Deterdžent za veš

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 201, oktobar 2022)

 

NAJVIŠE SE PRODAJE U HIPER I SUPER MARKETIMA

 

Posmatrano po udelu prodaje po regionima, Beograd i Vojvodina vode. Vrednosno učešće u Beogradu iznosi 27,8%, potom sledi Vojvodina sa 27%, jugoistočna Srbija sa 22,8% i zapadna sa 22,4%, pokazuju podaci Nielsena.

 

Nielsen analiza tržišta

 

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Čistoća predstavlja jednu od najbitnijih odlika čoveka. Da bismo uspešno održavali higijenu koristimo različita sredstva prilikom pranja veša, a koji deterdžent za veš je najprodavaniji u Srbiji pokazuju podaci iz NielsenIQ RMS panela maloprodaje za period od septembra 2021. do avgusta 2022. godine.

Prodaja deterdženta za veš u Srbiji beleži rast vrednosne prodaje od 6,5%. Količinska prodaja deterdženta za veš pala je za 1,3% u odnosu na isti period godinu dana ranije, kao i komadna za 1,6%.

Po kanalima prodaje

Kanali prodaje koji se posmatraju u panelu dele se na hiper/supermarkete, velike i srednje prodavnice, male prodavnice, kioske i paviljone. Svi kanali prodaje beleže rast vrednosne prodaje.

Hiper/supermarketi beleže najveći rast u prodaji (7,6% vrednosne prodaje i 0,5% količinske prodaje), dok komadna prodaja beleži pad od 0,1%. Najveći udeo u količinskoj prodaji ovog proizvoda i dalje imaju hiper/supermarketi (52,5%), a velike i srednje prodavnice ‘zauzimaju’ 35,9% ukupne prodaje.

Po regionima

Svi regioni beleže vrednosni rast: Vojvodina 5,4% vrednosne prodaje, Beograd 9,9%, zapadna Srbija 6,5% i jugoistočna 4%. Količinski, jedino Beograd ima rast prodaje u odnosu na isti period godinu dana pre. Beograd raste za 1,1%, dok jugoistočna Srbija beleži pad od 2,3%, zapadna od 0,3%, a Vojvodina od 3,2%.

Posmatrano po udelu prodaje po regionima, Beograd i Vojvodina vode. Vrednosno učešće u Beogradu iznosi 27,8%, potom sledi Vojvodina sa 27%, jugoistočna Srbija sa 22,8% i zapadna sa 22,4%.

Po formi proizvoda

Najveće vrednosno učešće u deterdžentu za veš ima praškasti deterdžent (58,9%), slede kapsule (16,8%), gel (12,9%) i tečni deterdžent (11,5%),

Koncentrovan ili ne

Kada je u pitanju podela proizvoda na to da li je koncentrovan ili ne, najprodavaniji je koncentrovani deterdžent za veš (88,2% vrednosne prodaje), potom sledi onaj koji nije (11,7% vrednosne prodaje).

Po vrsti i veličini pakovanja

Džakovi ‘zauzimaju’ 58,7% vrednosne prodaje, a slede flaše sa 24,2%

Po veličini pakovanja, top tri najprodavanija praškasta deterdženta su onaj od 3kg sa 12,4% vrednosne prodaje, zatim 10kg sa 9% vrednosne prodaje, kao i 8kg sa 8,4% vrednosne prodaje.

Vodeći igrači

Top pet proizvođača ‘zauzima’ 94,8% vrednosne prodaje i 95% količinske prodaje. Top pet proizvođača (poređanih po abecednom redu) su: Beohemija Inhem, Henkel, P&G, Saponia i Werner&Mertz.