FORTENOVA GRUPA REZULTATE ZA 2020. GODINU OCENILA DOBRIM

29. IV 2021. | Fortenova grupa ostvarila je u 2020. godini dobre rezultate poslovanja uprkos negativnom uticaju COVID-19 pandemije na poslovanje od aprila do decembra 2020. Uticaj COVID-a 19 posebno se osetio u Hrvatskoj, s obzirom na značaj turizma u državi. Grupa je održala ili čak i povećala tržišni udeo u nizu ključnih kategorija proizvoda, realizovala nekoliko ključnih strateških projekata te je, zahvaljujući sprovedenim preventivnim merama, ublažila uticaj krize i povećala svoju novčanu likvidnost za ~350 miliona kuna na iznos od dve milijarde kuna na kraju 2020. godine.

Ta su osnovna obeležja poslovanja u 2020. istaknuta u predstavljanju rezultata za 2020. godinu  imaocima depozitarnih udela Fortenova grupe.

Ukupni ostvareni konsolidovani prihod iz kontinuiranog poslovanja Fortenova grupe u 2020. je iznosio 21 milijardu kuna, a ukupna konsolidovana prilagođena EBITDA iznosila je 1,3 milijarde kuna.

U poređenju s pro forma konsolidovanim rezultatima Fortenova grupe iz 2019 I uz isključenje rezultata diskontinuiranog poslovanja Kompasa Ljubljana, Kompasa Poreč i Kompasove mreže za oba razdoblja, konsolidovani ukupni prihod Fortenova grupe manji je za 11,7%, dok je na tako prilagođenoj osnovi, konsolidovana EBITDA niža za 30,1%. Objavljeni rezultati za 2020. godinu ne uključuju Mercator, koji će u Fortenova grupu biti integrisan u 2021. godini.

“COVID -19 pandemija na svemu je ostavila trag, pa tako i na rezultatima poslovanja naših kompanija. Najveći negativan uticaj imala je na one kompanije koje su usko vezane sa turističkom industrijom odnosno HoReCa kanalom. Ujedno, više su bila pogođena tržišta u kojima turistička sezona ima veliki uticaj na bruto nacionalni prihod, poput Hrvatske i Crne Gore. Srbija, na primer, nije osetila posledice turističke sezone, ali je i to tržište bilo suočeno sa drugim posledicama pandemije. Ipak, naše kompanije su uspešno ostvarile i nadmašile svoje planove za 2020. godinu, koji su s obzirom na pandemiju prošle godine bili korigovani i predviđali su rezultate manje nego u 2019. godini”, rekao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe komentarišući rezultate za 2020. godinu.

Kada je reč o  poređenju nekonsolidovanih rezultata osnovnih delatnosti koji se odnose na 16 kompanija u poslovnim područjima maloprodaja, prehrana i poljoprivreda Fortenova grupe s poslovnim rezultatima u 2019, nekonsolidovani ukupni prihodi su na visini od 23 milijarde kuna u 2020. 6% manji, a EBITDA u iznosu od 1,6 milijardi kuna je niža za 16,8%.

Najveći negativni uticaj pandemija je imala na poslovanje kompanija iz Poslovnog područja prehrana koje su i direktno vezane za HoReCa kanal i potrošnju u turističkoj sezoni i na Poslovno područje maloprodaja i veleprodaja. Usled toga zabeleženi su i niži nekonsolidovani prihodi i EBITDA nego u godini ranije.

U odnosu na 2019. nekonsolidovani ukupni prihod poslovnog područja prehrana manji je za 9%, dok je nekonsolidovani prihod maloprodaje niži za 5%. Nekonsolidovani prihodi u poljoprivredi su u odnosu na 2019. niži za svega 1%.

Nekonsolidovani EBITDA prehrane je u odnosu na rezultat ostvaren u 2019. niži za 12,5%, dok je taj pad u maloprodaji iznosio 6,5%. Usled negativnog uticaja velikog pada cena svinja u zadnjem tromesečju 2020. i pada cena junadi i nižih prinosa poljoprivrednih kultura, EBITDA poljoprivrede niži je za 56,8% u poređenju s prethodnom godinom.

Međutim, i Dijamant i Frikom ostvarili su snažne rezultate, budući da su ne samo povećali udeo, već su imali i koristi od povećane potrošnje u Srbiji jer su restrikcije usled COVID-a 19 ograničavale putovanja izvan zemlje. Konzum je u 2020. godini, usprkos manjem broju turista uspeo očuvati prihod od prodaje na visini od 0,3% većoj nego 2019. godine, zahvaljujući dobrim rezultatima u upravljanju lancem snabdevanja i korišćenju prednosti svojih formata prodavnica i online ponude.

“Kako Konzum ostvaruje oko 40% svojih ukupnih prihoda i oko 70% godišnje EBITDA u četiri meseca, od juna do septembra, rezultati koji su postignuti u 2020. godini zaista su odlični. Gledajući celu Fortenova grupu, ukupan negativan uticaj pandemije, kao i negotovinskih kursnih razlika, nažalost nije bilo moguće nadoknaditi, ali s obzirom na  projekte koje smo započeli već u 2021. očekujemo poboljšanje rezultata. U iduće dve godine planiramo i refinansiranje duga Fortenova grupe uz povoljnije uslove, koji će dodatno ojačati finansijsku poziciju kompanije”, rekao je James Pearson, izvršni direktor za finansije Fortenova grupe.

“Zadovoljni smo rezultatima poslovanja u 2020. zahvaljujući, između ostalog, sprovođenju celog niza mera za ublažavanje negativnih uticaja pandemije, kao i dodatnih poboljšanja koje smo postigli u operativnom poslovanju i kontroli troškova. Uprkos krizi izazvanoj pandemijom, ulažući izuzetne napore i uz povećane troškove povezane s očuvanjem zdravlja naših ljudi i osiguravanjem neprekinutog lanca snabdevanja tržišta u uslovima pandemije, uspeli smo da realizujemo i više razvojnih projekata. Prošle smo godine preuzeli imovinu osječke mlekare Meggle i nedavno lansirali novi mlečni brend Kravica Kraljica. Takođe, ulaganja Jamnice u razvoj u prošloj godini rezultirala su lansiranjem recimo novog proizvoda Botanice, i u ovoj godini prve alkoholne gazirane vode Barts u Hrvatskoj, koja sada jača distribuciju. Druge naše prehrambene delatnosti lansiraće nove i unapređivati postojeće proizvode tokom godine, kako će se dovršavati razvojne aktivnosti započete u 2020. godini. Gledajući unapred, dva velika projekta koja će pozitivno uticati na naše rezultate u 2021. godini su prodaja Poslovnog područja zamrznute hrane i integracija Mercatora. Nadamo se da će već ove godine i turistička sezona biti bolja od prošlogodišnje, uoči povratka pune turističke sezone u 2022. godini. Ono što se u ovim rezultatima ne može direktno videti jeste angažman svih naših zaposlenih da poslovanje u uslovima krize teče bez prekida i da se ispunjavaju svi zacrtani planovi. Svim zaposlenima Fortenova grupe na tome iskreno zahvaljujem imajući u vidu da su njihovi napori zaista imali rezultata. Tokom 2020. godine, nastavljajući posao i u 2021, menadžment Fortenove ostvario je rezultate u nizu ključnih projekata, posebno u upravljanju uticajem COVID-a 19 pandemije, dovršenju prenosa Mercatora i rešavanju kapitalne strukture prodajom Poslovne grupe zamrznute hrane, što našu Grupu dovodi u fundamentalno snažniju poziciju u budućnosti”, rekao je Peruško.