E-CIGARETE DOBIJAJU NOVU NAUČNU POTVRDU SMANJENOG RIZIKA PO ZDRAVLJE LJUDI

14. II 2018 | Kompanija Fontem Ventures, članica Imperial grupacije, sprovela je dvogodišnje kliničko ispitivanje o uticaju vaping proizvoda – elektronskih cigareta na zdravlje potrošača. Novo istraživanje koje je objavljeno u februarskom izdanju časopisa Regulatorna toksikologija i farmakologija ne pokazuje negativan uticaj redovne upotrebe elektronskih cigareta na zdravlje korsnika.

Studija pod nazivom Evaluacija sigurnosnog profila elektronskih proizvoda na paru koje su pušači koristili dve godine uključivala je 209 volontera – korisnika elektronske cigarete zatvorenog sistema u trajanju od 24 meseca. Tokom istraživanja praćeni su negativni događaji, funkcija pluća, rezultati EKG-a, izlaganje nikotinu i sastojcima duvana.

Prema rečima Tanvira Valele, direktora naučnih poslova kompanije Fontem Ventures, ova studija je pokazala da nakon dve godine kontinuirane upotrebe elektronskih cigareta nije bilo nikakvih znakova ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija kod korisnika.

Tokom trajanja studije nisu zabeleženi nikakvi zabrinjavajući medicinski nalazi ni kod jednog od ispitanika uključenih u istraživanje. Upotreba ovih proizvoda ni kod jednog od ispitanika nije dovela do povećanja telesne težine tokom trajanja studije, ali jeste dovela do smanjenja izloženosti nikotinskim derivatima.

“S obzirom na to da je reč o dvogodišnjoj studiji, klinički podaci daju mnogo jasniju sliku o dugotrajnim i potencijalnim implikacijama na zdravlje pušača”, naveo je Valele.

Do sada je objavljen mali broj kliničkih studija koje su se bavile ovom temom, međutim indikativno je da gotovo sve imaju sličan zaključak – da elektronske cigarete sa nikotinom mogu pomoći pušačima da smanje ili zamene broj upotrebljenih konvencionalnih cigareta bez povećanja zdravstvenih rizika kada je reč o srednjoročnoj (dvogodišnjoj) upotrebi.

“Regulatorni organi država bi prilikom donošenja preporuka i zakona trebalo da imaju na umu rezultate longitudinalnih studija koje pokazuju uticaj na zdravlje kod korisnika elektronskih cigareta”, naveo je Valele. “Navedeno istraživanje sugeriše potrebu za daljim inovacijama, ali i potrebu za usklađivanjem kvaliteta prozvoda i standarda u proizvodnji elektronskih cigareta”. Zaključak studije je da se upotreba elektronskih cigareta do 2 godine čini prihvatljivom alternativom za pušače, imajući na umu prednosti smanjenja izloženosti štetnim sastojcima duvanskog dima.

Podršku rezultatima navedene studije daju i najnoviji podaci nezavisnih eksperata Instituta za javno zdravlje Engleske (PHE) koji idu u korist korišćenju elektronskih cigareta. Njihovi glavni zaključci, kojima po drugi put potvrđuju stavove iznete pre tri godine su:

– Potpuni prelazak sa konvencionalnih cigareta na elektronske doprinosi značajnim zdravstvenim benefitima;

– Upotreba elektronskih cigareta doprinosti padu upotrebe konvencionalnih cigareta širom Engleske;

– Mnogi pušači neosnovano veruju da je elektronska cigareta podjednako štetna kao i koncencionalna iako oko 40% pušača nije ni pokušalo da upotrebi elektronske cigarete;

– Manje od 10% odraslih osoba shvata da većinu sastojaka koji su štetni po zdravlje ne izaziva nikotin;

– Upotreba elektronskih cigareta u Velikoj Britaniji je za poslednjih nekoliko godina povećana za nešto manje od 3 miliona;

– Dokazi ne podržavaju zabrinutost jednog dela javnosti da su elektronske cigarete put ka korišćenju cigareta od strane mladih (stopa broja pušača u Velikoj Britaniji i dalje opada, a redovna upotreba je retka).

Ovakvi stavovi Instituta za javno zdravlje Engleske dolaze samo nekoliko nedelja nakon objave Američke nacionalne akademije nauka, inženjerstva i medicine, čiji zaključak je da se čini, na osnovu do sada dostupnih dokaza, da su elektronske cigarete verovatno manje štetne od cigareta sa zapaljivim duvanom.

Profesor Džon Nevton, direktor za unapređenje zdravlja Instituta za javno zdravlje Engleske, ovim povodom je izjavio: “Naš novi pregled potkrepljuje zaključak da korišćenje elektronskih cigareta smanjuje za najmanje 95% unos štetnih materija u organizam, kao i da osobe u okolini pušača izlaže zanemarljivo malom riziku. Pa ipak, više od polovine pušača ili lažno veruje da je vaping štetan podjednako kao i pušenje ili jednostavno ne zna. Nedopustivo je da hiljade pušača koji bi mogli da ostave konvencionalne cigarete uz pomoć elektronskih odlažu to usled lažnih strahova koji proističu iz neznanja”.