vek stvari.