Čokoladne bombonjere

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 191, oktobar 2021)

 

VREDNOSNA PRODAJA NAJVEĆA JE U BEOGRADU

 

U vezi sa kanalima preko kojih čokoladne bombone-bombonjere (praline) stižu do kupaca, a uključeni su objekti hiper/super marketa, velikih/srednjih prodavnica i kiosaka i paviljona, u malim prodavnicama zabeležen je najveći rast vrednosne (44,7%), količinske (33,5%) i komadne (28,3%) prodaje ovih proizvoda u odnosu na prethodno posmatrani period.

 

Nielsen analiza tržišta

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Svuda u svetu, kao i u Srbiji, postoje razni tipovi i varijante bombonjera, da zadovolje svačiji ukus. Na osnovu analize tržišta kojom je obuhvaćen period septembar 2020 – avgust 2021, u Srbiji je uočljiv vrednosni rast prodaje čokoladnih bombonjera od 26%, količinski od 39,6% i komadni od 30,9% u odnosu na prethodno posmatrani period.

Po kanalima prodaje

Značajno je navesti da je u vezi sa kanalima preko kojih bombonjere stižu do kupaca, a uključeni su objekti hiper/super marketa, velikih/srednjih prodavnica i kiosaka i paviljona, u malim prodavnicama zabeležen najveći rast vrednosne (44,7%), količinske (33,5%) i komadne (28,3%) prodaje ovih proizvoda u odnosu na prethodno posmatrani period.

Najveće učešće u prodaji imaju hiper i super marketi sa skoro polovinom udela u ukupnom prometu, tačnije 48%. Slede velike i srednje prodavnice sa učešćem od 33%, male prodavnice sa 15,9%, dok kiosci i paviljoni imaju učešće od svega 3%.

Po regionima

Posmatrano po regionima Srbije, vrednosna prodaja čokoladnih bombonjera najveća je u Beogradu (36,6%), potom u Vojvodini (23,9%), pa u jugoistočnoj Srbiji (22,8%), a najmanja je u centralno-zapadnoj Srbiji (16,6%).

Po tipu i veličini pakovanja

U analizu prodaje čokoladnih bombonjera uključena je i njihova podela po tipu pakovanja: kutije/boxes učestvuju sa 62,9%, kesice/bags sa 29,7%, a ‘kadice’/tubs sa 5,1% u ukupnoj prodaji.

Ako posmatramo veličinu pakovanja, najdominatnije je pakovanje od 200g sa učešćem od 17,6%, potom od 150g sa učešćem u prodaji od 11,5%, pa 300g sa udelom od 10,4%. Ostala pakovanja imaju dosta niže učešće u prodaji.

Vodeći proizvođači

Kada govorimo o najvećim proizvođačima čokoladnih bombonjera, najzastupljeniji na srpskom tržištu su sledeći (po abecednom redu): Ferrero, KDV, Kraš, SL Takovo i Štark. Ovih pet proizvođača ‘zauzima’ 60% vrednosnog i 50% količinskog udela u ukupnoj prodaji čokoladnih bombonjera na srpskom tržištu u analiziranom periodu.