ELEKTRONSKE CENE U SVE VEĆEM BROJU UNIVEREXPORT OBJEKATA

Kompanija Univerexport u martu 2022. započela je inovativni projekat implementacije elektronskih cena. Pionir ovog projekta bio je objekat u Novom Sadu na adresi Trg galerija 3a (Pupinova palata). Danas mnogi Univerexport objekti u urbanim sredinama imaju elektronske cene, a najveći broj novootvorenih objekata elektronske cene dobija u sklopu standardne opreme.

Elektronske cene su savremeni način komuniciranja cena, koji zaposlenima u maloprodaji olakšava i ubrzava proces rada u momentu kada na tržištu egzistira veliki broj akcija, kao odgovor na potrebe potrošača. Zbog toga, potrošači u svakom trenutku imaju vrlo precizne podatke o cenama i proizvodu, bez mogućnosti pojave grešaka prouzrokovanih ljudskim faktorom. Ažuriranje cena vrši se automatski, iz ‘centrale’, pa je korelacija između police i kase trenutna i apsolutna, čime reakcija na promene i potrebe tržišta postaje gotovo momentalna. Sve ovo unapređuje potrošačko iskustvo, a istovremeno zaposlenima u maloprodaji olakšava svakodnevno funkcionisanje u poslovnom okruženju.

Pored unapređenja poslovanja, elektronske cene ne koštaju prirodu, a potrošačima pružaju punu sigurnost. Zbog toga su elektronske cene značajan korak za kompaniju, tržište, ali i za prirodu. U skladu sa ekološkim tendencijama i ‘zero paper’ politikom ovakav način obeležavanja cena proizvoda drastično smanjuje potrošnju papira i time doprinosi očuvanju prirode. 

Univerexport je na ovaj način još jednom pokazao duboku posvećenost pozitivnim promenama, inovacijama na tržištu, kao i očuvanju životne sredine.

Zbog višestrukog značaja ovog projekta, kompanija Univerexport je proteklih godinu dana posvećeno radila na širenju mreže objekata sa elektronskim cenama, a u narednom periodu plan je da se širenje mreže nastavi jednakim intenzitetom, kako bi elektronske cene zaživele u što većem broju objekata.