DOMAĆA KAFA

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 207, maj 2023)

ČAK 90% DOMAĆINSTAVA U SRBIJI JE BAR JEDNOM KUPILO DOMAĆU KAFU U POSMATRANOM PERIODU

Od septembra 2022. do februara 2023, domaća kafa se našla u 12% svih in-home consumption FMCG kupovina: skoro svaka deseta korpa je sadržala domaću kafu, a najdominantniji format kupovine ove kategorije je supermarket sa 29% vrednosnog učešća.

GfK analiza tržišta

Slavica Kovačević, Junior Research Consultant, Consumer Panels & Services:

U fokusu ovog istraživanja je kupovina domaće kafe u Srbiji u periodu od septembra 2022. do februara 2023. godine.

O značaju domaće kafe unutar srpskog domaćinstva nam govori podatak da je u posmatranom šestomesečnom periodu domaću kafu barem jednom kupilo 90% domaćinstava u Srbiji, dok je prosečna frekvencija kupovine oko 14 puta u posmatranom periodu, odnosno dva puta mesečno. U ovom periodu, domaća kafa se našla u 12% svih in-home consumption FMCG kupovina: skoro svaka deseta korpa je sadržala domaću kafu.

Supermarketi se izdvajaju kao najdominantniji format kupovine ove kategorije sa 29% vrednosnog učešća. Zatim slede minimarketi i tradicionalne prodavnice sa po 26% i 25% vrednosnog učešća, respektivno. Trgovac sa najvišom lojalnošću u posmatranom periodu je Univerexport.

Među vodećim proizvođačima domaće kafe izdvajaju se, abecednim redosledom, Grand Prom, Lidl i Strauss Adriatic koji zajedno ‘odnose’ čak 77% vrednosnog učešća. Najvišu lojalnost imaju kupci Grand Prom kafe.

Od ukupne vrednosti domaće kafe, 35% potiče od proizvoda kupljenih na promociji, pri čemu je udeo promocija porastao za 5 pp (procentnih poena) naspram istog perioda prethodne godine. Vrednosni udeo privatnih marki postepeno raste i u ovom periodu je iznosio 8%, dok je lojalnost trgovačkim markama 29%. Drugim rečima, kupci domaće kafe trgovačkih marki 29% svog budžeta za celu kategoriju domaće kafe potroše na kafe trgovačke marke.