Čokolada

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 202, novembar 2022)

ČOKOLADU JE KUPILO GOTOVO SVAKO DOMAĆINSTVO U SRBIJI

Sa penetracijom od 99% u posmatranom sedmomesečnom periodu, čokoladu je kupilo gotovo svako domaćinstvo u Srbiji. Frekvencija kupovine je 18,3, odnosno malo više od dva puta mesečno, pokazuju podaci GfK.

GfK analiza tržišta

Slavica Kovačević, Junior Research Consultant, Consumer Panel & Services:
U fokusu ovog istraživanja je kupovina čokolade i čokoladnih barova u Srbiji, u periodu od decembra 2021. do juna 2022. godine.
Sa penetracijom od 99% u posmatranom sedmomesečnom periodu, čokoladu je kupilo gotovo svako domaćinstvo u Srbiji. Frekvencija kupovine je 18,3, odnosno malo više od dva puta mesečno.
Prodajni formati koji se izdvajaju u ovoj kategoriji jesu supermarket sa 25% količinskog učešća, zatim slede diskontni lanci i minimarketi sa po 22% učešća i tradicionalne prodavnice sa 18%. Kao prodavac sa najvećom lojalnošću kupca izdvaja se Lidl.
Tri vodeća igrača unutar kategorije čokolade su, abecednim redosledom, Lidl, Mondelez i Štark. Zajedno, ova tri proizvođača ‘odnose’ 43% ukupne kupljene količine. Među vodećim igračima, Štark se izdvaja kao proizvođač sa najvećom relativnom penetracijom, dok najveću lojalnost kupaca ima Lidl.
Udeo trgovačkih marki je u posmatranom periodu porastao u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 24% ukupne tržišne količine. Skoro jedna trećina, odnosno 32%, kupljene količine potiče od promocija, stoga se može zaključiti da su promocije bitan faktor pri kupovini čokolade.